September 26, 2019

DAKWAH SECARA ILMU


DAKWAH SECARA ILMU
(Fikrah Bangi: 358),
BBB:  26 Muharram 1441H. = 26 September 2019M. (Khamis).
Sememangnya untuk berdakwah perlukan ilmu, tetapi maksud di sini, bukan secara biasa, misalnya secara sosialisasi, persahabatan, sama setempat kerja, tetapi adalah menjadikan bidang dakwah secara  berkaedah, berilmu, berinstitusi dan berstrategi serta bermatlamat.
Sebagaimana telah disebut bahawa negara kita yang bersifat multirasial dengan paratusan penduduk beragama Islam 60% dan selebihnya bukan Islam adalah tempat yang paling strategik bagi berdakwah. Tetapi sebagaimana telah disebut bahawa  ruang dan peluang terbuka begitu luas, tetapi sejauhmnakan peluang ini dimanfaatkan ? Kita mempunyai badan dakwah, baik pada peringkat negeri dan persekutuan dan juga berbagai-abagai NGO Islam, tetapi sejauhmanakah kejayaan yang dicapai ?
Antara dakwah yang penting ialah dakwah secara ilmu. Maksud secara ilmu ialah ada institusi ilmu yang mengkhusus dalam bidang dakwah. Dengan institusi ini, ianya mempunyai segala infra-struktur yang berhubung dengan dakwah. Misalnya mempunyai guru-guru yang pakar dan mengajar di dalam bidang dakwah dan mejadikan dakwah bidang  kegemaran, melatih pelajar dan kadir-kadir dakwah, mempunyai peralatan dakwah dan, mengkaji khalayak yang menjadi folus dakwah (mad`u), cara menyampaikan dakwah,  mempunyai bahan-bahan yang dijadikan peralatan dakwah, menyediakan pasukan dakwah yang terlatih, mengkaji watak, sikap dan respond mereka yang didakwah dan bagaimana menarik minat mereka terhadap dakwah dan bagaimana follow-up yang harus dilakukan dari semasa ke semasa. Ujian dan penilaian dilakukan secara ilmiah. Kemudian dianalisa mengapa gagal atau sebaliknya.
Di negera kita ada institusi keilmuan Islam yang bidang dakwah menjadi salah satu bidang pengajaran. Kita mempunyai misalnya  Universiti Islam Antarabangsa, Universiti Sains Islam, ada Kolej Universiti Islam Antarabangsa, ada Fakulti Islam dan ada beberapa universiti yang tidak dijenama Islam, tetapi berfokus menyampaikan keilmuan dari perspektif Islam. Kesemua universiti ini mempunyai hasrat menyampaikan dakwah keislaman terutama kepada mereka yang bukan Islam, tetapi kita bertanya apakah hasil dakwah terhadap masyarakat setempat, semasyarakat dan sama senegara ? Apakah tulisan berhubung dengan penemuan keislaman yang significant yang menjadi bahan secara langsung atau tidak langsung dapat dijadikan bahan bukti  dakwah ? Misalnya penulis akademik seperti Maurice Bucaille yang mengkaji tentang `The Origin of Man` berasakan bukti-bukti dri Al-Qur`an yang mengkagumkan dari segi keilmuan sehingga beliau sendiri menganut Islam dan dapat menarik masyarakat antarabangsa menerima Islam. Contoh lagi Izutsu Profesor pakar dalam bahasa Arab, mengkaji istilah-istilah khusus di dalam Al-Qur`an dan banyak menemui kebenaran-kebenaran yang mengkagumkan dan tentu menarik  khalayak menerima Islam. Tentu banyka lagi contoh yang dapat diutarakan.Apakah sudah terhasil dari universiti-universiti Islam di negara kita penulisan yang menyerlahkan bukti kebenaran Islam yang menarik minat dan dapat digunakan bagi mendakwah khalayak kepada  Islam.
Kita ingin melihat kaedah dakwah yang patut digunakan bagi mendakwah masyarakat multirasial, kaedah  yang dapat dijalankan secara praktikal dan menarik. Apakah selama ini universiti-universiti hanya mengulangi di dalam pengajaran kaedah lama dan pelajar mempelajarinya untuk lulus peperiksaan semata.
Pengalaman kita di Masjid Al-Umm sering dikunjungi pelajar-pelajar  bidang dakwah mohon bantuan untuk keluar berdakwah. Bila di tanya, jawab mereka mau berdakwah terhadap orang Islam seperti di Gua Musang  dan sebagainya yang fokus yang demikian dilakukan oleh institusi-institusi yang lain, bahkan oleh bahagian dakwah di jabatan-jabatan agama. Bila pelajar yang datang tadi di tanya, mengapa ke Gua Musang ? Katanya kerana Orang Asli Batek di sana, walaupun sudah Islam, tetapi mereka tidak bersolat ! Jika tidak solat, orang Islam di bandar dan kota lebih banyak yang tidak solat. Di bandar dan di kota ramai yang belum Islam, mengapa  dakwah tidak di fokuskan kepada mereka ? Metod-metod yang releven seharusnya digunakan untuk berdakwah kepada masyarakat multi rasial yang sepatutnya khalayak ini diutamakan.
Sekian.

No comments:

Post a Comment