September 12, 2019

BUDAYA MASYARAKAT TEMPATAN DAN PENGARUH LUAR


BUDAYA MASYARAKAT TEMPATAN DAN PENGARUH LUAR
(Fikrah Bangi: 345),
BBB:  12 Muharram 1441H. = 12 September 2019M. (Khamis).
Bagi sesuatu masyarakat alam keliling amat mempengaruhi kehidupan.  Sebagaimana disebut kehidupan masayarakt sebelum ada perhubungan moden amat bergantung pada sungai. Perkembangan tamadun pada peringkat awal juga banyak bergantung pada sungai yang merupakan sumber penghidupan. Misalnya tamadun Iraq tua  (Babylon) bergantung pada sungai Tigris dan Euphrates, Mesir bergantung pada Sungai Nil, bahkan kenaikan Srivijaya  berhubung dengan sungai, seperti Sungai Musi di Palembang. Kehidupan diwarnai dengan hasil tanaman dan pencarian di sungai dan di daratan. Namun dengan sungai juga terbuka hubungan dari luar dan kehadiran pendatang dari luar. Pada zaman Kerajaan Srivijaya, pengaruh besar dari luar yang bukan saja mempengaruhi Srivijaya , bahkan Asia Tenggara hingga ke China ialah pengaruh Hindu Buddha. Sudah disebutkan di Srivijaya terdapat pengajian yang dihadiri oleh Pendeta I tshing dan beberapa pelajar mendalami pengajaran Buddha dan menterjemah pengajaran  Buddha ke bahasa China. Pengaruh pengajaran Hindu Buddha bukan saja di Sumatera - di Srivijaya tetapi hingga di Burma, Thailand,  Cambodia, Jawa, bahkan hingga ke China.
Sejauh manakah  pengaruh Hindu Buddha terhadap masyarakat tempatan ?
Menurut Syed Naguib al-Attas, pengaruh tersebut lebih kepada masyarakat atasan yang terdiri dari pemerintah seperti raja-raja yang nama mereka banyak dipengaruhi istilah sanskrit dalam pentadbiran dan upacara.  Walau bagaimana menurut Al-Attas, pengaruh tersebut tidak sampai kepada rakyat jelata yang merupakan kasta rendah dan biasa, kecuali terpercik pengaruh adat dan budaya popular.
Menurut Al-Attas, rakyat biasa lebih terpengaruh dengan soal seni dan adat. Sebagai bukti pengaruh budaya  dan seni ketara berlaku di Asia Tenggara. Pengajaran Buddha yang menekankan kepada penguasaan diri dari dipengaruhi  kemahuan yang tidak mungkin dicapai menyebabkan kerisauan, kepada memilih jalan tengah dan sederhana sesuai dengan kehidupan. Buddha lebih menekankan kepada etika dan bukan membicarakan tentang ketuhanan. Sebab itu diri hendaklah dikuasai dan bersikap dengan silkap yang murni dan indah. Bagi pengikut di Asia Tenggara falsafah pengajaran Buddha lebih diterjemahkan keindahan pengajaran kepada yang bersifat seni. Di India bahkan di China kita tidak melihat elemen seni ini diperturunkan ke dalam manifestasi tampak. Tiada di India, bahkan tiada di China dihasilkan hasil seni sebagaimana penduduk di Asia Tenggara lebih memperturunkan ajaran kepada seni. Ini dapat dilihat seperti Angkor Watt satu – satu kawasan Melayu awal (Champa), begitu juga bangunan watt di Thailad dengan sami-saminya. Namun lebih ketara elemen seni ini berlaku di  dalam masyarakat Melayu Jawa, Ini dapat dilihat pada  Borobodor di Jokjakarta, di Prambanan, bahkan puncak dari manifestasi seni dapat dilihat di Bali itu sendiri yang tinggi dengan ciri-ciri seni. Hindu-Buddha di Bali bukan lagi Hindu Buddha India, tetapi berciri tempatan, bahklan agama Bali bersifat tempatan, bukan India.
Pengaruh seni dapat dilihat bahawa terdapat karya-karya berhubung dengan pengaruh Hindu Buddha sepeti Hikayat Seri Rama dan Mahabharata.  Di India tiada seni wayang kulit, tetapi tiba di alam Melayu karya seni sepeti Hikayat Seri Rama dipertrunkan kepada pernyataan wayang kulit Ianya merupakan kreativiti dan inovasi yang bersifat tempatan. Pengaruh yang lain berlaku terhadap adat istiadat seperti melenggang perut, upacara perkahwinandan perubatan yang menggunakan unsur transend dan shaman (bercanggah dengan Islam). Sehingga dikatakan untuk melihat pengaruh Hindu-Buddha, bukannya ke India, tetapi pergilah ke Bali atau Kemboja.
Demikianlah ketara pengaruh Hindu-Buddha lebih kelihatan pada  pemerintahan, terutama pada nama-nama raja-raja dan pembesar-pembesar dan pada gelaran, juga pada bahan-bahan seni seperti kitan Seri Rama dan Mahabharata, wayang kulit dan berbagai-bagai nilai adat istiadat. Di dalam Hindu Buddha tidak sangat dibicarakan tentang falsafah ketuhanan, tetapi lebih pada penguasaan diri dan nilai etika dan adat istiadat.
Sekian.

No comments:

Post a Comment