September 28, 2014

Hasrat Mau Dirikan Masjid Al-Umm Pada Tahun 2013


BBB, 02 Zulhijjah 1435 = 27 September 2014 (Sabtu):
Sejak melancarkan derma bagi Dana Masjid Al-Umm pada  19 Mei 2012 hingga akhir tahun tersebut oarng mula bertanya, bilakah masjid akan didirikan. Bagi menunjukkan kepada masyarakat bahawa usaha bagi pembinaan sedang dilakukan, antaranya ialah dengan membersih tapak dan menaikkan papan tanda Masjid Al-Umm. Adalah menjadi hasrat AJK Pembinaan, bahawa  pembinaan masjid akan dilakukan pada tahun 2013 ini juga. Antara tindakan yang diambil bagi menyegerakan pembinaan ialah:


a)       Majlis Mesra Kenduri Kampung
Adun Bangi berusaha mendapat persetujuan dari Y.A.B. Tan Sri Dato` Seri Abdul Khalid Ibrahim bagi melawat tapak Masjid Al-Umm. Dato` Menteri Besar setuju hadir pada 6 Januari 2013. Untuk itu AJK membuat persiapan, termasuk kerjasama dengan MPKj membersih tapak dan menyediakan tangga ke tapak pembinaan. Majlis berlangsung di hadapan tapak masjid dengan mendirikan khemah untuk tamu dan juga pameran pelan pembinaan masjid. Pada pagi itu Y.A.B menerima derma yang disumbangkan dan yang lebih penting Y.A.B. mengumumkan yang kerajaan negeri akan menyumbangkan atas kadar ringgit per ringgit hingga se jumalh RM6 juta, iaitu separuh dari kos RM12 juta. Majlis yang diadakan amat Berjaya.
b)       Infak Ramadhan
Menjalankan penerangan dari surau ke surau juga masjid bagi meningkatkan derma dan pada bulan Ramadhan 1434/ Julai 2013 melancarkan Rayuan Infak Ramadhan  dengan jangkaan  orang ramai lebih berminat bagi melakukan ibadat menderma dan waqaf sempena bulan Ramadhan
c)       Pelepasan Cukai Pendapatan
Mengumumkan bahawa derma kepada Masjid Al-Umm mendapat pelepasan Cukai Prndapatan bagi mereka yang berhasrat mau mendapat Pelepasan Cukai. Kelulusan Pelepasan Cukai  didapati, wlaupun sedikit lewat, iaitu dari  1 Mac 2014 hingga  28 Februari 2017 sebagaimana  surat  LHDN 01/35/42/51/129-6.7271.
d)      Melantik Penaung Bagi Mengukuhkan Kedudukan
Mesyuarat AJK Pembinaan Masjid Al-Umm Bil. 3/2013 pada 30 Januari 2013 bersetuju untuk mengadakan pertemuan bagi mendapat persetujuan bagi melantik TG Dato` Dr. Haron Din menjadi Penaung bagi AJK Pembinaan Masjid Al-Umm. Keizinan diperolehi, iaitu melalui  pertemuan dibuat selepas TG menyampaikan kuliah sempena menyambut Ramadhan  di Kompleks Pendidikan Islam Bangi pada pagi 27 Sya`ban 1434 bersamaan 6 Julai 2013. Beliau bersetuju menerima perlantikan sebagai  Penaung. Berikut dari itu AJK Pembinaan Masjid Al-Umm telah  mengadakan pertemuan dengan TG Dato` Dr. Haron Din dirumahnya pada  16 Disember 2013. AJK melaporkan kepada TG tentang kemajuan dari segi persediaan untuk membina Masjid Al-Umm dan juga membincangkan cara-cara untuk mendapat kewangan.
e)      Urusan dengan pihak MPKj
Mengadakanpertemuan dengan YDP MPKj dan pegawainya pertengahan 2013  berbincang mengenai pelan arkitek yang belum diluluskan. Kemudian pada 8 Oktober 2013 menulis  surat susulan mohon diluluskan Pelan Pembinaan  Masjid Al-Umm. Surat kelulusan diterima pada 16 Disember 2013. Rujukan kelulusan (11 dlm. MPKj 8/P/2/2013) – Diluluskan mulai 4 Disember 2013.
f)        Memilih Kontrektor
Dengan hasrat mau membina Masjid Al-Umm pada tahun 2013 juga maka. Pihak May Consult Perunding diminta oleh AJK Pembinaan Masjid  menyediakan dokomen tender. Disediakan pada 11 September 2013 dan dibawa kepada perbincangan dan diikuti dengan iklan. Tarikh penjualan dokumen pada 2 Oktober 2013.Tarikh tutup dilanjutkan  dari 16 kepada  21 Oktober 2013.
 Sebanyak 10 kontrektor membuat pembelian dokumen dan datang interview pada 19 November 2013. Kontrektor-kontrektor dimaksudkan ialah:
1)       GTS Contractor Sdn. Bhd.
2)      Tekad Nusantara Sdn. Bhd.
3)      Margong Jaya Services sdn. Bhd.
4)      Vastec Engineering Sdn. Bhd.
5)      Twinty Enterprise Sdn. Bhd.
6)      Iqtiqad Maju Sdn. Bhd.
7)      Bangi Mas Sdn. Bhd.
8)      Ufukrata Sdn. Bhd.
9)      Pembinaan Sham
10)   SDE Bina Sdn. Bhd.
(No. 7, 8 dan 9 tak datang untuk diinterview)
Setelah AJK peninterview diketuai Pengerusi Pembinaan Masjid Al-Umm membuat penilaian, maka keputusan diambil menwarkan kontrek pembinaan Masjid Al-Umm kepada  `Tekad Nusantara Sdn. Bhd. Surat tawaran dibuat pada  21 November 2013 dan Tekad menyatakan persetujuan pada 25 November 2013. Masuk tapak yang menandakan mulai kerja ialah pada 10 Disember 2013. Lewat seminggu dari kelulusan pelan oleh PKNS (4 Disember 2013). Tarikh janji siap ialah selama 18 bulan yang dijangka siap pada 25 Mei 2015.
Ini bererti hasrat mau membina Masjid Al-Umm pada tahun 2013 dapat dilaksanakan, walaupun pada peringkat hujung tahun 2013. Bagi AJK Pembinaan, walaupun jumlah dana hingga akhir Disember 2013 yang  dapat dikumpulkan hanya sebanyak RM2,641,102.35 - pembinaan dimulakan. Adalah diharapkan dengan bermulanya pembinaan orang ramai lebih berkeyakinan dan mereka lebih murah hati untuk menderma.

Sekian.

No comments:

Post a Comment