September 11, 2014

Dedikasi Kepada Semua Yang Terlibat Membina Masjid Al-Umm, Separuh Tempoh Berlalu


BBB, 15 Zulkaedah 1435 = 10 September 2014  (Rabu):
Hingga ke hari ini sudah 9 bulan (bermula 10.12 2013) projek pembinaan Masjid Al-Umm berjalan. Ini bererti  sudah separuh tempoh masa telah digunakan bagi menyiapkan Masjid Al-Umm. Menurut perkiraan hari, hingga ke hari ini sudah 274 hari dari 532 hari telah digunakan – dijangka siap 25 Mei 2015. Ini bererti lebih 50% hari telah digunakan. Sehingga kini status projek telah mencapai 22% dan melihat kepada pembangunan Masjid Al-Umm bahawa lantai bagi tingkat bawah dan tingkat utama telah disiapkan, manakala lantai bagi tingkat tiga dalam proses penyiapan. Manakala rangka pintu gerbang dan asas bagi dua menara di kanan dan kiri pintu gerbang sedang dalam pembinaan.
Melihat  kepada kerja adalah berterusan dan dapat dikatakan progress kemajuan adalah menurut jadual. Walau bagaimana melihat kepada banyak bahagian akan disiapkan, dinding, bumbung, menara  dan kubah dan finishing bagi setiap bahagian tentulah mengejar masa bagi menyiapkannya. Namun kita percaya berdasarkan prestasi yang telah ditunjukkan dan progress kerja adalah menurut jadual kita menjangkan pembinaan seterusnya akan berjalan lancar. Adalah difahamkan setakat ini tidak ada masalah dari segi tuntutan pembayaran.


Kelicinan perjalanan pembinaan Masjid Al-Umm banyak bergantung pada banyak pihak. Kelulusan dari JAIS membenarkan AJK Pembinaan Masjid Al-Umm membina Masjid dan pihak MAIS member keizinan memungut derma adalah factor utama yang memungkinkan pihak AJK pembinaan dapat mendirikan masjid. Kelulusan pihak Kerajaan Negeri  Selangor di bawah pimpinan Y.A.B.  Tan Sri Dato` Seri Abdul Khalid Ibrahim Menteri Besar Selangor dan Y.A.B. member kelulusan mengazetkan tapak tanah bagi Masjid Al-Umm adalah factor penting yang membolehkan Masjid Al-Umm didirikan. Kesudian Y.A.B. datang ke Majlis Kenduri Kampung dan melihat tapak pada  6 Januari 2013 dan janji menampung dana Masjid atas kadar separuh kos pembinaan (RM6 juta dalam proses penurunan) adalah sebagai galakan kepada AJK Pembinaan berusaha mendapatkan dana.
Lantaran itu ucapan terima kasih khas ditujukan kepada semua penderma yang jika tidak kerana derma yang mereka hulurkan maka projek pembinaan yang sedang berjalan tidak menjadi kenyataan. Kita berharap kepercayaan mereka akan berterusan dengan derma terus dihulurkan.
Pembinaan tidak menjadi reality tanpa dedikasi yang telah ditunjukkan terutama Tuan Haji Marzuki  selaku Kontrektor Tekad Nusantara Sdn. Bhd, yang setakat ini telah menjalankan kerja dengan baik. Kelicinan pembangunan Masjid Al-Umm  adalah bergantung pada Arkitek yang diketuai Tuan Haji Raja Fuaddin yang sentiasa tenang dan sabar terhadap banyak kritikan yang dihalakan kepadanya yang dengan kesabarannya perjalanan pembinaan berjalan dengan baik. Kejayaan pembinaan adalah bergantung sama pada perunding-perunding kejuruteraan Awam oleh Safari Ingeniuers, Perunding Kejuruteraan  Mekanikal & Elektrikal,  Perunding Azfar Sdn. Bhd., Perunding Ukur Bahan May Consult.
Lebih daripada itu kejayaan bagi pembinaan masjid Al-Umm adalah hasil dari kerja kuat dan keikhlasan dalam AJK Pembinaan Masjid Al-Umm bermula dari Penaung  Tuan Guru Dato` Dr. Haron Din yang bukan saja member nasihat dan buah fikiran, tetapi turut sama menggerakkan derma bagi mengisi Tabung Masjid Al-Umm.


Ada tiga lapis AJK yang bekerja secara dedikasi bagi menjayakan pembinaan Masjid Al-Umm yang tiap AJK mengadakan mesyuarat bulanan dan mesyuarat-mesyuarat tambahan. Bermula dengan AJK Tapak yang terdiri dari pihak kontrektor, perunding-perunding dan wakil-wakil dari AJK Induk dan AJK Teknikal. Kita berterima kasih kepada AJK Teknikal yang bekerja dengan  dedikasi yang diketuai oleh Ir. Tuan Haji Ishak bin Arshad selaku Pengerusi, En. Nik Muhammad Adham bin Nik Anuar Setiausaha, Tuan Haji Mohd Nor bin Haji Yasin, Tuan Haji Abdul Rahman  dan wakil-wakil dari kontrektor, arkitek dan wakil-wakil perunding. Sudah tentulah pada puncaknya kita berterima kasih kepada AJK Induk yang bekerja dengan dedikasi dan ikhlas terdiri dari Pengerusi,  Ir. Haji Ishak bin Ishak Pengerusi AJK Teknikal, Tuan Haji Suib bin Haji Maulud Setiausaha, Tuan Haji Mohd Nor bin Haji Yasin Bendahari, En. Nik Muhammad Adham bin Nik Anuar Setiausaha Kerja, Ir.Haji Ghazali Husin, Haji Abdul Rahman bin Daud, Dr. Haji Tajul Ariffin bin Noordin, Tuan Haji Sufi bin Munasir, Haji Omar bin Jaafar,  Haji Mohd Kalok bin Latiff, Tuan Haji Mohd Ghazali bin Haji Abas, Tuan Haji Ahmad bin Hasbullah dan Tuan Haji Hussin Bin Yunus.
Di atas komitmen dan kesungguhan semua pihak maka projek pembinaan Masjid Al-Umm berjalan lancar. Kita percaya dedikasi dan kesungguhan sedemikian akan berterusan sehingga Masjid Al-Umm akan dapat disiapkan dalam tempoh yang ditentukan dan selamat digunakan  selepas siapnya Masjid Al-Umm – insya Allah.

Sekian.

No comments:

Post a Comment