September 20, 2014

Liberalisme, Pluralisme Dan Syiah Mengancam Akidah - Dialog Fatwa Perdana


BBB, 24 Zulhijjah 1435 =  19 September 2014 (Jumaat):
Semasa sesi perbincangan bagi dialog di atas dibuka seramai lima orang peserta sempat mengambil bahagian mengeluarkan pendapat dan pertanyaan.


Peserta terawal bercakap ialah Tuan Haji Ismail Mina  bin Haji Ahmad dari Pertubuhan Maufakat. Beliau seorang tokoh yang selama ini terkenal  dalam mempertahankan kemurnian Islam.  Menurut beliau liberalism yang dibawa antaranya oleh Sisters In Islam mempengaruhi anak muda, antaranya aktif di Seremban yang antara mereka adalah bekas pelajar seperti lulusan dari Mesir dan Pakistan. Menurut Tuan Haji Ismail ada institute yang dikenali dengan Institut Kajian Dasar (IKD) turut mendukung faham liberalism. Belia menyebut beberapa nama yang bergiat dengan faham tersebut. Antaranya mendapat sokongan dari parti politik tertentu.
Menurut S.S. Dato` Setia Haji Mohd Tamyez bin Abdul Wahid Dato` Seri Utama Diraja Mufti Selangor, apa yang diutarakan oleh Tuan Haji Ismail bukan soalan, tetapi memperjelaskan pengaruh liberalism di Selangor dan pandangannya diterima.
Tuan Haji Mohd Azlan bin Muhammad Sharif bertanyakan masalah minority orang Islam di Pulau Ketam yang kurang jamaah, adakah perlu mendirikan solat Jumaat. Menurut Tuan Mufti perlu didirikan Jumaat di Balai Islam yang ada, walaupun tidak cukup ahli jamaah. Beliau juga bertanya dengan kalangan muallaf yang lebih dari lima tahun Islamnya, apakah dia masih mendapat bantuan atas nama muallaf. Menurut Tuan Mufti Dia boleh terima dengan perpindahan status muallaf kepada kategori miskin. Tuan Haji Azlan mau lebih banyak NGO-NGO bergerak aktif ke Negara-negara yang dilanda bencana, khususnya bagi Negara umat Islam. Pertolongan kepada mereka mengeratkan persaudaraan dalam Islam, di samping mempertingkatkan imej Negara  terlibat dengan kerja-kerja kebajikan dan kemanusiaan.
En. Muhammad Maruan menujukan soalan kepada  Dato Haji Mokhtaqr Bin Hj. Shafii tentang  macam-macam gambaran tentang Mazhab  Syiah. Menurut mereka akidah adalah sama.  En. Muhammad Maruan diingatkan perlu berhati-hati dengan sikap taqiyyah mereka dan jangan terjatuh dalam masalah yang biasa mereka berlindung di atas nama `taqiyyah.
Saudara Muhammad Maruan juga bertanyakan tentang ASB. Soalan ini dijawab Dato` Mufti, bahawa ASB melakukan amalan tidak menurut Syariah dan Selangor berpendapat tidak wajar melibatkan diri  dengannya. Beliau juga bertanya tentang ISIS yang dialog tidak member komen tentang soalan ini – mungkin terlepas dari perhatian.
Seorang penanya yang kenal rapat dengan pengikut Syiah yang menurutnya normal dan biasa. Beliau diharap tidak terpengaruh dengan kawan berkenaan, sebaliknya beliaulah sepatutnya berusaha mengembalikan sahabatnya ke pangkal  jalan.
Penanya terakhir ialah saudara Razman bin Mohd. Nor, Beliau mengemukakan soalan berhubung dengan peristiwa Bani Thaqifah, Tentang Abu Musa al-Ash`ari berhubung peristiwa Tahkim, soal muallaf yang melebihi lima tahun, soal Syiah dan tentang pejuang  yang syahid di Syria. Dato` Haji Mokhtar secara ringkas menjawab soalan-soalan beliau. Peristiwa di Bani Thaqiqah berhubung dengan perlantikan Sayyiduna Abu Bakar menjadi khalifah adalah disetujui oleh para sahabat, termasuk oleh sayyiduna Ali k.w. Tapi perkara ini (tak puas hati) ditimbul oleh pihak lain jauh kemudian dari masa sebenarnya.. Berhubung dengan peristiwa Tahkim adalah peristiwa yang banyak mengubah jalan sejarah umat Islam dan menjadikan umat berpecah-pecah, tapi ada hikmat yang tersendiri. Tentang Syiah adalah sentiment pengikut yang lebih membawa kepada perpecahan yang pihak musuh menjadikannya sebagai senjata adu domba. Soal muallaf, jika beliau masih dalam kategori asnaf, beliau masih wajar mendapat bantuan dan dia perlu kepada bimbingan yang dapat melepaskannya dari sikap menadah tangan. Adapun kematian  `syahid ?` dalam perjuangan di Syria perlu kepada penelitian yang lebih lanjut. Video tentang Syiah turut ditayangkan bagi pengukuhan penerangan.

