February 10, 2015

Estetika Dalam Al-Fatihah


BBB, 19 Rabiul Akhir 1436 = 09 Februari 2015 (Isnin):
Estetika adalah termasuk di bawah bidang falsafah seni. Estetika ialah nilaian yang berhubung dengan keindahan, keharmonian, keserasian bahkan kebenaran. Estetika boleh bersifat lahiri seperti tanggapan  inderawi terhadap sesuatu yang bersifat estetik, seperti keindahan sebuah tulisan khat, pandangan alam atau ukiran bermotif tumbuhan dan sebagainya. Estetika juga melibatkan yang bersifat akli, maknawi dan rohani seperti kekaguman terhadap kejituan dapatan ilmiah dan keharuan terhadap keintiman kerohanian sufi.


Kedua aspek estetika – lahiri dan rohani (maknawi) terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Penampilan kedua-dua elemen ini tidak semestinya berasingan. Tetapi, kadangkali secara berserentak atau bersekali.  Aspek lahiri antaranya melibatkan susunan ayat-ayat dan sebutan yang dapat ditanggapi secara estetik. Dari segi maknawi dan rohani pula kandungan Al-Fatihah mendorong jiwa lebih dekat kepada Allah, tunduk dan khuduk kepada-Nya, khusyuk di dalam ibadat dan kepatuhan serta memohon taufik dan hidayah agar di tunjuk ke jalan yang betul. Lebih dari itu jiwa dipenuhi rasa taqwa merasa mesra dan bahagia mendekati-Nya.
Sebagaimana disebut, bagaimana menampilkan intro bagi sesuatu subjek adalah sesuatu yang tidak mudah yang ianya bukan semata-mata secara intro, tetapi seharusnya releven dan mempunyai kaitan dan galuran dengan subjek yang diperkatakan, bahkan releven dengan konklusi bagi keseluruhan.
Intro mungkin dengan mengenang kembali  episod sejarah lepas dan dikaitkan dengan subjek yang dibicarakan. Misalnya penyair-penyair Jahiliyyah selalu merujuk kepada peristiwa-peristiwa perbalahan kaum bagi membangkitkan rasa dendam dan dikaitkan dengan tema-tema puisi untuk menuntut bela, kecaman, ejekan dan sebagainya yang jelas mencerminkan sifat Jahiliyyah.
Adapun pembukaan bagi surah (`Al-Fatihah = Pembukaan) adalah paling tepat dan indah. Pembukaan adalah:
1)      Bermula dengan Hakikat kewujudan Yang Abadi (Allah) bersifat Rahman dan Rahim
2)      Hakikat Tuhan segala Alam yang bersifat Rahman dan Rahim
3)      Tuhan yang memiliki hari Akhirat (Al-Din)
4)      Kepada-Nyalah hamba menumpukan ibadat dan memohon pertolongan
5)      Permohonan agar diberi hidayah ke jalan yang betul, tidak jalan dimurkai dan jalan sesat.
Kita lihat penyusunan persoalan adalah padat, teratur dan seturut serta indah dari segi penampilan. Dengan demikian yang membaca memahami, khusyuk dan merasa kekudusan jiwa.
Telah disentuh sebelum ini keindahan dari segi adab, bahawa yang elok dinisbahkan kepada Allah, sedang yang tidak elok tidak dikaitkan dengan-Nya sebagai adab. Maksud nikmat dinisbahkan kepada kurnian Tuhan. Adapun kemurkaan dan kesesataan adalah kesalahan diri.
Dari segi ayat-ayat yang disusun tujuh ayat, iaitu panjang pendek sesuatu ayat adalah bersesuaian dengan nafas pembacaan seorang yang normal.
Antara ciri estetika antaranya bersamaan, bertentangan, berselang dan sebagainya Surah Al-Fatihah adalah mempunyai ciri estetika dari segi bunyi, iaitu bunyi bagi akhir tiap-tiap ayat diakhiri dengan `nun` dan `mim` yang bunyi kedua-duanya berhampiran. Kesan bunyi yang sebutan akhirnya bersamaan menimbulkan kesan estetika pada pembaca dan juga pada pendengar.
Al-Fatihah dan juga surah dan ayat-ayat yang lain memberi kesan dari segi kefahaman dan penghayatan lebih-lebih lagi apabila ianya dibaca secara jahar (kuat).
Perlu diingat bahawa membaca Al-Fatihah dan ayat-ayat yang lain dikawal dari segi betul atau salah pembacaan melalui kaedah yang dikenali dengan `Ilmu Tajwid`. Ketepatan, kebaikan dan kemerduan bacaan hendaklah menepati kaedah-kaedah ilmu tajwid. Ketidakpatuhan kepada ilmu tajwid akan merosakkan bacaan dan dianggap tidak betul.


(Haji Abdul Qadir Leong, Tajwid Al-Qur`an, Pustaka Salam Sdn. Bhd., Batu Caves, Kuala Lumpur, 2002: 110 hlm.).
Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Qur`an dapat dibaca dengan Ilmu Qiraat, iaitu sama ada mengikut kaedah bacaan  Imam Nafi`, Qalun, Warsh, Al-Shatibi, Imam `Asim, Hafs, Imam Kisani dan dan kaedah-kaedah bacaan yang lain. Di Malaysia pada umumnya menurut Qiraat Hafs.
(Haji Mohd Nazri Abdullah, Manhaj Qiraat 7, Pustaka Salam Sdn. Berhad, Batu Caves, Kuala Lumpur, 2007: 157hlm.).
Satu yang ketara, terutama dari aspek estetik, bahawa ayat-ayat selain sempurna dari segi fasahah dan lancar, bahawa tiada bacaan yang lain seperti Al-Qur`an, dapat dibaca dan dilagukan secara tarannum dan berlagu dengan berbagai jenis lagu yang mempunyai kaedah dan pendekatan tersendiri. Lagu-lagu Al-Qur`an dan kekudusannya mempunyai daya tarikan tersendiri. Sesungguhnya ayat-ayat Al-Qur`an mempunyai keistimewaan tersendiri, seorang dengan mudah dapat membezakan antara bacaan Al-Qur`an dengan bacaan yang lain. Mu`jizat dan kelicinan Al-Qur`an membolehkan ianya dihafal. Tidak ada teks seumpama Al-Qur`an yang mudah dihafal dan menerangkan hati. Dengan menghafal Al-Qur`an memudahkan penghafalnya mempelajari keilmuan yang lain. Sesungguhnya membaca dan mengaji Al-Qur`an menjadi budaya masyarakat Islam mempelajari dan membaca sejak zaman kanak-kanak hingga ke akhir hayat.
Ayat-ayat Al-Qur`an juga sebagai Ruqyah dan tarapi jiwa yang antaranya terbukti mereka yang membaca dan menghafal Al-Qur`an tidak mudah menjadi nyanyuk. Pembacaan Al-Qur`an, khususnya Al-Fatihah memberi kesan ketenangan kepada pesakit, menukar suasana menjadi tenang dan terkawal dan khalayak menjadi khusyuk.
Sesungguhnya Al-Qur`an adalah Ummu al-Kitab.

Sekian.

No comments:

Post a Comment