March 1, 2015

Bahasa Dan Persuratan Mendukung Peradaban: Di Mana Kita


BBB, 09 Rabiul Akhir 1436 = 28 Februari 2015 (Sabtu):
Pengenalan huruf di dalam sesuatu masyarakat adalah merupakan tahap penting bagi kemajuan masyarakat berkenaan. Logik perkembangan selepas itu bermulanya tradisi persuratan dalam masyarakat berkenaan. Tradisi persuratan Islam adalah mewarisi huruf-huruf Aram (Nasakh) dari utara (Sham) dan huruf-huruf musnad dari selatan (Yaman) yang dikenali dengan khat kufi yang sebelumnya berkembang sejak 5,000 S.M. (Sumeria) hingga ke Babylonia (3,800 S.M.), Mesir (3,200 S.M.) dan terbaru Pheonix 2000 S.M. Bangsa yang menguasai tulisan dan persuratan adalah bangsa yang maju. 


Contohnya Islam yang menggunakan tulisan mengolahkan keilmuan yang berindukkan Al-Qur`an. Islam maju dan berkembang sejak abad ke 7M. hingga awal abad ke 20. Kekuatan Islam adalah dari kekuatan ilmu yang dapat membina tamadun dan peradaban – termasuk ilmu dan seni-budaya.
Bangsa-bangsa lain yang pernah bangkit, tidak lain bangkit, melainkan dengan kekuatan ilmu dan seni- budaya. Negara-negara Barat adalah bertolak dari perkembangan bahasa Latin yang tulisannya telah digunakan sejak 240 S.M. Apabila Kerajaan Rome diwujudkan pada tahun 753 S.M., maka bahasa dan persuratan yang digunakan ialah bahasa Latin. Rome terkenal dengan negara yang kukuh dengan peraturan dan undang-undang. (Children`s Brittanicca, Vol 10. 1978: 175-176). Bahasa Latin yang dikenali sebagai Roman Language ini menjadi induk bagi bahasa Inggeris, Perancis, Itali, Spain, Portugis dan Rumania (Children`s Brittannica, Vol. 15, 1978: 54). Negara-negara tersebut terkenal sebagai negara-negara maju. Berindukkan dari bahasa Latin terbina bahasa negara-negara masing-masing. Negara-negara ini mempunyai tanah-tanah jajahan yang bahasa penjajah yang berasal dari bahasa Latin-Roman ini dikembangkan ke tanah-tanah jajahan mereka, termasuklah tulisan. America negara yang relatif baharu turut memperkembangkan bahasa dari Barat berkenaan, khususnya bahasa Inggeris.
Antara negara yang mempunyai tradisi persuratan yang awal ialah India yang tamadunnya sejak abad ke 6 S.M. dengan kelahiran agama Buddha dan dengan kelahiran kitab-kitab Veda dan Upanishad yang mencerminkan bahawa bahasa India (Sanskrit) adalah antara bahasa tua di dunia. Tempiasnya turut sampai ke luar dari India, termasuk Asia Tenggara. Demikian China yang dapat dikenal pasti tamadunnya sejak 3,000 S.M. dari dinasti Fu dan berbagai-bagai dinasti hingga ke Dinasti Manchu terakhir sebelum China menjadi negara Republic pada pertengahan abad ke 20 yang kemudian menjadi negara Komunis China. Tokoh pemikir China ialah Confucius (551-479 S.M.) dan China terkenal dengan Tembok Besar China yang siap pada 220 S.M. China mempunyai tulisan tersendiri dan mempunyai persamaan tulisan Jepun dan Korea. China mempunyai rekod-rekod catatan-catatan tertua tentang politik pemerintahan, diplomasi dan hubungan luar. (Children`s Brittannica, Vol. 4: 251).


