September 15, 2014

Pendidikan Sepanjang Hayat Berasaskan Masjid Paling Sesuai


BBB, 18  Zulkaedah 1435 = 15 September 2014 (Ahad ):
Mempelajari  ilmu, khususnya ilmu yang fardu adalah wajib, tanpa ilmu tidak terangkat tuntutan fardu. Mempelajari ilmu pula adalah tuntutan  sebagaimana ungkapan, ``Tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahad.``  Sesungguhnya fizikal tubuh badan  menuntut keperluan makan-minum, minda menuntut keilmuan dan  hati-nurani menuntut pengisian kerohanian. Fizikal merasa nikmat mendapat makanan dan minuman, minda nikmat dengan keilmuan dan hati-nurani  nikmat dengan ma`rifat kerohanian.
Institusi manakah yang paling sesuai mendukung tuntutan `Belajar  Sepanjang hayat ?`  Pembelajaran selama ini  membentuk  pandangan, `` Belajar peringkat sekolah sebagai pengajian asas yang dapat mengangkatkan  seseorang kepada budaya boleh  membaca, belajar di pengajian tinggi  dipandang sebagai intelektual dan mudah dapat kerja dan berpeluang mencapai status  kelas menengah dengan kerja-kerja yang  dicapai, , kalaupun tidak mencapai status kelas atas``. Pengajian-pengajian sedemikian lebih dilihat sebagai  pencapaian individu dalam kerjaya.  Dari satu segi  kerjaya sedemikian dilihat sebagai pencapaian individu di dalam kehidupan, tetapi jarang dikaitkan dengankejayaan dunia akhirat dan status berakhir dengan persaraan. Lantas bagaimanakah kejayaan sepanjang hayat, dunia akhirat ?
Sebenarnya melalui pengajian, sedar dengan amalan dan meletakkan sesuatu secara betul, ber niat secara  ikhlas, segala amal yang baik seperti bekerja  secara jujur dan dedikasi  merupakan bahagian dari ibadat. Ini merupakan satu dari kesedaran yang dapat dihayati dari pengajian. Sudah tentulah banyak lagi maklumat dan keilmuan yang kita tidak ketahui tanpa mengaji yang jika dipelajari dapat memperbaiki perspektif diri dan pandangan yang digaris Islam. Bahagian daripadanya dapat dicapai dan dinikmati dalam perjalanan menerokai keilmuan sepanjang hayat.  Masjid Al-Umm  mau sama berusaha meneroka konsep pengajian sepanjang hayat semoga paling minimum ianya  merupakan penyambungan rantaian ibadat di dalam pengajian sepanjang hayat.
Adalah hasrat masjid menyediakan pengajian sepanjang hayat yang  boleh dikuti oleh semua lapisan masyarakat. Masjid berusaha  menyediakan pengajian mengikuti solat waktu terutama selepas maghrib ke Isya`  yang boleh diikuti para pekerja, lantaran ianya disediakan di luar masa kerja. Mereka juga boleh mengikuti pengajian pada hujung minggu pada hari Sabtu dan pagi Ahad. Mereka boleh mengikuti  pengajian secara berpekej dalam tempoh waktu tertentu, jika mereka mempunyai masa untuk mengikutinya,
Pihak Masjid juga berhasrat menganjurkan pengajian kepada warga-warga emas yang telah bersara. Mereka boleh mengikuti pengajian khas disusun bagi kalangan waga emas. Bagi mereka dan yang berminat kita bercadang menyediakan sistem  ala pondok yang kurikulum di susun khas. Bagi mereka yang mau mengikuti pengajian sedemikian bagi penduduk Bangi atau di luar Bangi mereka boleh tinggal di rumah masing-masing, manakala bagi yang datang dari luar, kediaman diusahakan  berdekatan dengan masjid. Bagi wanita mereka mempunyai slot khas bagi pengajian yang berhubung dengan wanita.
Bagi kursus  semua pengajian yang dianjurkan mempunyai bidang-bidang keilmuan dan kurikulum bagi setiap kursus. Kursus melibatkan pengajian akidah, fiqh, tasawuf, tafsir, hadith, tajwid (Qur`an), sirah, nahu dan saraf.
Kursus pengajian juga diperluaskan kepada keperluan hidup  seperti  memahami ekonomi Islam, kursus kekeluargaan, alam sekitar,  kesihatan, bank Islam, takaful dan sebagainya.
Pengajian juga disediakan bagi kalangan remaja seperti  Kelas Tahfiz, pengajian Al-Qur`an, kegiatan seni Islam dan kegiatan sukan yang turut diberi perhatian terutama bagi kalangan remaja
Dengan pengajian melalui  masjid, tidak saja mengikuti pengajian, tetapi dipraktikkan bersama ibadat terutama solat. Melalui pengajian masjid ibadat solat berkesinambungan dengan  ibadat secara pengajian.Lantaran itu masjid adalah tempat yang paling sesuai dengan konsep pengajian sepanjang hayat dan berkesinambungan kehidupan di dalam beribadat.  Peluang ini boleh dihadiri oleh sesiapa yang berminat.
Sesungguhnya dilihat dari segi teori dan amali, pendidikan melalui masjidlah merupakan pendidikan yang integrated antara ilmu dan amal dan merupakan pendidikan berterusan seumur hayat.  Sebenarnya dari konsep dan ciri sedemikianlah berkembangnya  pusat-pusat keilmuan Islam yang berasaskan masjid yang melahirkan seperti  universiti Qairawan di Maghribi yang merupakan  universiti  tertua di dunia, begitu juga universiti al-Azhar di Mesir yang berkembang  berasaskan masjid. Diharap Masjid Al-Umm jika pun tidak berlaku sebagaimana Universiti Qairawan dan Universiti Al-Azhar, diharap sekurang-kurangnya ianya menjadi pemangkin kepada pengajian sepanjang hayat.

Sekian.

No comments:

Post a Comment