February 18, 2015

Dengan Kepingan Keikhlasan Kami Susunnya Mendirikan Bangunan


Sedari awal 2010 hasrat murni
Mendirikan Rumah Allah tercetus kembali
Di atas tapak tersedia seusia
Institusi pemangkin kemajuan Bangi
Kini kepentingan itu makin terasa
Kerana Itulah saja tapak yang ada.Di atas keyakinan mendapat sokongan
Pelancaran derma 19 Mac 2011 bermula
Sejak dari itu kepingan keikhlasan dihimpun
Setelah gazet tanah dipohon
Kebenaran JAIS juga disokong
Diikuti lawatan kerja MB semasa
6 Januari 2013 berikutnya terlaksana
Menambah kekuatan keyakinan
Dan mulai pada akhir tahun itu
Hasil derma institusi juga orang perseorangan
Pembinaan diputus oleh AJK dimulakan
Di atas tapak barakah menjunjung Rumah Allah
Berikutan dari penentuan arah Kiblat
Disempurna ulama terkenal setempat
Yang juga selaku Penaung dan Penasihat.

Usaha pembinaan dari kami tidak lain
Dari tanggungjawab menunaikan amanah
Hakikatnya mulai dari menanamkan cerocok
Adalah meletakkan asas keyakinan para dermawan
Seutuh sedalam tapak bangunan
Sekukuh tiang-tiang didirikan
Kami melihat mengalir keringat para pekerja
Adalah keringat dan usaha para penderma
Dari berbagai sumber usaha berbagai cara
Yang pasti hasrat mereka mau sama beramal
Melabur kebajikan mendapat pahala ganjaran
Hakikat sebenarnya yang kami lihat
Setiap keping batu batan yang disusun
Adalah helaian ikhlas yang terhimpun.


Atas keikhlasan berterusan jamaah
Setelah melebihi setahun pembinaan
Kini ketara kelihatan bangunan
Tersergam indah di pinggiran perbukitan
Maknawinya sebalik yang kelihatan
Tidak lain dari tangan jamaah sokongan
Sama mencurah tenaga menyempurnakan.

Mengejar tempoh masa
Menyiapkan bangunan adalah kerjasama
AJK-AJK, arkitek, kontrektor dan perunding
Yang berterusan bermesyuarat merancang
Mengkritik, mencadang dan  memperbaiki
Agar pada puncaknya nanti kelihatan
Masjid Al-Umm sempurna indah tersergam.

Shafie Abu Bakar,
27 Rabiul Akhir 1436

17 Februari 2015. 


No comments:

Post a Comment