September 2, 2019

ISU-ISU MENGENAI AL-HIJRAH


ISU-ISU MENGENAI AL-HIJRAH
(Fikrah Bangi:  335),
BBB: 02 Muharram 1441H. = 02 September 2019M. (Isnin):
Sempena menyambut Hijratul Rasul bagi tahun `1441 malam tadi diadakan Majlis Munazarah berhubung dengan persoalan Hijrah di Masjid Al-Umm yang disampaikan oleh Sahibul Samahah Dato` Seri Dr. Zulkifli al-Bakri Mufti Wilayah Persekutuan. Kaedah Munazarah ini ialah dengan mengemukakan satu persatu  soalan oleh Pengerusi majlis saudara Feisal Setiausaha Jawatankuasa Tadbitr Urus Masjid Al-Umm dan dijawab oleh Tuan Mufti..
Sebelum dari menjawab soalan, Sahibul Samahah  menyampaikan muqaddimah dengan menyebut bahawa, setiap tiba awal tahun, kita menyambutnya dengan memasang azam dan harapan, tetapi kita sering lupa, dalam meneruskan azam dan harapan, antara kita yang sakit, namun masih diberi peluang  hidup semoga berpeluang untuk bertaubat dan membetulkan diri ke arah yang lebih baik, tetapi ada yang tiba-tiba meninggal secara mengejut seperti kemalangan dan sebagainya. Ini mengingatkan kita, betapa hidup ini terlalu rapuh dan sepatutnya menjadikan diri  sentiasa bermuhasabah dan meneruskan hidup secara lebih baik.
Soalan pertama yang dikemukakan kepada Sahibul Samahah ialah tentang Negara Rahmat Rakyat Sejahtera.
Menurut Sahibul Samahah, tema sesuatu yang diungkapkan, biasanya mencerminkan hasrat yang mau dicapai. Ianya mencerminkan hasrat pemerintah yang berusaha bagi membolehkan rakyat mencapai kesejahteraan. Kesejahtreraan tidak dapat dicapai melainkan dengan  adanya  plan untuk bertindak sehingga apa yang dihasratkan dapat dicapai.
Mengambil ibrah dari Hijrah al-Rasul, Baginda  menyatukan kaum Auf dan Khazraj.. Mereka disatukan dengan Kaum Khazraj yang mereka dikenali sebagai kaum Ansar yang disatukan dengan kaum Muhajirin. Mereka dipersaudarakan dan bersatu menegkkan Negara Madinah. Negara Islam yang merupakan  bertaraf tinggi dan tiada yang lebih tinggi daripadanya.
Sahibul Samahah juga dikemukana soalan tentang bila Tahun Hijrah digunakan.
Beliau menerangkan bahawa sememangnya pada peringkat permulaan Islam belum timbul tenang penggunaan tahun Hijrah. Tiada jua penggunaannya pada zaman Abu Bakar al-Siddiq. Bila negera Islam berkembang dan hubungan  berlaku termasuk dengan negara luar. Berlaku komunikasi surat mmenyurat. Contoh-contoh surat-surat dari luar menggunakan tarikh berdasarkan peristiwa penting dalam sejarah mereka dijadiakn tarikh bagi tahun mereka. Orang Kristian menggunakan tahun kelahiran Nabi Isa dan demikian dengan negara-negara yang lain.
Sayyiduna `Umar al-Khattab bermesyuarat bagi memilih permulaan tarikh tahun Islam. Pada akhirnya dipersetujui Umar bahawa Peristiwa Hijrah adalah tarikh penting. Dengan berhijrah memulakan perubahan besar bagi umat Islam. Hijrah memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Dengan itu Peristiwa Hijrah dijadikan awal tahun Hijrah bermula dengan al-Muharram.
Antara persoalan yang ditimbulkan ialah tentang konsep `Ikhtilaf al-Ummah rahmat. Yang  dicontohi misalnya perbezaan pendapat di dalam mazhab, memberi pilihan terbaik. Tentang fitnah akhir zaman yang diakibatkan oleh  IT dan Teknologi moden. Menurut Sahibul Samahah, kita perlu memilih dan hendaklah berdasarkan ilmu di dalam tindakan, tetapi tidak kepada sangkaan yang boleh membinasakan. Kita perlu berwaspada dan tidak menyebarkan sesuatu yang tidak sahih yang boleh membinasakan diri individu, tetapi boleh menghuruharakan masyarakat dan negara.
Sekian.

No comments:

Post a Comment