September 20, 2019

ISLAM MEMPERKASAKAN BAHASA MELAYU


ISLAM MEMPERKASAKAN BAHASA MRLAYU
(Fikrah Bangi: 352),
BBB: 20 Muharram 1441H. = 20 September 2019M. (Juma`at).
Melayu sebagai rumpun telah wujud sewujudnya rumpun berkenaan  dan kemudian  berkembang di tanah daratan seperti di Semenanjung hingga Segenting Kra, di Campa di Kemboja, bahkan di Selatan Burma di bahagian barat Segenting Kra yang kini masih terdapat etnik Melayu di situ. Ini sebahagian dari Kerajaan Langkasuka. Manakala pada bahagian Samudera Melayu wujud bersama Kerajaan Srivijaya hingga ke utara le Pulau Macau dan ke baratnya hingga ke Madagaskar.
Pada zaman kerajaan Langkasuka dan Srivijaya bahasa di rantau ini amat dipengaruhi istilah-istilah Sanskrit, hasil dari pengaruh budaya Hindu-Buddha yang bukan saja  dikawasan  Darat dan Nusantara, tetapi menyeluruh pengaruhnya di Asia Tenggara bahkan sehingga ke negeri China.
Bila Islam tiba sejak seawal abad ke 8M. pendakwah-pendakwah awal bertembung dengan masalah bahasa setempat  yang banyak dimasuki istilah-istilah Sanskrit, termasuklah istilah-istilah yang berhubung dengan ketuhanan dan istilah yang berhubung dengan konsep-konsep keagamaan. Ini mencelarukan konsep dan bercampur aduk dengan istilah-istilah keagamaan yang boleh mengelirukan tanggapan ketuhanan dan keagamaan dan keilmuan Islam dengan istilah-istilah  terutama agama Hindu.
Bagi mengelak kekeliruan ini pendakwah-pendakwah Islam memilih bahasa rakyat yang masih murni dari belum dipengaruhi oleh unsur seperti Hindu-Buddha yang budayanya lama mempengaruhi seperti Kerajaan Langkasuka, Srivijaya dan Jawa.
Tempat awal pendakwah-pendakwah Islam datang ialah di pesisiran pantai Barat Sumatera, manaka pada bahagian timur seperti Jambi dan Palembang yang menjadi pusat pemerintahan kerajaan Srivijaya, masih kuat dengan pengaruh dan istilah-istilah Hindu Buddha, lantaran pemilihan yang dibuat ialah terhadap bahasa di pesisiran pantai Barat di Sumatera seperti Samudera Pasai dan sekitarnya. Bahasa yang digunakan oleh penduduk di sini ialah bahasa yang menjadi induk bagi perkembangan yang dikenali dengan bahasa Melayu. Sebagai contoh bagi bahasa berkenaan pada peringkat awal dapat diteliti dari kandungan Hikayat Raja-Raja Pasai. Di dalamnya  masih mencerminkan konsep kepercayaan asal usul pemerintah menjelma dari Buluh Betung, menunggang gajah,menjelma dari buih yang jelas bersifat mitos yang ada hubungan dengan kepercayaan mitos pada masa itu. Dalam kata lain, biarpun bahasa Melayu telah digunakan bagi dakwah keislaman mitos masih tebal pengaruhnya, bahkan cara penerimaan Islam seperti oleh Merah Silu yang menjadi Raja dan sultan terawal  di Pasai  juga penuh dengan mitos.
Bahasa Melayu yang digunakan di Pasai, turut sama digunakan di kawasan Melayu yang lain. Pengislaman Terengganu yang mengiringi pengislaman Pasai, bahasa Melayunya masih dipengaruhi oleh pengaruh Hindu-Buddha. Misalnya pada Batu Bersurat Terengganu masih dipengaruhi istilah Sanskrit. Misalnya nama raja, iaitu Raja Mandalika masih dipengaruhi istilah Sanskrit, Istilah bagi Tuhan (Allah) masih menggunakan istilah Sanskrit iaitu `Dewata Mulia Raya`.Dan banyak lagi istilah-istilah yang lain.
Bahasa Melayu lebih berkembang apabila tulisan bagi bahasa Melayu dipinjam dari huruf-hurug al-Qur`an yang dikenali dengan Tulisan Jawi. `Ulama-`ulama awal telah mengarang kitab-kitab di dalam bahasa Melayu. Umpamanya Nuruddin al-Raniri mengarang kitan fiqh terawal dalam bahasa Melayu berjudul Sirat al-Mustaqim. Beliau juga mengarang kitab ketatanegaraan  berjudul Bustan al-Salatin, di samping berbagai-bagai kitab lagi. Bukhari al-Jauhari menghasilkan kitab Tajul Salatin dan Tun Sri Lanang menghasikkan kitab Sulalatul-Salatin atau  Sejarah Melayu.
Berikut daripada itu lahir berbagai kitab yang dihasikan oleh berbagai `ulama bagi berbagai bidang. Bahasa Melayu juga digunakan di dalam pentadbiran seperti di Melaka dan juga dalam bidang perniagaan
Islam secara tepat memilih bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan menyebarkan dakwah, lantas bahasa ini berkembang sebagai bahasa keilmuan, pentadbiran dan bahasa pernigaan hingga bahasa tersebut berkembang luas di dalam Alam Melayu dan bahasa Melayu adalah lingua-franka di Akam Melayu.
Sekian.

No comments:

Post a Comment