September 25, 2019

SOSIALISASI


SOSIALISASI
(Fikrah Bangi: 357),
BBB: 25 Muharram 1441H. = 25 September 2019M. (Rabu).
Maksud sosialisasi ialah pergaulan antara muslim dengan yang bukan muslim di dalam berbagai situasi dan peringkat. Faktor ini dilihat sebagai secara tidak langsung dan lebih berlaku berbanding dengan secara formal. Kita tidak bimbang dari segi prinsip akidah tauhid Islam, kerana ia merupakan kekukuhan utama di dalam Islam yang dapat menarik yang bukan Islam jika prinsip ini sampai kepada yang bukan Islam yang insya Allah secara rasional tidak dapat ditolak. Masalahnya bagaimana prinsip ini hendak disampaikan. Bagaimana memecahkan benteng ini adalah merupkan halangan  - bermaksud untuk menyampaikan  dakwah secara langsung. Ini merupakan penghalang ketara, sedangkan kita berdepan secara langsung pihak yang mau didakwahkan, lantaran itu, ia bagaikan tidak wujud, sedangkan ia berada berhadapan. Inilah halangan-halangan yang tidak dapat dipecahkan.
Secara sosialisasi mereka yang bukan Islam berada  dan bergaul bersama. Keadaan ini mungkin berlaku pada peringkat sekolah, terutama menengah dalam mana pelajar berkawan antara yang muslim dengan yang bukan muslim, Yang bukan muslim tertarik dengan peribadi yang  muslim tentang tingkah laku, kepercayaan dan pembawaan, membawanya turut mau memahami tentang Islam, bahkan banyak dimaklumkan setengah dari mereka turut mengikuti pelajaran yang berhubung dengan Islam. Apabila yang bukan Islam ini misalnya menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, keinginan mendalami tentang Islam makin bertambah. Akhirnya melalui kawan-kawan sepengajian yang bukan Islam ini dengan rela masuk Islam. Apa lagi jika berlaku hubungan cinta yang Islam dengan yang bukan Islam, yang menjadi faktor tambahan untuknya menerima Islkam.
Faktor pergaulan di dalam pekerjaan menjadi faktor penting seorang non-muslim menerima Islam. Kawan-kawan muslim yang kuat peribadi dan akhlak keislaman selalu menjadi pendorong yang bukan Islam tertarik dan meneriam Islam. Ini berlaku di pejabat-pejabat, guru di sekolah,  di firma-firma, di kilang, pergaulan sukan dan berbagai-bagai lagi.
Banyak episod-episod yang berlaku. Misalnya dapat diikuti dalam radia IKIM, bagaimana antara mereka menerima Islam. Dalam hal ini perlu watak seorang muslim kukuh dengan peribadi keislaman dan rela untuk membimbing nom-musloim yang ingin masuk Islam dengan sukarela membimbing saudara yang mau masukl Islam ini.
Pada dasarnya orang Cina dan India serta kaum-kaum lain tidak sukar untuk menerima Islam, jika pendekatan dilakukan secara baik. Lantaran itu semua orang Islam, terutama yang terlibat dalam pergaulan dengan yang bukan Islam perlu disedarkan dengan mesej bahawa mereka adalah duta Islam bagi menarik yang bukan Islam kepada Islam  secara tidak langsung. Kemasukan Islam saudara bukan Islam ke dalam Islam secara sedemikian adalah banyak dan perlu digalakkan, bukan secara paksaan, tetapi secara tidak langsung. Pihak yang mengendalikan bidang dakwah perlu memikirkan bagaimana kaedah ini dapat diberi galakan dan insentif dan kesedaran yang muslim tentang kewajipan dan misi seorang Islam bagi membantu saudara yang bukan Islam untuk sama mendapat hidayah tentang Islam.
Dalam keadaan sekarang kita dapati adalah menjadi kebiasaan dalam satu keluarga menerima menantu saudara yang masuk Islam. Dalam keadaan sekarang juga adalah menjadi kebiasaan di dalam satu keluarga terdapat mereka yang Islam dari berbagai keturunan seperti China, India, Kadazan, Murut, Bisayan, Kedayan dan sebagainya. Ini perlu digalakkan dan harus menjadi kemegahan bagi keluarga di dalam memupuk rasa satu keluarga sebagai satu bangsa Malaysia.
Faktor sosialisasi perlu diberi perhatian oleh kalangan pendakwah. Mereka yang menyertai Islam hendaklah dipandang hormat dan mulia., Sebenarnya dengan percampuran sedemikian menghasilkan turunan yang lebih bermutu terutama dari segi minda dan juga fizikal.
Faktor ini perlu diberi perhatian  dan penghormatan – terutama oleh pendakwah=-pendakwah.
Sekian.

No comments:

Post a Comment