March 7, 2015

Islam Mengunggul Dan Memartabatkan Melayu


BBB, 27 Rabiul Akhir 1436 = 06 Mac 2015 (Jumaat):
Melayu walaupun terbukti wujud sejak pra-sejarah di Alam Melayu, khususnya di Semenanjung Tanah Melayu, tetapi kewujudannya dalam sejarah purba agak terpinggir oleh kerajaan semasa yang lebih besar terutamanya Kerajaan Sriwijaya (Abad ke 7-12M.) di Sumatera dan kerajaan Langkasuka (Abad ke 6 hingga kedatangan Islam) bertempat di utara Semenanjung termasuk wilayah Patani yang merupakan kerajaan  bermazhab Buddha Mahayana. Bukti-bukti tentang kerajaan ini antaranya terdapat batu-batu bersurat seperti di Palembang Tiga Batu Bersurat (terutama di Kedukan Bukit),  di Karang Brahi, Batang Hari dan di Kota Kapor. Ini dibuktikan lagi dengan maklumat dari I-Ching yang singgah (685-689M.) di Sumatera zaman kerajaan Sriwijaya dalam pelayaran ke Nalanda, India. Disebut bahawa pada batu-batu bersurat adalah merupakan bahasa Melayu purba pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Kedudukan Sriwijaya adalah selari dengan perkembangan agama Buddha dengan jiran-jiran terdekat seperti Cambodia dan Thailand.


(Coedes, G., The Indianized States of Southeast Asia, University of Malaya Press, Kuala Lumpur – Singapore, 1968: 82).
Kelangsungan kerajaan Sriwijaya juga Langkasuka berterusan sehingga abad 12M. Antara faktor kemunduran kerajaan Sriwijaya selepas itu ialah dengan kehadiran Agama Islam ke Alam Melayu yang sedikit demi sedikit melemahkan kerajaan Sriwijaya. Kehadiran Islam tertumpu ke  rantau kepulauan Melayu secara meluas misalnya menurut Hikayat Acheh Islam tersebar di Utara Acheh sejak  500H./1112M. dibawa oleh pendakwah Shaykh Abdullah Ariff dan muridnya Shaykh Burhanuddin menyebarkan Islam ke Priaman ke selatan barat perpantaian Sumatera sekitar 601/1204. Hikayat Raja-Raja Pasai menyebut bahawa Sharif Makkah menghantar pendakwah bernama Shaykh Ismail di utara Sumatera pada pertengahan abad ke 7/13 ke Perlak dan Samudera, Pasai dan kawasan ini menerima Islam pada 652/1282 dan Sultan Pasai yang menerima Islam, iaitu Sultan Malikul Salih sebagaimana tercatat pada batu nisannya ialah pada 697/1297 atau 707/1307. Dari gelombang yang sama dakwah Islam sampai ke pantai Timur Semenanjung, iaitu di Kuala Berang, Hulu Terengganu. Apa yang menarik pengislaman di Terengganu terbukti dengan wujudnya Batu Bersurat Terengganu bertulisan jawi bertarikh 702/1302. Ini adalah merupakan pertama kali dan terawal bukti penggunaan tulisan jawi digunakan di Alam Melayu. Dari gelombang yang sama dakwah Islam tiba hingga ke Jolo di Sulu di mana kedapatan kuburan pendakwah Islam di sana.
(Al-`Attas, Syed Naguib, Preliminary Statement On A General Theory of The Islamization of The Malay-Indonesian Archipelago, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1969: 11-12).
Kehadiran Islam  mulai abad 12 dan memuncak pada abad ke 13M. membawa perubahan yang besar bagi kawasan Alam Melayu. Kesan dari penerimaan Islam di kawasan-kawasan di atas menukarkan kepercayaan masyarakat dari pengaruh Hindu-Buddha (Bukti Hindu di Kedah) kepada kepercayaan Islam. Ada beberapa perubahan penting berlaku kepada kawasan menerima Islam dan ke kawasan-kawasan persekitaran:
Kedatangan Islam yang antaranya dibawa oleh pendakwah dan peniaga mewujudkan pelabuhan-pelabuhan perniagaan yang meningkat kepada pusat dakwah seperti pelabuhan Samudra Pasai, Perlak, Periaman, Kuala Berang, Hulu Terengganu, Jolo, Sulu dan kemudian Melaka dan Aceh. Pusat-pusat ini berkembang sebagai pusat perniagaan dan menjadi pusat dakwah keislaman.
Dengan kehadiran Islam membuka lembran baru bagi kerajaan Melayu (Baru). Walaupum sebelumnya sudah ada kerajaan Melayu lama seperti Sriwijaya, Langkasuka juga kerajaan-kerajaan di Jawa yang tidak diberi nama Melayu, tetapi dengan datangnya Islam kawasan Melayu di Bukit Seguntang yang tebal dengan kepercayaan Hindu tidak begitu membangun, tetapi selepas perpindahan pemerintahanya ke Melaka, maka Melaka dikenali sebagai negeri Melayu dan berikutnya negeri-negeri lain selepas menerima Islam dikenali sebagai negeri-negeri Melayu. Pelabuhan Melaka dimakmurkan oleh pedagang-pedagang Islam, begitu juga Aceh selepas Melaka. Hingga kini Melayu lebih dikenali dan merujuk kepada negeri-negeri di Malaysia.


