March 29, 2015

Ghazal Kurang Terkenal Dalam Bahasa Melayu


BBB, 07 Jamadil Akhir 1436 = 28 Mac 2015 (Sabtu):
 Satu lagi puisi yang masuk melalui Islam di dalam persuratan Melayu ialah Ghazal. Kemasukannya dapat dikatakan bersamaan dengan mathnawi dan rubai dan bentuk-bentuk ini terdapat di dalam Taj al-Salatin. Dikatakan puisi ghazal sudah ada di dalam kesusasteraan Arab sejak zaman Jahiliyyah, tetapi tidak begitu berkembang oleh kerana suasana kehidupan mereka selalu di dalam persengkitaan, peperangan dan perpindahan. Ghazal dari segi kata bermakna `tenunan` atau juga bermaksud `rusa`. Dari segi istilah kepuisian ialah puisi yang bertemakan puisi kecintaan – khususnya terhadap perempuan atau boleh juga dikatakan puisi kasih dan cinta. Puisi yang bertemakan sedemikian memang ada di dalam kehidupan Arab badui, tetapi gambaran adalah langsung yang mencerminkan hubungan kasih sayang di dalam kehidupan badui yang keras dan kasar.


Namun tema puisi ghazal yang tidak berkembang di dalam zaman Jahiliyyah ini, mendapat tempat dan berkembang pada zaman Umawiyyah. Pada zaman tersebut kehidupan masyarakat Arab yang dahulunya bersifat badui dan padang pasir, maka dengan naiknya kerajaan Umawiyyah wujud masyarakat bandar yang bertukar dari sifat badui yang tinggal di khemah-khemah di padang pasir kepada kehidupan di kota yang mendiamai bangunan batu , kuat, kukuh dan mencerminkan kemewahan hidup. Maka sebahagian dari penduduk, termasuk kalangan penyair mengalami kehidupan mewah dan berpoya-poya dan mempunyai hubungan dengan wanita-wanita yang hidup di bangunan-bangunan hebat dengan gaya kehidupan mewah. Tema ghazal dikatakan berkembang pada zaman Umawiyyah hingga ke zaman Abbasiyyah.
Perkembangan ghazal dapat dibahagikan kepada dua, iaitu ghazal badui dan ghazal bandar
Ghazal badui dianggap lebih murni dan jauh dari bersifat berpoya-poya, mereka bertempat di Najd dan Hijaz. Kecintaan mereka dikatakan lebih bersifat setia. Gambaran lebih kepada kepedihan perpisahan, kepahitan berhijrah dan halangan-halangan. Antara penyair ghazal badui ialah seperti Jamil bin Ma`mar, Qays bin Duraij atau lebih dikenali dengan Layla dan Majnun.
Adapun penyair ghazal bandar ditenggelami suasana senang dan kelalaian, perpoya dan pembaziran lebih cenderung kepada berlindung di bawah pengaruh khalifah untuk mendapat rahmat dan kurniaan. Lantaran mereka berada di dalam kelazatan, lalai dan berpoya-poya, maka terpancarlah dari mereka puisi-puisi ghazal yang bersifat bandar dan istana. Antara penyair-penyair ghazal bandar antaranya Umar bin Abi Rabi`ah, Al-`Arji al-Qurashiyyan, dan Al-Ahwas bin Muhammad al-Ansari.
(Butrus al-Bustani, Shu`ara` al-`Arab fi al-Jahiliyyah wa Sadr al-Islam, Dar Nazir `Aud,, Beirut, 1989: 283-285).
Contoh puisi Jamil bin Ma`mar yang dianggap kasihnya lebih murni:
Pemula yang membawa kepada pengenalan antara kami

Di Wadi Baghid, Ya Bushayn yang malu bercakap
Sepatah ditanya sepatah dijawab
Tiap percakapan Ya Bushayn menjawab.
Agak biasa dan bersahaja dari segi ungkapan dan kandungan.
(Butrus al-Bustani, hlm. 286).
Adapun ungkapan ghazal bandar ialah seperti ungkapan ghazal Umar bin Abi Rabi`ah yang berkesempatan dengan Hassan bin Thabit;
Runtuh hatiku oleh perpisahan dengan kekasih
Di hari perpindahan menggoncangkan kedudukan.
((Butrus al-Bustani, hlm. 294).
Ungkapan Umar bin Abi Rabi`ah lebih mendalam dan intuitif berbanding dengan ungkapan Jamil bin Ma`mar.


Pengaruh Ghazal tiba ke Alam Melayu terutama melalui persuratan zaman Acheh. Namun dari segi bentuk agak berlainan dari ghazal di dalam bahasa Arab. Sifatnya semacam susunan syair yang dikawal oleh wazan dan qafiah, tetapi ghazal di dalam bahasa Melayu jadi terikat dengan aaaa dan seterusnya yang tentulah membosankan. Contoh:
Ghazal
Kekasihku seperti nyawapun adalah kekasih dan
                                                                     Mulia juga,
Dan nyawapun, mana daripada nyawa itu jauh
                                                                           Ia juga,
Jika seribu tahun lamanyapun hidup kita sia-sia juga,
Hanya jika pada nyawa ini hampir dengan sedia
                                                                          Suka juga,
Nyawa itu yang menghidupkan sentiasa nyawa
                                                                          Manusia juga,
Dan menghilangkan cintanyapun itu kekasihku
                                          Yang setia juga,
Kekasihku itu yang mengenak hatiku dengan rahsia
                                                                             Juga,
Bukhari yang ada serta nyawa itu ialah berbahagia
                                                                               Juga.
(S. Takdir Alisjahbana, Puisi Lama,  Zaman Baru Limited, Petaling Jaya, 1965: 120).
Yang mnengukuhkan puisi di atas sebagai ghazal ialah dari segi tema yang berhubung dengan kecintaan, selain daripada itu pada akhir puisi dibawa sama nama penggubahnya.
Kerana cirinya yang agak terikat dan tidak jelas dari segi ciri dan sifat puisi, maka adalah wajar ianya tidak berkembang. Puisi seperti ini turut digunakan dalam lagu-lagu. Contoh di Johor umpamanya ada kumpulan lagu dinamakan ghazal, bahkan ghazal di Johor sebagai satu aliran lagu dan muzik khusus yang berkembang di Johor.
Perkembangan ghazal dari satu segi tidak digemari oleh masyarakat dan kalangan yang mendukung nilai budaya yang lebih beradab, lantaran itu ghazal menghadapi tentangan dari golongan sufi yang mau memurnikan kehidupan dan membersih diri berhadapan dengan Allah. Perkembangan tasawuf turut sama berkembang dari segi persuratan. Mereka yang mendalami kerohanian ini turut menghasilkan puisi, bahkan puisi mereka jauh lebih tinggi dan bermutu dari puisi ghazal. Bahkan puisi-puisi sufi adalah puncak dari ketinggian perpuisian di dalam Islam. Mereka yang mengungkapkan puisi kerohanian seperti Jalaluddin Rumi, Hafiz, Sa`di. Firdausi, Jami dan ramai lagi membawalah ke pada Muhammad Iqbal.

Sekian.

1 comment:

  1. Mungkin elok juga jika dibuat perbandingan dengan parsi. Begitu banyak perkataan melayu datangnya dari parsi Iran. Zaman kegemilangan parsi sampai dahulu ke tanah melaya dari arab. Pergi lah ke tehran, anda akan terkejut kerana jawi melayu lama adalah bahasa parsi

    ReplyDelete