January 27, 2010

Lebih 50 Tahun BN Memerintah,Berbanding PR 1 1/2 Tahun, Adakah SPR Membuat Penyiasatan Terhadap Peruntukan ADUN BN

Bangunan Annex, DUN Selangor, 10 Safar = 26 Januari (Selasa):

Sesi Pendengaran Awam Pertama Bagi Tahun 2010 – Peruntukan ADUN 2008/2009 bermula hari ini. Jawatankuasa yang lebih dikenali dengan SELCAT (Special Select Committee On Competence, Accountability And Transperancy) itu di Ketuai Speaker DUN Selangor YB Teng Chang Khim, Timbalan Speaker YB Haniza Binti Mohamed Talha, ADUN Bukit Antarabangsa YB Mohamed Azmin Bin Ali, ADUN Hulu Kelang YB Saari Bin Sungib dan ADUN Bukit Gasing YB Edward Lee Poh Lin.

~Dari kiri, Encik Nor Hisham bin Ahmad Dahlan dan Tuan Haji Zainal Abidin bin A'ala (Pegawai Daerah Hulu Selangor dan Hulu Langat)~

Untuk meneliti perbelanjaan peruntukan ADUN-ADUN 2008/2009 pihak SELCAT memanggil Pegawai-Pegawai Daerah yang bertanggungjawab mengurus peruntukan-peruntukan ADUN-ADUN di bawah Pejabat-Pejabat Daerah masing-masing. Untuk pendengaran hari ini dua Pegawai Daerah dan pembantu-pembantu masing-masing dari dua kawasan dipanggil, iaitu Pegawai Daerah Hulu Selangor Encik Nor Hisham bin Ahmad Dahlan dan Pegawai Daerah Hulu Langat Tuan Haji Zainal Abidin bin A'ala. Sebahagian hadirin adalah kalangan pemberita dari berbagai media.


Tanggapan yang dapat dibuat dari perjalanan perbelanjaan, bahawa pada masa Selangor di bawah pemerintahan BN dapat dikatakan bahawa, BN itu adalah Kerajaan dan Kerajaan itu adalah BN, sebab itu memperlihatkan perbelanjaan dilakukan secara sewenang-wenang, tidak membezakan antara Kerajaan yang memerintah dan parti. Peruntukan 2008, sebanyak RM500,000 dibelanjakan oleh ADUN-ADUN BN dalam tempoh 2 ½ bulan. Contoh bagi Dun Kuala Kubu daripada peruntukan RM500,000 dibelanjakan RM463,409.28 dalam tempoh 1 ½ bulan sahaja sebelum pilihanraya Mac 2008. Menurut En. Hisham duit interest hasil dari simpanan peruntukan tidak dimasukkan ke dalam akaun ADUN untuk digunakan bagi kepentingan rakyat, tapi diguna sebagai imbuhan pekerja.


Pihak ADUN Hulu Bernam misalnya mengeluarkan cek dari peruntukan kepada Wanita, Pemuda dan Puteri Umno. Lebih dari RM100,000 diperuntukkan kepada Umno-Mca. Di Kuala Kubu untuk perayaan Thaipusam bayaran dibuat atas nama 20 individu, bukan atas pengurusan kuil. Apabila ditanya tentang kewajaran perbelanjaan dilakukan oleh ADUN-ADUN BN menjelang pilihanraya. Beliau mengakui tidak wajar, kerana jika peruntukan setahun dibelanjakan dalam tiga bulan, maka tidak ada peruntukan bagi 9 bulan yang lain.

