March 21, 2015

Sikap Islam Terhadap Warisan Sastera Yang Selari Dan Tidak Selari Dengan Islam


BBB, 29 Jamadil Awwal 1436 = 20 Mac 2015 (Jumaat):
Sastera zaman Jahiliyyah adalah sastera lisan diperturun dan diwariskan adalah secara hafalan. Sastera yang diwariskan adalah umumnya di dalam bentu puisi. Semua hasil-hasil zaman Jahiliyyah ini diperturunkan secara tulisan pada zaman Islam selepas berkembangnya tradisi penulisan (Butrus al-Bustani, `Udaba` al-`Arab fi al-Jahiliyyah wa Sadr al-Islam, Dar Nazir `Abud, Beirut, 1989: 36-37).
Pola sastera sebelum Islam dan selepas Islam juga berlaku di dalam persuratan Melayu. Sebagaimana maklum bahawa tradisi persuratan di dalam bahasa Melayu hanya berlaku selepas penerimaan Islam dan peneriman huruf-huruf Al-Qur`an yang dikenali sebagai Tulisan Jawi yang penggunaan awalnya terakam pada Batu Bersurat Terengganu pada Juma`at 4 Rajab 702H bersamaan  22 Februari 1303H. Selepas penerimaan tulisan jawi, maka baharulah hasil-hasil sastera Melayu sebelum dan sesudah Islam terakam di dalam persuratan.


Kita telah membicarakan bahawa kemakmuran Melaka sebagai pelabuhan Enterpot dan Emporium Timur telah memperkembangkan bahasa Melayu dan menjadi lingua-franca di Alam Melayu, sebagai kesannya bahasa Melayu menjadi bahasa perdagangan, bahasa dakwah keislaman dan bahasa persuratan. Kemajuan Melaka telah menghasilkan karya-karya besar di dalam bahasa Melayu seperti Hikayat Hang Tuah. Sulalat al-Salatin (Sejarah Melayu Naskhah Awal), Hukum Kanun Melaka dan banyak lagi karya-karya yang lain.
Selain dari karya-karya besar bersifat tempatan sebagaimana diperkatakan di atas, persuratan Melayu bersifat terbuka terhadap karya-karya luar. Khususnya yang telah ada di dalam bahasa Melayu. Keterbukaan dimaksudkan bahawa tradisi Melayu-Islam menerima karya-karya sama ada yang selari dengan Islam dan yang tidak selari dengan Islam. Sikap ini berlaku pada zaman keagungan Melaka lagi.
Antara yang selari dengan Melayu Islam sebagai contohnya ialah Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muhammad Hanafiyyah. Di dalam Sejarah Melayu disebutkan semasa Portugis menyerang Melaka kedua-dua hikayat ini diminta Sultan Ahmad supaya dibaca bagi menaikkan semangat dan jaya juang pahlawan-pahlawan Melayu menentang Portugis.   (Sejarah Melayu, Edisi Shellabear, Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1967: 264).
Adalah dijangka Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muhammad Hanafiyyah sudah terhasil di Melaka sejak zaman kegemilangan dan kedua-dua hikayat ini sudah terkenal pada zaman Melaka, Kata A. Samad Ahmad, penyelenggara Hikayat Amir Hamzah:
``Satu perkara dapat dipastikan dengan sah, ialah bahawa sejak dari zaman kesultanan Melaka lagi, kira-kira lima abad dahulu Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muhammad Hanafiyyah sudah ada dan sudah terkenal kepada orang Melayu, terutama di kalangan istana. Kedua-dua hikayat teresebut dijeniskan sebagai ``hikayat perang`` memang tepat sekali, kerana dalam sedemikian tebalnya kedua-dua buah hikayat itu hampir keseluruhan isinya dari awal hingga ke akhir, penuh dengn kisah peperangan.``
(Hikayat Amir Hamzah, Penyelenggara A.Samad Ahmad, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1987: VIII-IX).
Amir Hamzah merupakan pahlawan Perang yang gugur di dalam peperangan Badar (tahun 2H.). Watknya menjadi tema Hikayat Amir Hamzah.
Manakala Hikayat Muhammad Hanafiyyah juga adalah Hikayat yang sudah terkenal di Melaka sejak abad ke 16 lagi yang memberi semangat kewiraan pahlawan-pahlawan Melaka di dalam menentang Portugis. Watak Muhammad Hanafiyyah ialah pembela Sayyiduna Ali di dalam peperangan dengan tentera Yazid. Watak ini menjadi tema bagi Hikayat Muhammad Hanafiyyah.
(Hikayat Muhammad Hanafiyyah, E.F. Brakel, Terjemahan Junaidah Salleh, Mokhtar Ahmad, Nor Azman Shehidan, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1988: VII).
Sebuah lagi karya pengaruh Islam yang dijangka dihasilkan pada zaman Melaka, ialah Hikayat Iskandar Zulkarnain. Menurut Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka – Syed Nasir Ismail,  yang membuat kata pengantar kepada Hikayat Iskandar Zulkarnain yang diselenggarakan oleh saudara Khalid Hussein, bahawa kemungkinan Hikayat dihasilkan sezaman dengan Hikayat Amir Hamzah dan Muhammad Hanafiyyah, tetapi nama Iskandar sudah lama popular sebagai nama raja-raja Melayu seperti Sultan Iskandar Shah raja Melaka dan beberapa yang lain. (Hikayat Iskandar Zulkarnain, diselenggarakan oleh Khalid Hussein, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur,1967: IX)


Apa yang hendak ditekankan di sini bahawa, sejak Zaman Melaka banyak terhasilnya karya-karya sastera, terutama mengenai kepahlawanan sama ada berwatak tempatan atau berwatak tokoh-tokoh Islam.
Walau bagaimana sebagaimana pada zaman awal Islam, karya-karya yang tidak selari dengan Islam turut ditulis sebagai hasil warisan, maka demikian selepas berkembangnya tulisan jawi, maka hasil-hasil yang tidak selari dengan Islam turut ditulis sebagai hasil warisan, sebagai contoh hikayat  Seri Rama (Ramayana) dan Mahabharata yang jelas dari pengaruh Hindu.
Cerita Ramayana dan Mahabharata adalah cerita tua dari zaman Hindu, tidak dipasti bila masuk ke dalam bahasa Melayu. Ada antaranya bersifat lisan, tetapi di dalam cerita Seri Rama menunjukkan adalah dihasilkan selepas Islam, lantaran terdapat di dalamnya unsur-unsur Islam seperti menggunakan istilah Allah Subhanahu wa Ta`ala, dikaitkan cerita dengan Nabi Adam dan mengelak dari elemen syirik. (Shellabear, W.G. Hikayat Seri Rama, Malaysia Publishing House Ltd., Singapore, 1964: 1 – 2).
 Cerita-cerita mengenai Ramayana (Seri Rama) dan Mahabharata popular di dalam sastera dan budaya tradisi, ianya bukan setakat karya berteks, tetapi menjadi tema perwayangan. Cerita perwayangan ini pula turut digunakan bagi memperkembangkan Islam seperti yang dilakukan oleh Wali Songo di Jawa.
Sikap terbuka Islam sama ada terhadap sastera Arab sebelum Islam dan sastera Melayu sebelum Islam membolehkan kita mewarisi karya-karya berkenaan. Ianya dapat digunakan sebagai bahan-bahan bagi kajian bahasa, sastera dan budaya. Juga sebagai kajian-kajian bandingan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment