February 23, 2015

Barzanji: Indahnya Ungkapan Mengenai Nabi


BBB, 03 Rabiul Akhir 1436 = 22 Februari 2015 (Ahad):
Barzanji (disebut berzanji) amat popular di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat Islam di tanahair kita. Barzanji merujuk kepada pembacaan Surat Barzanji dengan gaya bacaan dan lagu tersendiri yang berhubung dengan latar sejarah dan kehidupan Rasulullah s.a.w. Barzanji sebenarnya adalah merujuk kepada nama tempat `Barzanj`, iaitu tempat asal bagi Sayyiduna Ja`afar al-Barzanji al-Madani (1690-1766M.) Imam bagi Masjid Rasulullah di Madinah – Masjid Madinah al-Munawwarah. Sayyiduna Ja`afar al-Barzanji mengarang `Qissah al-Maulid al-Nabawi` yang lama kemudian baru dicetak di Mesir pada tahun 1889M. Beberapa syarah telah dihasilkan bagi karangan ini.


(Al-Munjid, Al-Matba`at al-Kathulikiyyat, Beirut, 1927: Part II: 71).
Karangan beliau ini telah diterbitkan pula bersama dengan karangan Al-Busiri yang berjudul Al-Burdah, Maulud al-Barzanji Nazam, Doa-Doa Khatam Maulud, Nazam `Aqidat al-`Awwam, Ratib Sayyidina al-Haddad, Talqin Mayyat, Doa Nisfi Sha`ban dan Maulud Diba`.
(Majmu` Maulud Sharaf al-Anam, Ali Bahai Sharaf Ali & Co. Ltd, Tajir & Kutub, 75 `Arab Street, Singapore, tt: 197hlm.
Walaupun terdapat beberapa himpunan karangan yang antaranya disebut pengarang dan antaranya tidak disebut pengarang, maka bagi keseluruhannya dikenali sebagai `Kitab Barzanji` yakni dinisbahkan kepada Sayyiduna Ja`afar al-Barzanji. Tulisan ini adalah membicarakan tentang Maulud al-Barzanji Nathar yang digubah oleh Sayyiduna Ja`afar al-Barzanji. Karangan ini walaupun disebut sebagai karangan `nathar` (Prosa dan Bukan Puisi), sebenarnya bahasanya tidak bersifat prosa, tetapi adalah membawa gaya bahasa berirama yang setiap ayat mempunyai sukatan sederhana panjang, sesuai dengan panjang nafas normal bila dilagukan dan pada akhir tiap-tiap ayat kebanyakannya diakhiri dengan `rima` bersamaan bunyi. Dalam kata yang lain ia adalah digubah secara bahasa sastera (adabiyyah) bersukat dan berirama dan bukan bahasa prosa sepenuhnya.
Karangan Maulud Barzanji adalah menceritakan secara seni sastera tentang sejarah hidup Rasulullah s.a.w. dari awal kelahiran dan keturunannya, dakwah keislamannya sehinggalah Hijrah Baginda ke Madinah dan mendirikan Masjid Al-Nabawi di Madinah al-Munawwarah.
Karangan dipecahkan kepada 19 pecahan. Setiap pecahan membawa kandungan tersendiri. Misalnya pada pecahan pertama merupakan intro dan tujuan Pengarang menyusun karangan  Maulud Barzanji, katanya:
Ku pohon hidayah ke jalan nyata lagi terang
Menjaganya dari selewengan dan kesilapan
Kuhamburkan kisah Maulid Nabi indah sebagai dikhabar
Dinazam tentang rantaian nasab mulia mesra didengar
Aku mohon pertolongan Allah Ta`ala Yang Perkasa
Sesungguhnya tiada daya dan kekuatan melainkan Dia.
Selepas tamat dibaca satu pecahan secara lagu barzanji, maka diungkap selawat dan pujian secara beramai-ramai secara ungkapan indah:
Semerbak wangilah ya Allah kurburan Baginda Yang Mulia
Dengan ungkapan istimewa salawat dan Salam ke atas Baginda
Apa yang dikarang oleh Sayyiduna Ja`afar al-Barzanji adalah berasaskan fakta-fakta sejarah. Tulisan sejarah terkenal diwarisi, selain dari bersumberkan Al-Qur`an dan Al-Hadith antaranya dihasilkan seperti oleh Ibn Ishaq (85-151H.) yang dikatakan induk bagi maklumat bagi Sejarah Nabi (Ibn Ishaq, Sirah Ibn Ishaq, 1401/1981: 395hlm.) dan juga Sirah Ibn Hisham (m. 213H.) (Ibn Hisham, Mukhtasar Sirah Ibn Hisham, Dar al-Nafa`is, Beirut, 1987: 328hlm.).


