February 28, 2015

Kreativiti & Inovasi Penting, Perlu Dijana Dalam Pendidikan Dan Kehidupan

 

BBB,  06 Rabiul Akhir 1436 = 27 Februari 2015 (Jumaat):


Perubahan dari Alamiah Tabi`i dan Asli ialah bermula dan dengan adanya sentuhan dari tangan (diri) manusia. Sentuhan di sini bukan sekadar sentuhan fizikal, tetapi adalah melibatkan elemen Akliah, bahkan ada bersamanya kehendak yang berelemen ikhtiariah, bebas yang dalam istilah terkenalnya ialah:
`Kreativiti dan Inovasi`
Kreativiti dan inovasi adalah penting dan merupakan elemen di dalam skema Takmilah. Kreativiti ialah sesuatu penghasilan oleh pengkarya hasil dari idea segar dan sentuhan seni  berinovasi – meneroka, dalam penghasilan dan mempunyai kelainan dari yang lain secara kreatif. Penghasilan seperti penggubahan sebuah puisi, sebuah rekabentuk bangunan, rekacipta kenderaan, sebuah lagu nasyid dan sebagainya yang masing-masing mempunyai kelainan berciri dan beridentiti sendiri.
Elemen yang penting, ialah pengkarya, mempunyai idea yang segar dan penghasilan yang kreatif.
Apakah hasil kreatif dapat dikatakan sebagai asli, tiruan atau baru ?
Pada hakikatnya manusia tidak dapat mengadakan sesuatu lain dari yang telah ada.  Apa yang dilakukan bukan tiruan per se. tapi ialah perubahan, penyimpangan, pembentukan dan penglahiran kembali melalui daya kreatif dan inovasi sehingga ia merupakan sesuatu yang baharu dan lebih baik.
Dari dahulu hingga kini perubahan dari yang bersifat tabi`i ialah hasil dari sentuhan manusia terhadap alamiah tabi`i ini melalui jasmani, akli, qalbi dan rohani. Sentuhan (penggunaan) adalah akibat dari keperluan dan desakan yang mengubah tabi`i dan asli seperti mengubah batang kayu kepada tiang dan lantai, kulit kayu kepada dinding dan daun kepada atap yang menjadikannya apa yang dipanggil `pondok` bagi kediaman. Menyebut tentang sentuhan jasmani di atas, sebenarnya turut melibatkan akli dan qalbi yang ramuannya menghasilkan sesuatu yang kreatif `pondok`. Penghasilan pondok bukan diambil dari bahan yang luar dari yang sedia ada, iaitu sesuatu yang sedia ada – pokok dari hutan. Desakan alami ialah keperluan dan timbulnya ikhtiar untuk mendapat lindungan dan keselamatan dengan menggunakan elemen yang ada yang paling dekat ialah pokok. Elemen akli sebenarnya bergerak bersama desakan keperluan dan ikhtiar dan dalam masa pembinaan bergerak sama elemen sentuhan akli dan qalbi yang menghasilkan sebuah hasil seni. Contoh dapat dilihat juga idea yang lebih maju misalnya apabila dapat mengira batang-batang kayu dengan angka yang lebih memudahkan pengurusan. Pola yang sama berlaku di dalam kehidupan moden berhubung dengan penghasilan barang-barang, rekacipta, gubahan-gubahan dan sebagainya.
Pergerakan kemajuan manusia sebenarnya amat lambat, walaupun ada banyak keperluan-keperluan. Masalahnya sukar mendapat mereka yang berakli dan kreatif untuk mendepani yang lain bagi menghasilkan sesuatu yang baru. Apa yang biasa ialah meniru dan meneruskan apa yang ada. Misalnya di dalam satu masyarakat komuniti kampung yang mempunyai budaya dan pola kehidupan sudah diwarisi dan menjadi budaya turun menurun, mereka meneruskan kehidupan dengan mengikut dan meniru pola kehidupan dan budaya yang sedia ada. Misalnya bila membina rumah mereka mengikut binaan rumah yang sedia ada di dalam masyarakat – rumah kayu berumah ibu ada kelek, rumah dapur, anjung atau selasar dan sedikit halaman di hadapan rumah. Mereka bertani mengikut kaedah pertanian yang diwarisi atau menjadi nelayan yang diwarisi. Jadi kehidupan adalah berterusan streotaip.
Perubahan kehidupan kepada yang lebih baik bila ada agen-agen perubahan. Misalnya ada anak kariah keluar dan mendapat pendedahan baru melalui pendidikan, perusahaan dan cara hidup baru yang dibawa balik ke kampung dan dia menjadi salah satu agen perubahan. Atau dia berada di luar dan menerima perubahan yang lebih positif. Sifat statik dan maju dapat dibanding antara kampung yang tidak banyak berubah dengan bandar yang banyak mempunyai agen perubahan - kemajuan.
Point yang hendak ditekankan tidak banyak yang muncul dalam masyarakat yang membawa idea bernas dan bersifat kreatif yang boleh membawa kepada kemajuan. Ini sebenarnya mempunyai kaitan rapat dengan budaya pendidikan yang diamalkan. Pendidikan ialah perulangan penyampaian persis apa yang telah diajar dan disampaikan sebelumnya dan mengeluarkan lulusan yang sama polanya dengan apa yang telah dikeluarkan sebelumnya dan kelulusan sama ada pada peringkat universiti atau lebih rendah dari itu akan keluar melamar pekerjaan yang layak baginya dan mereruskan cara dan gaya kerja yang telah dilalui oleh mereka yang sebelumnya.  Tidak ada penampilan idea dan kreativiti yang membawa perubahan kepada yang lebih positif. Idea dan jiwa kreatif adalah pasangan yang penting bagi mencetuskan sesuatu pendapat yang bernas dan kreatif dan berinovatif dengan pengiktirafan diberi kepada yang berkenaan.
Apa yang merugikan ialah pengasingan yang mempunyai kemampuan idea tinggi kepada aliran sains, sedang yang lain kepada aliran sastera dan yang lain termasuk agama dan teknikal. Pelajar yang tinggi fikiran (sains) berkembang tanpa disertai kemampuan kreatif, sebab itu mereka walaupun lulus dengan baik, tetapi tidak mempunyai daya kreatif. Mereka sebenarnya meneruskan pola pekerjaan sebagaimana mereka yang terdahulu dan kering dari daya kreativiti. Begitu juga dialirkan kepada bidang yang lain dari sains, ada pengajaran yang berdaya kreatif, tetapi tidak berdaya mencetuskan kebernasan idea, maka kelompok ini juga meneruskan pola pekerjaan dan kehidupan sebagai penerusan budaya semasa yang didukung.
Kreativiti adalah penting bagi pengkarya sebagaimana dilihat di dalam skema Takmilah, bahkan ianya dilihat sebagai `Tiang Seri` di dalam skema Takmilah yang sama bergerak dengan dokongan elemen akliah secara bertahap dan berperingkat kepada piawayan tertinggi dan bersatu pada puncaknya. Elemen ini penting dan perlu diaplikasikan di dalam bidang pendidikan, pentadbiran, industri, bahkan di dalam semua bidang.
Adalah sesuatu yang ideal mengharapkan semua pihak beridea bernas dan berdaya kreatif, tetapi jika pendidikan dapat melahirkan 10% keluaran pengajian beridea bernas dan berkreatif sudah cukup untuk membawa perubahan. Mereka sering mencetuskan idea segar berdaya kreatif dan inovatif sejajar dengan negara-negara yang rakyatnya terkenal beridea bernas, berdaya kreatif dan inovatif.

Sekian.

No comments:

Post a Comment