Islam memilih bahasa Melayu yang asal terpinggir, tetapi murni, kerana tidak dimasukkan istilah Hindu-Buddha, tidak mengelirukan. Pemilihn bahasa Melayu memperkayakan bahasa itu dengan istilah-istilah keislaman, perniagaan, komunikasi dan keilmuan, lantaran itu, bahasa yang asalnya terpinggir itu menjadi bahasa utama dan dikenali sebagai bahasa lingua-franca di dunia timur.
Islam juga memperkenalkan tulisan jawi sebagaimana bukti terawal tulisan jawi terakam pada Batu Bersurat Terengganu bertarikh Juma`at 4 Rajab 702 Hijrah bersamaan 22 Februari 1303 Masihi bertempat di Kuala Berang Terengganu.
(Al-Attas. Syed Muhammad Naguib, The Correct Date of The Trengganu Inscription, Muzium Negara, Kuala Lumpur, Malaysia, 1970: 22-23).
Dengan pengenalan tulisan yang berasal dari huruf Al-Qur`an, maka tradisi penulisan secara meluas berlaku baik bagi pengajaran keilmuan Islam, pentadbiran, perniagaan dan berbagai-bagai pengurusan.
Dengan berkembangnya tradisi menulis dan pengajian, maka lahirlah pengarang-pengarang dan karangan-karangan di dalam bahasa Melayu yang menghasilkan antaranya karangan ketatanegaraan seperti Tun Sri Lanang yang mengarang Sulalat al-Salatin (Sejarah Melayu), Bukhari al-Jauhari yang mengarang Taj Al-Salatin, Nuruddin al-Raniri yang mengarang Bustan al-Salatin. Ramai pula pengarang yang mengarang kitab-kitab agama seperti Nuruddin al-Ranini yang mengarang kitab fiqh – Sirat al-Mustaqim. Abdul Rauf Singkel antaranya mengarang Kitab Tafsir, Abdul Malik bin Abdullah mengarang Sharah Hikam Melayu dan bidang-bidang yang lain. Antaranya sebagai sasterawan seperti Hamzah Fansuri mengarang Rubai dan banyak lagi karangan-karangan yang dihasilkan oleh ulama. Pendek kata bahasa Melayu melalui tulisan Jawi menjadi bahasa persuratan ilmu terkenal.
Pendek kata bahasa Melayu yang menggunakan tulisan jawi bukan saja menjadi bahasa keilmuan, perdagangan dan pentadbiran, tetapi dengan bahasa Melayu dan agama Islam menyatukan kawasan Melayu sebagai umat Islam, bahkan menjadi umat Islam yang paling ramai di dunia.
Hingga kini bahasa Melayu dan agama Islam menjadi faktor yang penting di dalam menyatukan penduduk dan umat Islam di Alam Melayu.

Sekian.


No comments:

Post a Comment