Walau bagaimana perlu diingat bahawa baik Al-Busiri dan juga Sayyiduna Ja`afar al-Barzanji bahawa mereka bukan menulis kitab sejarah, tetapi adalah bahan sastera dan persuratan mengenai Nabi Muhmmad s.a.w., sebagai bahan sastera, maka tidak dapat tidak ada di dalamnya elemen imaginasi dan intuisi-kreatif yang mungkin tidak menepati dengan kehendak sejarah yang semestinya bersifat benar dari segi fakta dan tarikh. Aspek-aspek ini perlu difahami, terutama oleh pengkritik-pengkritik yang memandang dan menilai Kitab Barzanji dari segi sejarah. Di dalam hal ini memang terdapat di dalam Maulud Barzanji Sayyiduna Ja`afar al-Barzanji elemen falsafah tertentu, ciri sastera yang bersifat  imaginatif dan intuitif-kreatif. Antara contohnya penyebutan elemen falsafah `Haqiqat al-Muhammadiyyah` yang ada hubungan dengan satu faham falsafah kewujudan, langit dan bumi yang menjunjung cahaya-cahayanya yang Dhatiyyah, gambaran-gambaran alam selepas Aminah mulai mengandung Muhammad seperti bumi yang kontang mulai tumbuh tumbuhan, tunggangan bercakap kepada orang Quraisy dengan bahasa Arab yang fasih, dengan kelahiran Muhammad keluar cahaya menyala di istana Qaisar di Sham, bergoncang Iwan Kisra Anu Sharwan di Mada`in, Parsi dan sebagainya. Mungkin ada yang mempersoalkan fakta-fakta dan elemen-elemen di atas, tetapi sebagaimana disebutkan, karangan yang dipersembahkan oleh Sayyiduna Ja`afar al-Barzanji adalah bersifat seni sastera yang ada elemen imaginatif dan intuitif-kreatif yang elemen-elemen di atas tidaklah merosakkan kebenaran dan tidak merosakkan dari segi pegangan.
Di sebalik dari apa yang dapat dikritik di atas, kita dapati Sayyiduna Ja`afar al-Barzanji amat teliti dalam mengemukakan fakta-fakta sejarah yang sebenarnya tidak menyalahi dari segi sejarah. Apa yang hendak ditekankan, bahawa Sayyiduna Ja`afar al-Barzanji dapat menampilkan sebuah karya seni adabiyyah (sastera) yang amat tinggi mutunya dengan pemilihan kata yang indah, tinggi dari segi imaginasi dan sedap didengar, apalagi jika ianya dibaca dan dialun secara bacaan yang bersifat seni dan kreatif. Contoh gambaran tentang Rasulullah s.a.w dalam satu pecahan:
Dan adalah Rasulullah s.a.w. sangat pemalu dan tawaduk. Dia mengikat kasutnya yang rabak, menjahit bajunya yang koyak, Baginda memerah sendiri susu biri-biri, Baginda berkhidmat kepada keluarganya dengan mudah dan selesa. Baginda menyukai orang fakir dan miskin dan duduk bersama mereka itu. Baginda menziarah kalangan mereka yang sakit, mengiringi jenazah kalangan mereka yang meninggal ke kuburan dan tidak merendahkan orang faqir sebaliknya membela mereka dan menolong mereka.
Demikian sebahagian keindahan bahasa tentang gambaran dan sifat Rasulullah yang sifat-sifat indah Baginda makin mengindahkan ungkapan dan bacaan yang dilagukan.
Kitab Barzanji menjadi bacaaan popular di dalam sambutan-sambutan Maulid al-Rasul, majlis-majlis aqiqah dan keramaian-keramaian yang bersifat keagamaan. Bacaan Barzanji secara beramai-ramai ini biasanya disertai dengan marhaban dan salawat ke atas Rasul yang majlis biasanya bersifat kesyukuran dan meriah. Maulid al-Rasul, Pembacaan Barzanji, Marhaban dan Salawat ke atas Rasul s.a.w. menjadi budaya murni Islam, khususnya di dalam masyarakat Melayu.
Kita berpendapat Majlis Maulid dan penghasilkan penulisan kreatif yang bersifat seni sstera Islam sedemikian patut digalakkan perkembangannya sebagai tentangan terhadap seni profen dan duniawi yang banyak membawa kerosakan kepada nilai dan akhlak. Perkembangan semasa seperti Majlis Salawat Ke Atas Rasul yang mendapat sambutan masyarakat patut digalakkan bagi menanamkan cinta kasih terhadap Rasulullah s.a.w. dan menyatukan umat, di samping menjadi Majlis Seni Islam sebagai alternatif bagi majlis-majlis seni yang tidak Islamik.

Sekian.

No comments:

Post a Comment