March 6, 2015

Melayu Dari Segi Kewujudan Dan Catatan


BBB,  26 Rabiul Akhir 1436 = 05 Mac 2015 (Khamis):


Kewujudan Melayu adalah di Semenanjung Tanah Melayu dari Segenting Kra ke Selatan hingga Ke Riau dan Sumatera juga Jawa. Bukti kewujudan mereka ialah sebagaimana terbukti penemuan `Perak Man`  di Lenggong. `Perak Man` wujud sejak zaman pra-sejarah lagi. Dilihat dari kawasan secara luas dan mempunyai pertalian keturunan adalah keseluruhan kawasan yang dinamakan `Malay Archipelago`. Antara jaringan sejarah kewujudan Melayu antara sejarawan mengaitkan dengan  Funan, Sriwijaya dan Langkasuka.
Kewujudan Melayu sejak zaman neolithik dikenali sebagai Jakun yang mereka adalah sebagai `Proto Malay`. Tentang kewujudan mereka ini, antaranya catatan terawal dari pelayar Cina dan India yang berlaku  sejak awal abad Masihi menyebut:
``We have seen that it was undoubtedly These Malays of the coast to whom the Chinese and Indian seamen applied the names K`u-lun and Dvipantara.``
(Coedes, G. The Indianized States of Southeast Asia, University of Malaya Press, Kuala Lumpur-Singapore, 1968: 12).
Dari segi penyebutan Melayu diperkukuhkan lagi  rujukan nama ini berkait dengan satu kawasan  yang dikenali sebagai palimbang. Pada abad ke 7M. Palimbang sudah terkenal. Menurut maklumat:
``In 644-45 almost the same time as the first embassy of Ho-ling in 640, The New History of the T`ang mentions the first embassy of Mo-loyu. This name refer to the country of Malayu situated on the east coast of Sumatra and centred in the region of Jambi.``
Maklumat ini diperkukuh dengan kehadiran I-Ching yang singgah pada 671M. Dalam perjalanannya ke Nalanda, India sebagai pusat pengajian agama Buddha di sana. (Coedes, 1968: 79-80).
Maklumat ini sesuai dengan maklumat tempatan yang menyebut bahawa Sultan Iskandar anak Sang Nila Utama  keturunan Demang Lebar Daun dari Palembang dirajakan di Melaka.
(Shellabear, W.G. Sejarah Melayu, Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1967: 70-71).
Dari penggaluran di atas menunjukkan bahawa `Melayu` sudah wujud sejak zaman pra-sejarah. Rentetan daripada itu terdapat catatan mengenainya di dalam catatan Cina dan India. Walau bagaimana merujuk kepada fakta sejarah, pada abad ke 7 ini juga adalah wujudnya kerajaan yang besar iaitu Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan berkekalan hingga abad ke 12. Dapatlah dijangka, walaupun Melayu sebagai kerajaan telah wujud hampir bersamaan dengan kenaikan kerajaan Sriwijaya, tetapi  pengaruh Palembang terlindung oleh kebesaran Kerajaan Sriwijaya yang pada hakikatnya juga kerajaan Melayu secara luas.
Kenaikan Melayu secara menonjol sebagai kerajaan berwibawa sebgai lanjutan dari Palimbang selepas perpindahan raja dari Palembang melalui Singapura dan membuka Melaka pada akhir abad ke 14M.
Dengan kewujudan Melayu yang berasal dari Palembang dan dirujuk juga kepada kawasan Jambi, maka dapatlah dipastikan bahawa bahasa Melayu telah digunakan pada masa itu, sebagaimana bahasa tersebut digunakan pada hari ini – sudah tentulah dengan perubahan.
Dilihat dari segi dokumen bahasa, tiada kedapatan warisan penulisan yang berkait dengan Palembang dan juga dengan pembukaan awal Melaka, kecuali dalam bentuk ukiran-ukiran batu tinggalan candi-candi yang agak banyak sebagaimana terdapat di Muzium Palembang. Prasasti awal yang ada hubungan dengan bahasa Melayu ialah Prasasti Minye Tujuh bertarikh Jumaat 14 Zulhijjah 791H./1389M. Iaitu mengenai tarikh kematian Imam Warda. Ini bermakna pada masa itu Islam telah bertempat di Minye Tujuh yang ada kaitan dengan keislaman Pasai. Namun tulisan pada Batu Nisan Minye Tujuh ini menggunakan huruf Pallava. Walaupun begitu kata-kata yang digunakan adalah kata-kata `Melayu` klasik yang dapat difahami, walaupun ada campuran istilah-istilah Sanskrit. Contoh antara kata:
Hijrah Nabi,  yang. Tujuh ratus, puluh, Raja Imam, hak, Kedah, tanah, samuha (semua), taruh, dalam, Tuhan.
(Teuku Iskandar, Kesusasteraan Klasik Melayu Sepanjang Abad, Jabatan Kesusasteraan Melayu, Universiti Brunei Darussalam, 1995: 110).
Dapat diambil kesimpulan, bahawa hingga kepada masa itu masih belum ada tulisan khas bagi bahasa Melayu bertempat di Palembang, walaupun Palembang berstatus sebuah negeri yang mempunyai hubungan diplomatik dengan negeri China. Adalah dijangka tulisan yang digunakan ialah tulisan Pallava – Sanskrit sebagaimana digunakan oleh kerajaan Srivijaya sebagai kerajaan besar di Sumatera. Bahkan kawasan ini sebenarnya hingga kepada perpindahan ke Melaka masih kuat dengan pegangan agama Hindu sebagaimana digambarkan dalam sejarah Melayu yang mengaitkan turunan Raja yang datang ke Singapura (Sang Nila Utama) sebagai keturunan Raja Chulan.
Jelaslah, walaupun disebutkan bahawa Melayu adalah dari Palembang (Bukit Seguntang), tetapi kelompok-kelompok di tempat lain yang sudah wujud penduduknya seperti Johor, Terengganu. Pahang, Kedah, Kelang, Patani ke Segenting Kra dan sebagainya adalah Melayu. Bila Melayu menjadi unggul oleh berbagai faktor, maka nama Melayu meluas kepada kawasan yang dikenali sebagai `Malay Archipalago`. Termasuk Jawa yang pernah mempunyai kerajaan besar seperti Kerajaan Majapahit dan beberapa kerajaan yang lain. Ini dicatat oleh pelayar-pelayar Barat dan di dalam peta-peta rujukan `Kepulauan Melayu` - Malay Archipalago.
Melayu pada hakikatnya telah wujud di kawasan terutamanya Semenanjung sejak zaman pra sejarah sebagaimana terbukti dengan penemuan Perak Man dan antara lanjutan mereka dikenali sebagai orang Jakun, Seman, Sakai, Orang Laut, Seletar dan sebagainya. Mereka lebih unggul apabila wujudnya pemerintah-pemerintah di kawasan-kawasan yang kemudian dikenali dengan negeri. Identiti Melayu menjadi kukuh, terutama selepas kenaikan Melaka yang dikenali sebagai `Emporium of the East`. Lantas  Semenanjung dan kawasan kepulauan di kenali sebagai `Kepulauan Melayu`.

Sekian.

No comments:

Post a Comment