February 2, 2015

Hassan:Permulaan Puisinya Bila Islam Dan Pengakhiran Puisi Dalam Diwannya


BBB, 11 Rabiul Akhir 1436 = 01 Februari 2015 (Ahad):
Kedudukan dan peranannya di dalam perpuisian serta kaitannya dengan Islam menyebabkan Hassan dari Bani Khazraj diberi berbagai gelaran dan kedudukan. Beliau adalah Penyair Al-Mukhadramun (Dua Zaman: Jahiliyyah dan Islam), Tokoh yang mempertahankan Islam sejak menerima Islam sebaik Hijrah Rasul s.a.w. dan sebagai warga Yathrib mereka menolong Rasulullah s.a.w. dengan harta dan tenaga, mereka -  termasuk Hassan diberi gelaran sebagai Golongan Ansar. Istimewa Hassan membela Nabi s.a.w. dengan lisannya `Puisinya`, iaitu dengan `Mengecam Quraisy` dan memuji Nabi s.a.w. dan Agama Islam, lantaran itu beliau digelar sebagai `Penyair Ansar Pada Zaman Jahiliyyah, Penyair Nabi/Rasul s.a.w.` Penyair Islam` dan Penyair Berketurunan dari Yaman.
(Fuad Afram al-Bustani, Al-Majani al-Hadithat, Jil II, Al-Matba`at al-Kathulikiyyat, Beirut, tt: 9) juga: Butrus al-Bustani, Udaba` al-`Arab, Dar Nazir `Abud, Beirut, 1989: 275).


Selaku Penyair pada zaman Jahiliyyah terbukti dari keterlibatnnya di dalam memuji Raja-Raja Ghassan, khususnya Raja  `Amri al-Rabi`- IV (587-597M.), Raja Al-Nu`man al-Sadis- VI  (597-600M.), Hajar bin al-Nu`man dan Jabalah bin al-Ayham. Dengan wujudnya beliau pada zaman Jahiliyyah dan berkesempatan dengan zaman Islam, maka banyaklah puisi yang memperlihatkan keberadaan beliau pada dua zaman. Tetapi dengan keberadaan beliau pada zaman Islam, beliau memutuskan komitmen beliau terhadap Nabi s.a.w. dan Islam, walaupun tidak dapat dinafikan pengaruh dan ciri kepuisian, misalnya bersifat kecaman, ratapan, kemegahan dan pembelaan berterusan, tetapi gaya pengucapan dan pemilihan kata berbeza dari zaman Jahiliyyah. Ini berbeza dari penyair Ka`ab bin Zuhayr yang masih dengan pengaruh dan gaya lamanya.
Walau bagaimana apabila Hassan ditanya Anak Saudaranya mengenai pendapat yang mengatakan mutu puisinya makin menurun (termasuk pendapat Al-Asma`i) pada zaman Islam, adakah kerana umurnya makin meningkat. Jawab Hassan. ``Wahai Anak Saudaraku, Islam menegah daripada berdusta, sedang puisi dihiasai dengan elemen dusta !``
Sebagai seorang Islam sesiapa saja seharusnya hendaklah bercakap benar dan tidak menentang ilmu. Selepas Islam memperlihatkan bahasa dan gaya perpuisian Hassan dipengaruhi bahasa dan uslub serta istilah-istilah keislaman.
(Butrus al-Bustani, Udaba` al-`Arab, 1989: 279).
Sebuah puisi beliau yang mula-mula diungkapkan selepas beliau menerima Islam, ialah puisinya yang membela pengikut Islam – Sa`ad bin `Ubadah berdepan dengan tindakan Raja Al-Munzir bin Amri yang menangkap Sa`ad, tapi dilepaskan atas usaha Umayyah bin Khalaf dan Harith bin Hisham. Tentang peristiwa ini diungkapkan dengan puisinya yang dikatakan puisi awalnya selepas menerima Islam:
Tidaklah rujukan kepada Amri dan tidak pada Mundhir
Apabila ada perbalahan diselesaikan dengan lumba perang
Kalau tidak usaha Abu Wahab nescaya berlakulah deraan
Lantaran kedudukan menentukan dan bukan keadilan.
...
(Diwan Hassan bin Thabit, 1412/1992: 179).
Walaupun di dalam ungkapan Hassan di atas tidak kedapatan istilah-istilah baru yang merujuk kepada istilah dan konsepsi Islam (hingga ke akhir puisi 7 bait), tetapi jelas bahawa sentimen dan rasa tanggungjawab Hassan adalah membela Islam.
Sememangnya berikutnya puisi-puisi yang mendukung aspirasi keislaman memperlihatkan bahawa Hassan menggunakan istilah dan mesej keislaman, kata Hassan:
Ku Bersaksi Dengan Izin Allah
(Memuji Al-Mustafa s.a.w.)
Aku bersaksi dengan izin Allah bahawa Muhammad
Rasulullah meninggi dari lapisan langit ketinggian
Bahawa Aba Yahya dan Yahya keduanya
Mengamal suruhan agama nescaya diqabul
...
(Diwan Hassan bin Thabit, 1412/1992: 301).
Satu ciri baru dibawa oleh Hassan selepas Islam ialah bersifat kata-kata hikmat dan nasihat:
Jauhi Dari Sia-Sia Kata
Jauhi dari sia-sia kata jika kedengaran
Duduklah sebagai seorang berakal tidak mendengar
Jangan banyak soal dan sengaja membahaskannya
Mungkin yang menggali lobang jatuh ke dalam
Lazimkan diri dalam majlis mulia dan keilmuan mereka
Jika engkau mengikuti pasti betul cara diikuti
Jangan ikut bertujuan bagi kemegahan
Kesombongan menjadi himpunan segala kejahatan
Orang ramai jika mereka kemuka banyak soal
Jawab kadar sesuai jangan tunjuk pandai.
(Diwan Hassan bin Thabit, 1412/1992: 245).
Dan puisi akhir bagi Diwan Hassan bin Thabit yang tak semesti akhir dari ungkapan Hassan bin Thabit yang langsung mengambil istilah dan suruhan di dalam Islam:
Menyuruh Membuat Ma`ruf
Bapa kami Malik menyampaikan wasiat
Umur dan kehidupan persediaan maut
Dengan menjadikan harta dan senjata
Bertujuan kerana Allah selamat perkembalian
Kukatakan sebagaimana biasa dikata `Marhaban`
Disuruh buat kebajikan dan wasiat berpesan
(Diwan Hassan bin Thabit, 1412/1992: 429).
Jelas dari sebahagian ungkapan di atas mencerminkan komitmen Hassan  pembelaan terhadap Rasulullah s.a.w. dan Islam. Beliau memang layak digelar selaku Penyair Rasulullah, Penyair Pembela Islam dan pembuka jalan ke arah era dan nilai baru di dalam perpuisian Islam.

Sekian.

No comments:

Post a Comment