 satu masyarakat dunia, kita lihat pada  taburan penduduk di permukaan bumi,  maka tempat-tempat yang lebih awal mempunyai kesedaran tulisan dan keilmuan relatifnya lebih maju, di samping berada pada tempat yang lebih subur dan mempunyai sumber kehidupan, terutamanya air  seperti Iraq (Sumeria dan Babylon), lantaran berada di tepian sungai (peretemuan sungai Dajlah dan Furat). Dari tamadun ini melahirkan Nabi Allah Ibrahim. Sumbangan penting dari Tamadun ini sebagaimana disebut oleh Al-Qur`an peranan Nabi Allah Ibrahim di dalam menegakkan keyakinan Allah Yang Maha Esa. Falsafah tauhid ini sesuatu yang kukuh dan berterusan menjadi prinsip akidah Rasul-Rasul yang datang kemudian. Termasuk Islam yang diutus melalui Nabi Muhammad Rasulullah s.a.w. Prinsip akidah dan pengajaran agama Islam diperkukuhkan lagi dengan penggunaan tulisan yang lahir dari Jazirah Arab hingga ke kawasan pinggir Mediterranian yang juga disebut sebagai negara Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi.
Peradaban dunia sama disemarak oleh kelahiran tamadun Rum dan Helenistik yang walaupun sumber asal juga adalah bersumber agama yang dari kawasan yang tidak jauh dari sumber Islam, dan walaupun akhirnya berlaku pertentangan dan konfrontasi antara tamadun dan peradaban Islam dengan peradaban Barat yang peradaban ini juga hasil sentuhan dengan Islam, walaupun dari satu segi berlaku konflik dan pertentangan, tetapi dilihat dari sudut yang lain, ianya menjadi katalis dan penggerak bagi berbagai-bagai pihak berlumba di dalam meluaskan maklumat dan keilmuan yang dari satu segi berlaku penentangan dan membawa kepada penjajahan, menjadikan kawasan-kawasan yang dilalui dan mengalami penjajahan dari satu segi membangkitkan kesedaran dan usaha membebaskan diri dan meningkatkan kemajuan masing-masing.
Selain dari pertembungan dua tamadun dan peradaban besar yang merubah permukaan dunia kepada perjuangan pembebasan. Dua negera yang disentuh pada bahagian awal, iaitu India lebih kepada tumpuan kepada negara sendiri, walaupun pada zaman sejak seawal tahun Masihi negara ini begitu aktif mempengaruhi negara-negara di Asia, khususnya di Asia Tenggara termasuk ke China – tanpa menggunakan kekuatan senjata. Walaupun begitu dengan jumlah penduduknya kedua teramai di dunia dan kejayaan semasa India masih tetap dipandang mulia dan dihormati di kalangan antara bangsa.
Keadaan yang sama dengan negara Cina yang mempunyai rakyat teramai di dunia, China dihormati bukan semata-mata kerana mempunyai rakyat teramai di dunia, tetapi sikapnya yang tidak mengganggu negara-negara jiran dan tidak mengambil dasar memperluaskan kawasan. China dihormati kerana mempunyai bukti-bukti dan bahan-bahan yang ianya merupakan negara tua dan mempunyai budaya dan tradisi sendiri. Walaupun begitu china merupakan negara pro-aktif dan ianya tidak terikat dengan nilai-nilai tradisional dan bersikap terbuka mendepani perubahan dan ianya turut berubah.
Bagi negara seperti Malaysia dan Indonesia- termasuk Brunei dan Singapura, sebagai negara serumpun yang mengalami nasib sejarah dan keyakinan yang hampir sama sebenarnya menghadapi cabaran di dalam pembinaan negara dan identiti bangsa. Bagaimanakah corak negara dan identiti bangsa yang mau ditegak dan diunggulkan ? Dari paparan di atas, semua negara maju adalah mewarisi tradisi unggul sebelum darinya – Warisan saudara semanusia dalam keluarga besar  yang serumah di dunia. Kita harus berbangga sebagaimana negara-negara lain mewarisi tamadun dan peradaban dunia yang besar. Masalahnya, walaupun kita yang pernah bangkit dan besar dengan Kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan Melaka bersama warisan diterima, tapi apakah kita mampu dengan suasana kekinian dengan keilmuan secara kreatif dan inovatif  mampu mengadun formula sendiri, sehingga setara dengan negara-negara maju serantau dan juga di dunia ?
Apa yang dialami kini, bahawa kita jauh dari untuk bangkit dengan mempamerkan wajah kita bertaraf dunia, sebaliknya kita adalah pada tahap imej politik percakaran – di luar dari skema Takmilah dan sukar melihat apakah gagasan besar yang dapat ditawarkan bagi menawan minda dan jiwa rakyat sehingga sama berusaha bagi membina keunggulan rupabangsa yang dikagumi dan dihormati dunia.

Sekian.


No comments:

Post a Comment