September 29, 2019

ELAK DARI PERPECAHAN


ELAK  DARI  PERPECAHAN
(Fikrah Bangi: 361),
BBB:  29 Muharram 1441H. = 29 September 2019M. (Ahad).
Perpecahan di sini dimaksudkan dari segi pegangan umat  Islam di negara ini. Dapatlah dikatakan hasil dakwah yang dilakukan oleh pendakwah-pendakwah awal terhadap umat Islam di negara ini adalah teratur dan pada dasarnya tidak bercanggah antara satu sama lain, sebab itu dilihat aliran-aliran pegangan umat Islam di negara ini adalah harmoni/
Pendakwah peringkat awal terdiri dari mereka yang berpegang pada aliran Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah. Misalnya dari segi pegangan fiqh adalah menurut mazhab Shafie. Tokoh paling awal dikenali membawa aliran Mazhab Shafie ke sini ialah Syeikh Nuruddin al-Raniri yang mengarang kitab Sirat al-Mustaqim, kitab fiqh terawal  di dalam bahasa Melayu  pada abad ke 17. Beliau dijangka pernah ke Pahang sebelum  mendapat tempat di Aceh di bawah pemerintahan Iskandar Thani (1636-1441) yang menjadi menantu kepada Raja Aceh. Pengukuhan terhadap aliran Mazhab Shafie dilakukan oleh seperti Syeikh Abdul Malik bin Abdullah dari Terengganu pada akhir abad ke 17 dengan karangan fiqhnya berjudul Kifayah dan diikuti oleh Muhammad Arshad al-Banjari dengan karangannya yang berjudul Sabil al-Muhtasin pada pertengahan abad ke 18 demikian  dalam tempoh yang sama (pertengahan abad ke 18 Syeikh Daud al-Fatani banyak menghasilkan kitab-kitab fiqh, termasuklah Furu` al-Masa`il, Idah al-Bab dan banyak lagi. Dengan demikian  Mazhab Shafie menjadi ikutan bagi umat Islam di Nusantara.
Dari segi aqidah aliran Ash`ari  dan juga Maturidi dari aliran Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah menjadi kitab-kitab panduan di dalam pengajian. Antara kitab-kitab penting ialah seperti kitab Bidayah al-Hidayah oleh Muhammad Zain bin al-Faqih Jalaluddin, Kitab al-Durr al-Thamin oleh Dawud bin Abdullah al-Fatani dan berbagai huraian di dalam bahasa Melayu terhadap Matan al-Sanusi dan Matan Jauharat al-Tauhid, maka kitab-kitan aqidah sedemikian dan seterusnya yang lain yang lebih baharu mengukuhkan aqidan dari aliran al-Sunnah wa al-Jama`ah, manakala di dalam tasawuf, maka aliran berdasarkan Ihya` `Ulum al-Din al-Ghazal;i dan juga berdasarkan  matan Hikam Ibn `Ata` Allah  yang antaranya dihuraikan oleh Tok Pulau Manis (m. 1736M.) adalah menjadi ikutan bagi umat Islam di Nusantara. Semua ini mengukuhkan aliran Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah di Alam Melayu
Selama ini bukan tidak ada aliran yang boleh memecahbelahkan pegangan umat di rantau ini. Misalnya Mazhab Shi`ah pada peringkat permulaan berkembang di Champa, Cambodia dan mempengaruhi pemerintahan kerajaan Kemboja seperti Gelaran Norodom bagi raja (Nuruddin) dan gelaran pembesar seperti  Hon Sen (Hussain dan sebagainya, aliran ini sedang diusaha untuk diganti dengan aliran ahlu al-Sunnah oleh pendakwah-pendakwah dari Malaysia ke sana. Aliran Wahdatul Wujud pernah berpengaruh di Acheh dari awal abad ke 17 ke pertengahan abad tersebut, terutama oleh Nuruddin al-Raniri, Abdul Rauf Singkel dan sebagainya.
Kita berharap komponen keilmuan Fiqh, aqidah dan rasawuf Sunni yang dipegang umat di Malaysia dan Nusantara terus diperkukuhkan dan adalah wajar tidak dibenarkan aliran yang lain seperti Shi`ah tidak dibenarkan diperkembangkan di negera ini, walaupun dituduh tidak demokratik (Sunday  Star 29.9. 2019:  9). Membenarkan Shi`ah bertapak di negara ini akan mengundang perpecahan seperti kafir mengkafir, akan lahir perbezaan dari segi  ibadat dan pemujaan terhadap tokoh-tokoh yang dipuja Shiah. Ia akan mengundang perpecahan seperti berlaku di Iraq, Pakistan dan sebagainya.
Pengukuhan  aliran Ahlu al-Sunnah hendaklah dilakuklan secara sepadu dari pihak pemerintahan, jabatan-jabatan agama di negeri-negeri dan berbagai agensi. Aliran yang membawa kepada perpecahan umat Islam di negara ini seperti Shi`ah, Wahabi dan lain-lain hendaklah disekat dari berkembang di negara ini, bagi mengelak dari perpecahan  yang akan menggugat ketrenteraman di negaraini.
Sekian.

No comments:

Post a Comment