September 19, 2019

DAKWAH PERMULAAN DI ALAM MELAYU


DAKWAH DI ALAM MELAYU
(Fikrah Bangi: 351),
BBB: 19 Muharram 1441H. = 19 September 2019M. (Khamis).
Mekanisme perkembangan agama Islam ialah melalui dakwah secara hikmah. Pada zaman Khalifah `Umar Ibn al-Khattab Islam tersebar ke serata kawasan tanah `Arab dan pada zaman Khalifah `Uthman Ibn Affan sudah ada tentera laut yang dapat membuka seperti Pulau Cyprus.. Pada zaman `Uthman akhir abad ke 7M. hubungan antara kerajaan Islam dengan Sriwijaya di Sumatera telah berlaku. Kemudian jalan laut mulai diteroka dan terbuka ke timur, alternatif bagi `Jalan Sutera` ke negeri China.
Pada zaman Kerajaan `Abbasiyyah mulai abad ke 8 hubungan dagang melalui lautan menjadi aktif. Pedagang-pedagang Islam yang terdiri dari orang `Arab, Parsi dan pedagang-pedagang tempatan  berlaku dengan pesat. Jalan laut  adalah melalui Laut Merah, Hadhra al-Maut di Yaman, Parsi, Pantai Cromandal dan Gujerat, Ranir di India,  Chittagong,  Shahrul Nawi di Selatan  Burma, Kepulauan Sumatera dan Srivijaya adalah laluan pedagang ke  Patani, Pengkalan Cahaya, Kemboja dan Champa  ke negeri China.
Di dalam konteks Kerajaan Srivijaya yang pasti didatangi oleh pedagang-pedagang Islam tiada catatan yang jelas mengenai Islam di dalam kerjaan tersebut, walaupun sudah ada hubungan. Sebaliknya pengislaman di Sumatera  diceritakan secara mitos dan legenda dan berlaku pada bahagian barat di pulau itu. Khususnya pada zaman kerajaan Samudera Pasai pada zaman pemerintahan Raja Merah Silu. Pendakwah seperti Faqir Muhammad telah datang berdakwah di Samudere Pasai dan mengislamkan penduduk  di perpantaian Barat Sumatra,
Secara mitos juga diceritakan di dalam Hikayat Raja-Raja Pasai bahawa Raja Merah Silu telah bermimpi menerima Islam  dan keesokan menjadi realiti pendakwah mendarat membawa Islam. Raja Merah Silu menjadi Sultan di Pasai dengan gelaran Sultan Malikul Saleh. Pengislaman Malikul Salehmenandakan secara rasmi sebuah kerajaan  di Sumatera menerima Islam. Pada masa ini kerajaan Srivijaya mengalami kelemahan. Antaranya diserang oleh kerajaan dati Jawa.
Walau bagaimana pada masa ini rentetan keislaman  berlaku di sepanjang pelabuhan di laut hingga ke China. Sezaman dengan kerajaan Pasai ialah Kerajaan Terengganu pada zaman Raja Mandalika bertempat di Kuala Berang yang bukti keislaman adalah sebagaimana tercatat  pada Batu Bersrat Terengganu. Selari dengan perkembangan Islam di Pasai dan Terengganu, ialah di Jolo Filipina dan di Champa, Kamboja yang dijangka pendakwah yang datang ke sini pada peringkat permulaan adalah datangnya dari Parsi. Iniadalah kerana pengajaran Islam yang diterima penduduk adalah dari pendakwah Parsi. Kesan dapat dilihat pada kaedah-kaedah ibadat yang dilakukan. Kesan juga dapat dilihat pada gelaran politik seperti jawatan pemerintah dipanggil Norodom (Nuruddinm) dan nama-nama pemerintah sepertiHon Sun, berasal dari Hassan  sebagaimana telah disebut terdapat legenda Siti Zubaidah Perang China yang berlaku di Champa negara Kamboja..
Pertapakan permulaan yang merupakan rentetan pengislam di kepulauamn Melayu ini merupakan tapak-tapak bagi perkembangan dakwah keislaman di Alam Melayu. Peranan menyebarkan Islam seterusnya dilakukan oleh pemerintah dan pemimpin setempat.
Perana n perniagaan dan dakwah adalah menjadi faktor penting bagi perkembangan Ilam di Alam Melayu. Penyebaran dakwah keislaman adalah secara damai dan tidak ada elemen peperangan berlaku bagi dakwah keislaman di Alam Melayu.
Sekian.

No comments:

Post a Comment