February 24, 2015

Mengenal Huruf Kunci Keilmuan - Tamadun Awal


BBB, 04 Rabiul Akhir 1436 = 23 Februari 2015 (Isnin):
Dalam pembicaraan mengenai Teori Takmilah amat bergantung pada tiga paksi utama, iaitu pengkarya, karya dan khalayak. Dalam perjalanan menuju kepada puncak yang piawayannya ada yang nyata berhujung, tapi tidak mungkin sampai – tahap Takmilah (Contoh Keilmuan dan Estetika Al-Qur`an) dan ada yang peningkatan perjalanan menuju kepada penghujungnya bersifat terbuka. Ianya memakan masa yang lama, terbuka dan tiada akhirnya. Sifat ini menjadi sifat umum bagi kebanyakan bidang yang dilihat secara teori Takmilah. Perjalanan adalah melalui `rail` akal dan nilai. Pergerakan juga diakibatkan oleh keperluan yang pada awalnya bersifat asas, kemudian berkembang kepada peringkat lebih luas dan kesempurnaannya turut sama yang bersifat nilai yang antaranya dari aspek seni. Pergerakan peningkatan adalah melibatkan peningkatan pengkarya, peningkatan bahan, peningkatan estetika dan peningkatan keilmuan yang tercermin pada karya yang dihasilkan.


Satu bidang yang diberi keutamaan di dalam Islam dan fokus utama bila Rasulullah s.a.w.  dilantik menjadi Rasul ialah berkait dengan falsafah `Iqra`` yang merupakan wahyu pertama diterima oleh Rasulullah s.a.w. Falsafah `Iqra` ini bukan, semata-mata Iqra`, tetapi melibatkan, antaranya:
·         Peringkat mengenali huruf-huruf yang mau dibaca yang membuka pintu ilmu
·         Peringkat keilmuan dan perkembangannya
·         Wilayah seni yang melengkapkan keilmuan
·         Peringkat kreativiti dan inovasi yang meluaskan minda dan keilmuan yang termnifestasi dalam ketamadunan
·         Peringkat Perluasan rohani yang tiada batas sempadan yang termanifestasi sebagai wajah peradaban.
Perjalanan menyedari tanda-tanda yang patut menjadi lambang maklumat bagi kepentingan manusia mengambil masa begitu lama. Sudah pasti dalam tempoh kesedaran manusia sebagai manusia sejak sepuluh milinium yang lepas, manusia awal ini sudah tentu berdepan dengan pokok yang menjadi sumber makanan dan survival mereka, mereka bertembung dengan yang antaranya menjadi sahabat  dan pemeliharaan. Mereka lihat fenomena alam dari langit yang luas, matahari dan bulan, panas dan hujan, bukit bukau, gunung ganang, sungai dan lautan dan berbagai kejadian lagi. Bagi kepentingan  evolusi kehidupan mereka mampu menamakan haiwan dan pokok, makanan dan minuman dan keperluan terdekat mereka bagi kepentingan kehidupan, lantas membuka ruang bagi mereka berbahasa dan berkomunikasi. Ini merupakan tahap kemajuan penting yang dicapai oleh manusia di dalam kehidupan mereka.
Tetapi bilakah tercetus di kalangan manusia `lambang-lambang tulisan` hasil dari pemerhatian dan `kebijaksanaan` pada peringkat permulaan ? Dijangka mereka mampu pada peringkat permulaan membuat tanda-tanda bagi barang atau maklumat yang dapat dihasilkan agar dapat ditanda dan dapat mengelak dari kehilangan dan kepupusan ?    
Sejarah terawal mengenai kesedaran tentang huruf-huruf tulisan berlaku di Sumaria di kawasan Sungai Dajlah dan Furat (Iraq) sejak 5,000 S.M., di Mesir sejak 3,200 S.M., Babylonia (Iraq) 3,800 S.M. dan Pheonix (Palestin) sejak 2.000 S.M. Dari tempat-tempat ini terhasil tulisan terawal seperti di atas permukaan batu dipejalkan di Babylion, di Mesir tulisan yang berasaskan gambar-gambar dan tulisan Pheonix sejak 2,000 S.M. Penghasilan tulisan di sini, lantaran berlaku ketamadunan di sini lebih awal.
(Children Brittanicca, Vol. 5, Encyclopaedia Britannica International, Ltd. London, 1978: 20).
Adapun tulisan yang diwarisi di tanah Arab yang membawa kita turut menerima tulisan di atas kemudian melalui Islam ada beberapa pendapat.
1)      Tulisan `Arab dicipta berasaskan pengaruh huruf-huruf Siryan
2)      Ada yang mengaitkannya dengan tulisan Feniki (Pheonix) yang menjadi asal usul tulisan Mesir Purba
3)      Ada yang mengatakan ianya berasal dari Anbar ke Hirah. Darinya tiba ke Hijaz melalui Daumatul Jandal
4)      Ibn Khaldun mengatakan Khat Arab berasal dari Khat Musnad orang-orang Humair yang mendiami negeri Yaman yang dikenali dengan nama Khat Jazam.
(Shafie Abu Bakar, Sejarah Perkembangan Seni Khat, Pameran Dan Bengkel Seni Khat, UKM, Bangi, 1402/1982: 15).
Dibandingkan dengan pendapat Muhammad Hassan al-Zayyat, maka pendapat di atas semuanya ada kebenaran. Pendapat Muhammad Hassan:


``Adalah seawal-awal umat yang menggunakan tulisan ialah orang Mesir dan orang Pheonix ... Yang lebih awal mencapai tamadun kalangan Arab ialah Yaman. Orang-orang Yaman menggunakan tulisan yang dikenali dengan `musnad` dengan nama bahasa Mereka. Mereka menulis huruf-huruf secara terpisah dan Khat Pheonix adalah asal bagi Khat Musnad. Tulisn Arami dan Musnad dengan berbagai jenis seperti al-Safwa, al-Thamudi, al-Lihyani di utara dan al-Humairi di Selatan adalah berasal dari Aram dan Musnad. Daripada Aram berkembang kepada Khat Nabti di Huran dan al-Siryani di Iraq. Sesungguhnya Khat Aram dan Musnad merupakan asal usul bagi Khat Arab. Daripada Aram menghasilkan Khat Nasakh dan daripada Musnad menghasilkan Khat Kufi. Mereka mengetahui huruf sebelum Islam dikenali dengan Hiri, yakni berasal dari Herah. Mereka belajar  tulisan dari Arab Utara semasa ke Sham kerana berniaga. Yang lain mempelajari (Musnad) dari Anbar. Mula dipelajari oleh Bashar bin Abdul Malik al-Kindi saudara bagi Ukaidir bin Abdul Malik bin al-Kindi pembesar di Daumah al-Jandal. Dia ke Makkah dan berbesan dengan Harb bin Umayyah, datuk bagi Muawiyah. Dia mengajarnya kepada kalangan orang Quraisy, maka ramailah yang tahu menulis. Adapun gaya Kufah, hasil dari ramai yang menulis di masjid-masjid, di istana-istana, maka kelihatan teratur dan Indah, maka dengan identitinya, dikenali sebagai Khat Kufi.
(Ahmad Hassan Al-Zayyat, Tarikh Al-Adab al-Arabiyy, Wizarah al-Thaqafah, Arab Saudi, tt: 78).
Jelas memperlihatkan perjalanan mencari denai tamadun dan peradaban peringkat awal mengambil masa yang panjang. Kesedaran awal bagi penguasaan huruf berlaku di kawasan Asia Barat yang merentasi kawasan Iraq ke Mesir, Yaman ke Sham. Iaitu kawasan tamadun dan peradaban awal yang dari kawasan ini juga merupakan negara Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi. Dengan penguasaan tulisan maka ianya merupakan kunci Ilmu pengetahuan sebagai tamadun awal bagi manusia.

Sekian.

No comments:

Post a Comment