March 24, 2015

Puisi Melayu Tradisi - Berada Di Dalam Kategori Tersendiri


BBB, 02 Jamadil Akhir 1436 = 23 Mac 2015 (Isnin):
Bidang puisi perlu dilihat secara berasingan dari hasil-hasil sastera bukan puisi. Ini ialah kerana kelahiran kebanyakan jenis-jenis puisi di dalam bahasa Melayu kurang jelas untuk dikaitkan dengan tokoh-tokoh dan tempat-tempat tertentu. Sebaliknya lebih bersifat Nusantara dan diwarisi sejak tradisi dan milik bersama, kecuali bentuk-bentuk yang jelas penggubah dan antaranya dikenalpasti berasal dan di bawa dari luar – namun antaranya tidak diketahui pencipta dan tarikh ciptaan.
Melayu sebagai rumpun yang mendiami kawasan Nusantara yang kawasannya bersemenanjung dan pulau-pulau berada di kawasan samudera yang digerak angin dan gelombang ombak dengan permukaan bumi yang subur menghijau sama memupuk kelembutan jiwa penduduknya. Fenomena alamiahnya mempertajamkan persepsi masyarakat tradisi tentang elemen persamaan seperti sama tingginya rumpun padi. Rendahnya bukit berbanding dengan gunung. Berbagainya warna tumbuhan dipinggir kediaman tentulah menyentuh jiwa bagi yang mempunyai sentuhan seni. Elemen persamaan, pertentangan, keselarian dan kepelbagaian dijelmakan misalnya di dalam seni binaan pondok dan laman dan juga terpengaruh di dalam ungkapan yang bahasa Melayu itu sendiri tersusun dari suku-suku kata yang boleh disama, bertentang, selari dan kepelbagaian dari segi sebutan yang menghasilkan sesuatu yang bersifat seni.


Demikianlah lahirnya di dalam bahasa Melayu puisi yang paling popular, asli dan identik dengan bahasa dan bangsa Melayu, iaitu pantun. Pada peringkat permulaan adalah bersifat ringkas dan pendek. Misalnya:
Berakit-rakit ke tepian
Bersakit-sakit untuk senang
Atau:
Padi masak kita ketam
Nasi ditanak kita makan.
Kemudiannya ungkapannya makin berkembang sebagaimana berlaku di dalam perkembangan pantun. Berbagai pendapat diberi pengkaji-pengkaji, tapi tiada bukti ianya dari unsur luar dan ternyata ianya hasil tempatan dan tidak dipastikan ianya bila bermula, tetapi yang pastinya ianya dihasilkan sejak zaman tradisi dan milik masayarakat Melayu Nusantara.
(Mohd. Yusof Md. Nor & Abd. Rahman Kaeh, Puisi Melayu Tradisi, Fajar Bakti Sdn. Bhd., Petaling Jaya, 1991: Vi).
Sebagai bangsa kreatif yang hidup bermasyarakat, melihat alam berperaturan siang malam, sakit senang, susah payah, kecil besar, muda tua, baik jahat, derita bahagia maka timbul kesedaran perlu peraturan di dalam masyarakat, maka ketua, lembaga atau luak yang kreatif mengungkapkan aturan bermasyarakat, maka lahirlah di tengah masyarakat ungkapan yang dikenali sebagai teromba sebagaimana berlaku di dalam masyarakat beradat seperti di Negeri Sembilan. Ianya menjadi lembaga dan panduan bagi masyarakat. Contoh ungkapan:
Adil jangan memilih kasih
Benar jangan memilih kawan
Baik jangan mencari laba
Elok jangan mengambil muka,
Sayang jangan mengharap upah
Budi jangan mengharap dipuji.
(Mohd Rosli Saludin, Teromba, Hubungan Dengan Pendidikan Kesusasteraan, Karisma Publications Sdn. Bhd., Shah Alam, 2009: 37).
Teromba sebagaimana pantun lahir dari bumi masyarakat yang memupuknya, Cuma pantun lebih luas, manakala teromba dalam masyarakat khusus dan lebih tertutup yang dikenali masyarakat beradat – Adat Perpatih. Ungkapannya adalah indah, berirama yang mencerminkan masyarakat yang beradat dan berperaturan.
Satu lagi jenis puisi yang lahir di dalam bahasa Melayu, ialah `gurindam`, iaitu puisi berirama di dalam dua baris yang kadang-kadang bersyarat dan jawab syarat, perutusannya lengkap. Hujung bagi setiap baris bersamaan. Isinya mengandungi kebenaran dan nasihat dan dekat dengan sifat pepatah dan peribahasa. (S.Takdir Ali Sjahbana, Puisi Lama, Zaman Baru Limited, Petaling Jaya, Selangor, 1965: 77).


Tetapi pada Raja Ali Haji gurindam yang asalnya bertema gurau senda dan main-main digunakan untuk menyampaikan dakwah dan nasihat sebagaimana terkenalnya beliau dengan Gurindam Dua Belasnya: Contoh (Gurindan Keenam):
Cahari olehmu akan sahabat – yang boleh dijadikan ubat
Cahari olehmu akan guru – yang boleh tahukan setiap seteru
Cahari olehmu akan isteri – yang boleh menyerahkan diri
Cahari olehmu akan kawan – pilih segala orang setiawan
Cahari olehmu akan abdi – yang ada baik sedikit budi.
(Abu Hassan Sham, Puisi-Puisi Raja Ali Haji, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1993: 280).
Terdapat beberapa lagi puisi asli dan tempatan yang mencerminkan kreativiti msyarakatnya seperti seloka, teka teki, talibun dan mantera yang diungkapkan secara berirama, berseni dan berciri sastera.
(Harun Mat Piah, Puisi Melayu Tradisional, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1989: 366-525).
Pendeknya sastera Melayu kaya dengan puisi tradisi yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat tradisi yang bukan saja bersifat sastera, tetapi mendidik masyarakatnya dengan nilai dan peradaban yang tinggi.

Sekian.

No comments:

Post a Comment