Walaubagaimana menurut E. Hisham, sebagai pegawai dan kakitangan kerajaan yang memerintah, walaupun kurang senang dengan apa yang berlaku, kami bersikap "sami'na wa ata'na", yakni patuh dengan apa yang dikehendaki oleh pemerintah, pada masa itu, iaitu BN. Menurut Encik Hisham, beliau dan besar kemungkinan pihak ADUN-ADUN BN berkeyakinan mereka akan kekal memerintah selepas pilihanraya Mac 2008, sebab itu mereka bertindak secara sewenang-wenang dan tidak berhati-hati dalam perbelanjaan. Ditimbulkan juga penyelewengan-penyelewengan yang terjadi diakibatkan juga oleh kerana keghairahan orang mengelilingi ADUN bagi mendapat habuan dari projek-projek dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

Bila beliau dikemukakan oleh Panel SELCAT, tidakkah sikap pasif ini menyebabkan prestasi Kawasan Hulu Selangor mundur, sehingga tercorak dari segi kutipan hasil, menyebabkan Menteri Besar pada masa itu menghadiahkan penyapu kepada Encik Hisham sebagai Pegawai Daerah di Hulu Selangor pada masa itu ? Beliau mengaku beliaulah yang menerima penyapu sebagai Pegawai Daerah pada masa itu, tetapi beliau pada masa itu baru bertukar ke Kuala Selangor baru empat bulan. Kelemahan dari segi kutipan cukai adalah di bawah pentadbiran Pegawai Daerah sebelum daripada beliau. Beliau menyebut kutipan 2006, "Tahun Penyapu" adalah di bawah 40%, tetapi setahun selepas itu dan seterusnya semasa di bawah pentadbirannya cukai yang dipungut adalah melebihi 90% dan Hulu Selangor menerima Anugerah Prestasi Cemerlang dengan diberi hadiah RM100,000 kepada Daerah Hulu Selangor.

Sesi kedua ialah giliran Tuan Haji Zainal Abidin bin A`la dan pembantu-pembantu dijemput ke hadapan penal SELCAT. Tuan Haji Zainal Abidin menekankan perlunya kejujuran di dalam menjalankan tugas dan mengikut garis panduan pekeliling yang dikeluarkan oleh kerajaan. Menurut Tuan Haji Zainal Abidin, kalaupun ada kuasa, kenalah mengikuti garis panduan peraturan, itulah yang beliau cuba ikuti.

Pengeluaran kewangan di dalam masa singkat sebelum pilihanraya Mac 2008 juga berlaku di DUN-DUN Hulu Langat, termasuk bayaran kepada parti, jumlah-jumlah bayaran tinggi bagi individu dan bagi beberapa kegiatan. Berlaku bayaran luar biasa dianggap oleh Panel sebagai tidak mengikut peraturan. Tapi Tuan Haji Zainal Abidin menghujah, bahawa beliau bersetuju dari segi luar biasa, tapi kurang bersetuju sebagai tidak ikut aturan, kerana tidak ada peraturan khusus yang mengarah pengeluaran dalam jumlah tertentu dalam tempoh tertentu. Tuan Speaker nampaksanya bersetuju itu adalah kelemahan dari segi pekeliling yang tidak menyebut berhubung dengan perkara berkenaan.

Dalam konteks di atas, menurut Tuan Haji Zainal Abidin permohonan yang diterima oleh Pejabat perlu diselesaikan. Walau bagaimana semua setuju peruntukan digunakan bagi menghadapi pilihanraya. Menurut Tuan Speaker semua 56 DUN, kecuali satu sahaja, menggunakan 80% peruntukan sebelum pilihanraya. Walau bagaimana Tuan Haji Zainal Abidin bersetuju ada kelemahan-kelemahan pada kertas yang dikemukakan, misalnya tiada catatan nombor seturut yang memudahkan rujukan dan ada kesilapan angka dan typing error yang menurut beliau akan dibaiki. Beliau bersetuju pendekatan dan kaedah perbelanjaan di bawah Pakatan Rakyat lebih tersusun dan ini diperkemaskan lagi dengan Pekeliling 1/2010 yang baru dikeluarkan. Pendengaran Awam seterusnya boleh diikuti dari siaran secara langsung dari bangunan Annex bagi setiap Pendengaran Awam dijalankan.

Terima kasih.

No comments:

Post a Comment