Pada dasarnya soalan tidak seluruhnya berfokus pada tajuk tentang liberalisme, pluralisme dan Syiah. Sebagai rumusan dapat diteliti apa yang diucapkan oleh Y.A.D. Dato` Mufti  Selangor sebagai kata-kata alu-aluan kepada Majlis Perasmian dan Penutup yang disampaikan oleh Y.A.D. Dato` Setia Haji Muhammad Adzib bin Mohd. Isa Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor. Menurut Dato` Mufti faham liberalism dan pluralism  adalah hasil dari faham secular yang terbuka dan  menerima kepercayaan campur aduk yang menjadikan masyarakat campuraduk dan kacau dari segi keyakinan dan tiada paksi keyakinan. Mereka menyamakan yang tidak sama dan membetulkan yang tidak betul yang menjadikannya semua tidak betul. Leberalisme dan pluralisme adalah agenda Barat yang selepas era penjajahan Negara dan fizikal, merangka penjajahan minda  yang menghilangkan keyakinan dan menghilangkan identity dan jati diri masyarakat yang akhirnya kacau kerana tiada paksi pegangan tanpa keyakinan. Masyarakat perlu disedarkan dari fatamorgana yang tiada keaslian, sebagaimana masyarakat juga perlu sedar pada kekaguman terhadap Iran dari kejayaan revolusi yang apabila bila didekati banyak pertentangan denga Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah, jika diikuti sebagaimana liberalism dan pluralism menjadikan kita terperangkap di dalam jaring-jaring kontradiksi, perpecahan  dan hilang kemurnian dan ketenteraman.
Y.A.D Dato` Adzib bin Mohd Isa dalam ucapan perasmian dan penutup menjelaskan proses fatwa dan penguatkuasa terhadap seperti kesalahan akidah dan ajaran sesat. Menurutnya peranan Mufti yang dilantik Sultan menurut anekmen diperuntukkan ialah menyiasat kes yang diterima. Kes diteliti dan dikaji dan dikemukakan kepada AJK Fatwa untuk diputuskan. Pihak Mufti memutuskan fatwa, tetapi pelaksanaan dan tindakan dilakukan oleh pihak penguatkuasa termasuklah polis.  Keputusan jika perlu digazetkan untuk kepentingan orang ramai. Tetapi tidak semua keputusan digazetkan. Penyelarasan diadakan dengan Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan. Tetapi ada keputusan negeri tidak sama dengan Persekutuan atau antara negeri-negeri contoh fatwa mengenai merokok dan ASB.
Dato` Adzib memuji pihak Jabatan Mufti negeri yang Berjaya mengadakan Dialog  Fatwa Perdana 2014. Beliau berharap ianya lebih member kefahaman terutama kepada pemegang-pemegang tauliah yang dapat memeberi penerangan kepada masyarakat mengenai sesuatu isu yang timbul bagi kepentingan masyarakat. Sebagai tanda penghargaan kesudian Y.A.D. Dato` Adzib merasmikan Dialog dan penutupan Dato` Mufti menyampaikan cenderamata penghargaan kepada Dato` Adzib.

Sekian.

No comments:

Post a Comment