September 6, 2019

LEGENDA KEWUJUDAN KERAJAAN MELAYU


LEGENDA KEWUJUDAN KERAJAAN MELAYU
(Fikrah Bangi: 339),
BBB: 06 Muharram 1441H. = 06 September 2019M. (Juma`at).
Kewujudan kerajaan-kerajaan Melayu dalam sejarah antaranya disokong oleh legenda-legenda  yang wujud di dalam sejarah yang antaranya masih dinaratifkan. Kerajaan Melayu ini dapat dibahagikan kepada Kerajaan Melayu Daratan dan Kerajaan Melayu Lautan.
Kerajaan Melayu Daratan terdiri dari:
1)      Kerajaan Langkasuka
Kerajaan ini tegak di kawasan utara Semenanjung sekarang hingga ke Segenting Kra. Ianya merupakan sebahagian dari negeri Melayu, tetapi survivalnya  terpaksa menghadapi tekanan dari kuasa di atara. termasuk Siam dan Burma. Antara legenda ialah peperangan watak wira Mara Karma yang menentang musuh dari utara. Legenda perang antara wira Mara Karma dan pengikut-pengikutnya berlaka di Palakang Cahaya (Pengkalan Cahaya). Nama tempat ini masih kekal dengan nama Caya, di Segenting Kra yang mencerminkan wujudnya pemerintahan kerajaan Melayu. Survival Kerajaan Melayu ini berterusan antara  kalah dan Perang dengan kuasa dari utara. Peringkat akhir ialah kekalahan kerajaan Melayu akibat serangan dari utara (Siam), ialah pada 1832, apabila ramai dari pahlawan-pahlawan yang kalah perang berundur ke negeri-negeri seperti Kedah, Perak, Kelantan dan Terengganu. Turunan `Wan` dan `Nik` adalah bukti mereka dari turunan yang lari dari utara.
2)      Kerajaan Melayu Champa
Bertempat di Kemboja. Kewujudan Kerajaan Melayu Champa ini terbukti secara sejarah yang buku-buku ditulis, termasuk dalam bahasa Perancis yang pernah menjajahnya. Sebagaimana kerajaan Langkasuka terpaksa menghadapi tekanan dari utara, demikianlah dengan Kerajaan Champa yang terpaksa menghadapi tekanan dari utara, khususnya Vietram.  Kerajaan Champa menerima Islam pada abad ke 12M. Selari dengan penerimaan Islam di Terengganu, Jolo, Filipina . Nampaknya pendakwah yang tiba di Champa pada peringkat permulaan, antaranya dari kalangan Shiah. Rakyat (Islam) biasa cukup melakukan ibadat seperti puasa dan solat dengan mewakilkan kepada ulama. Pengaruh ulama begitu kuat sehingga gelaran Diraja ialah dengan menggunakan `Nuruddin` (Cahaya Agama). Kesannya gelaran ini diwarisi Raja  seperti Noroddom Sihanuk (Nuruddin Sihanok) = Chahaya Agama Si Ayam Jantan (Pemimpin). Kerajaan Champa mempunyai hubungan rapat dengan negeri-negeri di Pantai Timur Semenanjung seperti Kelantan dan Terengganu.. Pelabuhan yang menjadi hubungan dalam pelayaran ialah Pangkalan Cahaya (Caya) di Segenting Kra dan Pengkalan Chepa di Kelantan. Perniagaan berlaku melalui pelayaran Perahu Besar misalnya dari Terengganu ke Champa membawa dagangan. Antaranya pertukaran barang dengan beras. Orang-orang di Pantai Timur Semenanjung mempelajari kaedah menganyam tikar yang halus dan kaedah tenunan yang tinggi mutunya,misalnya menenun kait songket dari penganyam dan penenun dari Campa.
Champa menghadapi tekanan pemerintahan dari utara sebagaimana terbukti dalam buklu, Siti Zubaidah: Perang China. Wirawati ini dan pengikut-pengikutnya terpeksa berperang pertahan negara dengan penjarah dari utara yang dikatakan `China` Puteri China, mungkin dimaksudkan ialah dari Vietnam. Kemusnahan Melayu Champa berlaku ditangan regim Komunis yang diketuai Polpot dalam mana penduduk Islam  yang komunis amat anti agama -  mereka dibunuh dan hampir pupus. Namun komuniti ini masih wujud dan sedang bangkit kembali. Pegangan Islam mereka diperbaiki oleh pendakwah-pendakwah. Pemerintah kini yang diketuai Hon Sen (berasal dari Husin) lebih tolerance dengan agama.
3)       Kerajaan Melaka
Jelas dari segi sejarahnya. Wujud sejak abad ke 13. Watak legendanya ialah Hang Tuah yang hidupnya sepanjang berdaulatnya kerajaan Melaka. Zaman emasnya semasa di bawah Sultan Mansur Shah yang bendaharanya ialah Tun Perak. Melaka jatuh bila diserang Portugis pada tahun 1511.
Sekian.

No comments:

Post a Comment