September 23, 2014

Ucaputama Penaung Masjid Al-Umm Sempena Bengkel Untuk Merancang Dan Mengimarahkan Masjid Al-Umm


BBB, 27 Zulkaedah 1435 = 22 September 2014 (Isnin):


Ucaputama di atas disampikan oleh  Ybhg. Tuan Guru Dato` Dr. Haron Din selaku Penaung dan Penasihat AJK Pembinaan Masjid Al-Umm pada pagi Ahad 26 Zulkaedah 1435 bersamaan  21 September 2014, bertempat di Puri Pujangga, UKM dihadapan para peserta yang mewakili masjid dan surau-surau di Bandar Baru Bangi dan AJK  Pembinaan dan Bengkel Masjid Al_Umm. Turut meraikan TG ialah Adun Bangi Ustaz Shafie Ngah, Penulis selaku Pengerusi Pembinaan Masjid Al-Umm dan Dr. Tajul Ariffin Noordin selaku Pengerusi  JK Pelaksana Bengkel dan AJK-AJK
Dalam ucapannya TG berfokus pada konsep mengimarahkan masjid sebagai topik utama bengkel. Pendekatannya bagi  mengimarahkan masjid ialah berdasarkan ayat-ayat Al-Qur`an. Beliau bertolak pembicaraan berdasarkan ayat Al-Qur`an yang bermaksud:


``Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman dengan Allah dan pada hari akhirat, dia mendirikan solat, mengeluarkan zakat dan dia tidak takut melainkan kepada Allah. Semoga mereka itu dari kalangan yang mendapat hidayah.`` (Al-Taubah: 18).
Daripada ayat di atas dapat difahami antara ciri-ciri memakmurkan masjid ialah wujudnya jamaah, masjid sebagai institusi mengukuhkan keimanan dan memupuk taqwa. Mereka patuh dengan suruhan Islam dengan bersolat dan berzakat. Mereka orang yang patuh dan tak takut melainkan kepada Allah dan mereka adalah dari kalangan orang yang mendapat hidayah.
TG Dato` Dr Haron Din memuji dengan kepekaan AJK Pembinaan dan Pemakmuran Masjid Al-Umm, walaupun masjid pada peringkat pembinaan fizikal pada peringkat 25%, tetapi dari awal mempunyai kesedaran merangka perancangan persediaan bagi memakmurkan masjid sebagaimana terbukti dengan perlaksanaan bengkel pada hari ini. Sesungguhnya menurut TG,`` Pihak AJK telah beberapa kali menemui saya di rumah bukan saja melaporkan pembangunan, tetapi membincangkan perancangan dan program yang akan dilaksanakan – termasuk juga berhubung dengan usaha mendapatkan dana.``
TG mau masjid sebagai `Rumah Allah` adalah menjadi tempat `mesra jamaah dan pengunjung` dan tidak disekat dengan aturan dan birokrasi. Kecintaan mereka hendaklah dipupuk terhadap masjid dan tertarik dengan apa yang dapat ditawar dan disajikan kepada mereka seperti kemudahan beribadat dan wadah keilmuan..
Menurut TG fungsi dan peranan masjid dapat difahami lagi dari firman Allah bermaksud:
``Dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail (dengan berfirman), ``Bersihkanlah  (Ka`bah dan Masjidil Haram dari perkara yang dilarang), untuk orang-orang bertawaf dan orang-orang yang beriktikaf (yang tetap tinggal padanya) dan orang-orang yang rukuk dan sujud.`` (Al-Baqarah: 125).
Masjid adalah tempat suci, maka perlulah dijaga dari segi kesuciannya, baik  kesucian bersifat zahir dari kotoran nyata seperti najis dan sebagainya dan kotoran  yang merosakkan.yang bersifat maknawi seperti kekejian percakapan. Merujuk kepada Masjid Al-Umm ianya hendaklah dibina secara bersih dan ikhlas sebagaimana niat dan harapan para penderma.
Masjid Al-Umm haruslah mendukung ciri-ciri yang digaris oleh Al-Qur`an, bahkan Masjid Al-Umm hendaklah didirikan atas dasar taqwa  dan menjadikannya tempat para jamaah memupuk ketaqwaan sesuai dengan firman Allah bermaksud:
``Sesungguhnya Masjid (Quba` yang engkau bina wahai Muhammad) yang telah didirikan di atas dasar taqwa dari mula (wujudnya), sudah sepatutnya engkau bersolat padanya. Di dalam masjid itu ada orang-orang lelaki yang suka (mengambil berat) membersihkan (mensucikan) dirinya dan Allah mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka (zahir dan batin). (Al-Taubah: 108).
Demikianlah fungsi masjid yang utama adalah sebagai ruang dan peluang insan mendekati Allah membersihkan diri zahir dan batin (kotoran najis dan kekotoran paling tinggi ialah najis syirik)  – antaranya melalui  ibadat  dan pengajian yang dengannya meningkatkan ketaqwaan.
Sesungguhnya masjid adalah `Rumah Allah`, sebab itu pembinaannya hendaklah kerana Allah dan siapa yang beribadat padanya kerana Allah nescaya mendapat ganjaran pahala kerana Allah. Sesungguhnya firman Allah bermaksud:
``Dan adalah masjid-masjid untuk beribadat kepada Allah (semata-mata) dan janganlah kamu seru dan  sembah sesiapa bersama Allah. `` (Al-Jinn: 18).
Solat yang berkait rapat dengan masjid adalah ibadat paling istimewa dan perintah bersolat diterima melalui Isra` Mi`raj yang melibatkan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid al-Aqsa dan k e Sidratul Muntaha yang gambaran detailnya sebagaimana di dalam surah Al-Najm. Allah memperlihatkan ayat-ayatNya (tanda-tanda dan bukti-bukti) sebagaimana Allah memperlihatkan kekuasaan dan Kebesarannya melalui cerita tentang pemuda-pemuda Al-Kahfi yang  ditidurkan selama 309H. tahun di dalam alkahfi.
Masjid sebagai `Rumah Allah` perlu dipelihara kesucian dan hendaklah menjaga dari segi adab-adab, antaranya tidak senonoh dari segi berpakaian. Firman Allah bermaksud:
``Wahai anak Adam,  hendaklah  berpakaian sopan dan indah di Masjid.`` (al-A`raf: 31).
Keperluan menjaga adab dan bertatatertib berpakaian penting contoh pada hari Jumaat bila menunaikan solat Jumaat, supaya diri tidak memaslahkan kepada orang lain di samping menjaga ketertiban.
Di samping menjaga pakaian individu, masjid sendiri  hendaklah dijaga dari segi kebersihan, menarik dari segi landscape luar dan dalam dan menenangkan  fizikal, minda dan jiwa.
Masjid  sebagai  institusi Islam yang penting  seharusnya  menjadi pusat bagi ibadat, pendidikan,  keilmuan dan kemasyarakatan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment