February 3, 2015

Abdullah Bin Rawahah Ahli Bay`ah Al-`Aqabah, Penyair Mujahid Syahid Di Dalam Peperangan Mu`tah


BBB. 12 Rabi`ul Akhir 1436 = 02 Februari 2015 (Isnin):
Sebagai penyair namanya tidak terakam di dalam buku-buku puisi utama, sama ada sebagai penyair Al-Mu`allaqat atau Penyair Dua Zaman, tetapi nama beliau terakam sebagai penyair Islam terbilang. Abu Ali al-Hasan bin Rashiq al-Qayrawani (390-456H.) di dalam bukunya Al-`Umdah membariskan Abdullah bin Rawahah bersama Hassan bin Thabit dan Ka`ab bin Malik dan memanggil mereka bertiga sebagai `Penyair Nabi a.s.`    lantaran mereka membela Nabi s.a.w. dan menentang musyrikin dengan puisi-puisi mereka.
(Al-Qayrawai, Abu Ali al-Hasan bin Rashiq, Al-`Umdah fi Mahasin al-Shi`r wa Adabihi, Jil. 1, Dar al-Ma`rifat, Beirut, 1408/1998: 91-92).


Nama penuh bagi Abdullah, ialah Abu Muhammad Abdullah bin Rawahah bin Tha`labah al-Ansari daripada kabilah Al-Khazraj. Tatkala berlaku Bay`ah al-`Aqabah pertama dari Madinah dua tahun sebelum Hijrah seramai 12 orang yang datang, maka salah seorang daripada mereka adalah Abdullah bin Rawahah dan bila berlaku Bai`ah `Aqabah Kedua pertemuan dengan Rasulullah s.a.w. di Makkah pada tahun berikutnya, maka salah seorang dari 73 orang yang datang juga ialah Abdullah bin Rawahah. Mereka yang datang dalam dua pertemuan di `Aqabah ini adalah kalangan yang awal menerima Islam dari Madinah dan dengan mereka membuka jalan kepada Hijratul Rasul yang meluaskan perkembangan Islam di Madinah dan kemudian meluas ke berbagai tempat.
(Khalid Muhammad Khalid, Sejarah 133 Wira Terbilang, Al-Hidayah Publications, Batu Caves, Selangor, 2009: 197), juga: Johari Yaman, Mengenali Rasulullah, Nadi Minda Resources, Rawang, Selangor, 2009: 188-206).
Abdullah bin Rawahah mempunyai kelancaran berbahasa dan kemahiran berpuisi, lantaran itu dengan kemahiran berpuisi syairnya digunakan bagi kepentingan Islam.
Pada satu hari sedang Rasulullah s.a.w. bersama para sahabat, tiba hadir sama Abdullah bin Rawahah. Ketika bersama itu Rasululah s.a.w. bertanya kepada Abdullah bin Rawahah bermaksud, apakah yang engkau (Abdullah bin Rawahah) lakukan sebelum mengungkapkan puisi. Jawab Abdullah,
``Kurenungkan dulu, saya fikirkan dan kemudian baru kuucapkan.`` Dalam pertemuan ini Abdullah bin Rawahah mengucap puisi (syair) memuji Nabi s.a.w. dengan katanya:
``Wahai Putera Hashim yang baik, sungguh Allah Subhanahu wa Ta`ala melebihkanmu dari seluruh manusia, dan memberimu keutamaan, di mana orang tak boleh iri dan sungguh aku menaruh firasat baik yang kuyakini terhadap dirimu.``
Satu firasat yang berbeza dengan pandangan hidup mereka
Seandainya anda bertanya dan meminta pertolongan mereka
Dalam memecahkan persoalan,
Tidaklah mereka hendak menjawab atau membela,
Kerana itu Allah mengukuhkan kebaikan,
Dan ajaran yang Tuan bawa.
Sebagaimana ia telah mengukuhkan,
Dan memberi pertolongan kepada Musa.``
(Khalid Muhammad Khalid, Sejarah 133 Wira Terbilang, 2009: 198).
Di dalam Hadith Al-Tirmidhi dan Al-Nasai mengenai bab Haji ada diriwayatkan bahawa Nabi s.a.w. masuk ke Makkah bagi menunaikan `Umrah Qada` pada tahun ke 7H. dan Abdullah bin Rawahah adalah bersama mengiringi Nabi s.a.w. dia berjalan mengiriringi Rasulullah s.a.w. sambil berkata di dalam ungkapan puisi:


Beri ruang  dan jalan wahai Bani al-Kuffar  kepada Baginda
Hari ini kami  berdepan kamu dengan Perutusan nyata
Perutusan yang menghilangkan keraguan dengan kedatangan
Kelirukah teman selaman dengan teman pembawa kebaikan.
Menurut riwayat berkenaan,
bahawa Sayyiduna `Umar Ibn al-Khattab yang ada bersama turut bertanya,
``Wahai Ibn Rawahah – mengiringi Rasulullah s.a.w., Apakah dalam kawasan Baitullah al-Haram engkau mengungkap puisi ? Maka bersabda Rasulullah s.a.w. ``Biarkan baginya wahai Umar. Dia lebih pantas sebagai seorang Pemuka (Penyair).``
(Al-Qayrawani, Abi Ali al-Hasan bin Rashiq. Al-`Umdah, Jil I, 1408/1998: 92).
Abdullah bin Rawahah, bukan saja tokoh yang unggul di dalam bidang perpuisian, dia sebenarnya tokoh unggul dan mujahid di dalam bidang peperangan. Perkembangan Islam terpaksa menghadapi halangan-halangan kaum kuffar dan terpaksa berdepan dengan peperangan-peperangan bagi mempertahan dan memperkukuhkan Islam. Abdullah bin Rawahah adalah wira dan mujahid yang menyertai sama dalam peperangan Badar, Uhud, Khandak, Hudaybiyah dan Khaibar. Ungkapan-ungkapan puisi yang digubahnya menjadi peniup semangat jihadnya. Kata Abdullah bin Rawahah:
Wahai diri,
Andaikata engkau tidak tewas oleh senjata
Engkau akan mati satu masa di mana jua.
Dia juga mengungkapkan:
Beri ruang dan jalan Rasulullah datang
Setiap kebaikan ditemui pada Rasul Junjungan.
Sebagai pahlawan Abdullah bin Rawahah bercita-cita mati di dalam medan perang. Beliau bersumpah:
Aku telah bersumpah wahai diri, maju ke medan perang
Tetapi kenapa kulihat, engkau menolak Syurga
Wahai diri, bila kau tak tewas terbunuh, kau pasti mati
Inilah kematian sejati yang sejak lama kau nanti.
Tibalah waktunya apa yang Kau idam-idamkan selama ini
Jika Kau ikuti jejak keduanya, itulah pahlawan sejati namanya.
Terakhir Abdullah bin Rawahah menyertai peperangan Mu`tah di bumi Balqa` berdepan dengan tentera Rum di bawah pimpinan Haraclius yang tentera mereka berjumlah 200,000 jauh mengatasi jumlah tentera Islam. Tentera Islam pada mulanya dipimpin oleh Zaid bin Harithah, apabila Zaid gugur syahid, bendera yang dipegangnya disambar dan diambilalih oleh pemimpin kedua Jaafar bin Abi Talib hingga beliau juga beroleh syahid dan dia diganti dan diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah sebagai Pemimpin Ketiga. Di dalam kecamuk peperangan itu Abdullah bin Rawahah turut sama terkorban sebagai syahid yang selama ini dicita-citakan. Kewiraan ketiga-tiga mujahid syahid berkenaan mendapat pujian dan sanjungan Rasulullah s.a.w. (Khalid Muhammad Khalid,Sejarah 133 Wira Terbilang, 2009: 199-2001).
Abdullah dengan dua Bay`ah al-`Aqabah
Pembuka ruang ke arah Hijrah Rasulullah
Dia mengungkap puisi memuji Baginda
Berdakwah melalui ungkapan kata
Dia Mujahid Syahid di Medan Perang
Dia `pergi`, harum namanya  terbilang.

Sekian.

No comments:

Post a Comment