September 21, 2014

Faham Liberalisme Dan Pluralisme Perbincangan Topik Berat Anjuran Jabatan Mufti Selangor - Komentar


BBB, 25 Zulkaedah 1435 = 20 September (Sabtu):
Kita ucap tahniah di atas usaha pihak Jabatan Mufti Negeri Selangor mengadakan Dialog Fatwa Perdana 2014 pada 18 September 2014 bersamaan 23 Zulhijah 1435 bertempat di Dewan Jubli Perak SUK, Shah Alam. Penulis tidak masukkan Syiah sebagai topic berat kerana ianya tidak selari dengan liberalisme dan pluralisme  sebagai bidang falsafah. Namun Syiah  adalah jelas penyimpangan dari pegangan umat Islam yang juga  jelas bercanggah dengan pegangan Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah yang jika dibiarkan dan tidak dicegah memecahbelahkan umat Islam, khususnya di Malaysia.
Topik yang dibicarakan di dalam dialog Fatwa Perdana jelas adalah berat dan adalah dijangka tidak semua khalayak yang hadir memahami apa itu sebenarnya liberalisme dan pluralisme. Sebagai bukti dari semua persoalan yang dikemukakan, hanya seorang yang memahami topic yang dibicaraka (tidak termasuk persoalan mengenai Syiah). Walau bagaimana persoalan liberalisme dan pluralisme  adalah amat penting diberi perhatian, kerana ianya mengancam akidah kepercayaan umat Islam.
Sekular ialah faham yang memisahkan kepercayaan agama dari kehidupan dunia yang seharusnya diberi tumpuan. Agama menurut faham sekularisme  tidak seharusnya campur dalam kehidupan dan kehidupan adalah yang kini dan tak ada hubungan dengan kepercayaan agama. Dalam kata lain tidak ada hubungan dengan kepercayaan tentang akhirat, bahkan Tuhan dipersoalkan. Liberalisme adalah lahir dari secular. Liberal adalah lambang kebebasan dari ikatan kepercayaan dan nilai-nilai yang mengikat. Liberal adalah kebebasan dan penentuan adalah atas pilihan dan tindakan individu. Norma adalah aturan dan undang-undang, tetapi kesedaran tertinggi adalah kemanusiaan (humanism) yang  boleh dikatakan sebagai etika kemanusiaan itu sendiri. Pluralisme adalah natijah dari faham secular dan kebebesan kekinian yang dilihat dengan runtuhnya batas-batas kepercayaan dan sekatan dan melihat manusia hendaklah  kembali kepada watak kemanusiaan dan kehidupan kekinian dan halangan-halangan yang diakibatkan oleh sesuatu tak bersebab menyekat perlu diruntuhkan. Kalau ada yang dihormati mungkin dari apa yang dicapai melalui budaya dan nilai-nilai manusia. Lantaran itu agama sebagai satu kepercayaan (jika masih ada percaya) seharusnya terbuka lantaran dilihat arah tuju yang sama sesuai dengan apa yang dikatakan `luaran berbeza tapi dalaman dan tujuan sama). Lantaran itu  ada yang hidup sebumbung berlainan kepercayaan. Bahkan etheis, theis boleh bersama dan berlaku kahwin campur dan lebih daripada itu bersekedudukan secara bebas.
Ini adalah gambaran masyarakat yang lahir dari liberalisme dan pluralisme. Mereka bukan dari kalangan masyarakat biasa, tetapi dari kalangan berpelajaran. Contoh Nurkhalis Majid tenaga pengajar di university di Indonesia, Aliran Penolakan terhadap Hadith yang juga dari tokoh intelektual, Sisters in Islam kelompok  wanita intelektual yang banyak mempersoalkan hukum-hukum Islam. Sungguhpun mereka tidak ramai, tetapi berpengaruh dan mendapat dokongan mereka yang sealiran dan biasanya berpendidikan tinggi. Di zaman globalisasi dan tanpa sempadan, pemikiran mereka tersebar cepat dan meluas dan pengkut secara diam melebihi dari yang terang-terang !
Nah inilah yang dihadapi oleh `Dialog Fatwa Perdana` yang sebenarnya.
Kita mengharap sejauh mana – tidak adil mengharapkan kepada Jabatan Mufti Selangor sahaja, berdepan dengan perang pemikiran berkenan, sebenarnya ia menjadi cabaran kepada universii-universiti bernama Islam, jabatan-jabatan bernama Islam, ulama dan tokoh intelektual  Islam menyahut cabaran global yang dihadapi oleh umat Islam. Kita mau universiti-universiti bernama Islam menjawab secara dialog intelektual yang mematahkan hujah-hujah para pendukung faham secular, liberal dan plural. Kita menunggu penghasilan buku-buku yang dapat memberi  jawapan tuntas  terhadap hujah-hujah pendukung secular, liberal dan plural.
Problem yang dihadapi umat yang antara mereka mendepani krisis keyakinan, antaranya kerana kegagalan umat menyediakan wadah keilmuan Islam yang selari dengan perkembangan dan kepantasan keilmuan awam.Kekuatan yang ada pada masa kini lebih bergantung pada kekuatan tradisi yang mendapat dokongan massa, berdepan dengan kelompok kecil tetapi perkasa. Kita perlu pengkuhan, bahkan keperkasaan dari intektual dan ilmuan Islam yang dapat mematahkan hujuah-hujah pendukung sekularisme, liberalism dan pluralism secara berkesan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment