January 23, 2010

Isu-Isu Dibangkitkan Penduduk Kajang Utama Di Dalam Dialog

Kajang Utama 04 Safar = 20 Januari (Rabu):


Kajang Utama: Satu Majlis Dialog diadakan pada jam 9.00 malam pada tarikh di atas bertempat di Balai Komuniti, Kajang Utama. Dialog adalah dianjurkan oleh Persatuan Penduduk antara penduduk dengan Ahli Parliman Serdang, ADUN Bangi, Pihak Polis, MPKj dan Pemaju Kajang Utama (MRCB). Hadir pada majlis itu YB Teo Nie Ching Ahli Parliman Serdang, Dr. Shafie Abu Bakar ADUN Bangi, ACP Mohd Shakaruddin Bin Che Mud, Ketua Polis Kajang, Ustaz Shafie Ngah Ahli MPKj, Wakil-Wakil dari MPKj dan Wakil-Wakil dari MRCB, Ketua Rukun Tetangga En. Ibrahim Martibi dan orang ramai dari kalangan penduduk setempat.


Antara isu yang dibangkitkan:

1. Terowong ke Kajang Utama (SILK):

Terowong tidak diberi priority oleh Kerajaan Pusat. Tidak dimasukkan di dalam Rancangan Malaysia kesepuluh. Bersetuju untuk menghantar memorandum ke Parlimen bagi menyegerakan pembinaan. Kalau boleh dalam RMK 10 juga. Walau macam mana ada satu projek perumahan oleh Metro berdekatan dengan Kajang Utama. Dalam pelan pembangunan melibatkan pembinaan Flyover dari Kajang Utama melalui traffic light sekarang ke Bandar Baru Bangi. Jalan dan Fly over ini akan dibina secara bersama antara Metro dan Syarikat Regal Form selaku pemaju-pemaju perumahan. Kita akan berunding dengan syarikat-syarikat berkenaan bagi mempercepatkan binaan dan juga bagi mempastikan kepentingan dan kebajikan penduduk terbela.2. Sekolah Agama Rakyat

Sekolah agama yang ada sekarang hendaklah diteruskan. Kita akan meneruskan permohonan agar tanah lapang yang selama ini kita memohon akan terus dipohon. Di samping di dalam tapak pembangunan perumahan baru oleh Metro, kita akan memohon tanah reserve untuk sekolah swasta diperuntukkan bagi sekolah agama.

3. Dewan Orang Ramai

Oleh kerana tapak bagi dewan sudah ada, kita menuntut MPKj membina dewan berkenaan. Wakil MPKj diharap memberi perhatian dan memberi keutamaan.


4. Padang Bola

Oleh kerana tapak juga sudah ada kita mengharapkan pihak MRCB dapat menyempurnakan tapak ini sebagai padang bola bagi kegunaan penduduk, khususnya dari kalangan belia.

5. Klinik Kesihatan

Kuasa di bawah Kerajaan Pusat. Kita harap Ahli Parlimen YB Sdri Teo Nie Ching dapat membawanya ke Parlimen pada sidang-sidang akan datang.


Isu-Isu berkait dengan MRCB dan MPKj

1. Jalan tidak diturap

20 tahun usia Kajang Utama. Jalan belum diserah kepada MPKj. Pihak MRCB belum menurap jalan utama dan jalan taman. Harap Pemaju dan MPKj berunding bagi menurapkan jalan-jalan yang rosak.

2. Status Tanah Lapang

Tanah yang digezet sebagai tanah lapang, tidak boleh digunakan untuk tujuan yang lain.

3. Alat-alat Permainan di Taman-Taman Permainan

Harap pihak MRCB menggantikan yang rosak dan memperbaiki yang boleh diperbaiki.

4. Lampu tidak berfungsi

Sebelum dialog ini pihak berkenaan telah membaiki lampu-lampu yang rosak. Tapi jika ada lagi yang masih belum bernyala. Kemukakan aduan. Boleh melalui Ahli MPKj kawasan.

Isu-Isu Berhubung Dengan Keselamatan

(Akan dibincangkan dalam ruang yang lain secara berasingan)

Isu-Isu lain

1. Banjir Di hadapan Sekolah

Harap pihak Pemaju/MPKj dapat atasi banjir yang kerap berlaku dihadapan sekolah apabila hujan.

2. Premis Kedai Kosong

Boleh diguna oleh NGO atau Polis, kerana sewanya agak murah.

3. Pokok Besar
Diharap pihak Pemaju/MPKj dapat menghantar khidmat memotong pokok-pokok yang besar, khususnya yang melindungi cahaya lampu jalan

No comments:

Post a Comment