March 5, 2015

Renungan Mesra Terhadap Bahasa Melayu, Sindrom Apakah Yang Melayukannya ?

   
BBB, 25 Rabiul Akhir 1436 = 04 Mac 2015 (Rabu):


Kita mewarisi bahasa ibunda yang kita gunakan seharian dari ibu bapa dan datuk nenek moyang kita yang dikenali dengan `Bahasa Melayu`. Bahasa yang amat berharga yang kita gunakan sebagai alat komunikasi seharian ini bukan sekadar penuturan di kalangan keluarga dan masyarakat setempat, tetapi ibarat – bayangkan melihat kepada hutan tropika yang menghijau lebat memenuhi sebahagian permukaan negara kita tercinta, maka kita sebagai pengguna bahasa kita ini sebagai daun-daun reranting dari seluruh kelebatan hutan subur menghijau di seluruh permukaan negara. Bahkan sebahagian daripada hutan yang telah luruh dan tumbuh dan luruh dan tumbuh ! hingga kepada kita mewarisinya. Sebagai melihat kehijauan hutan di permukaan bumi negara dengan mesra dan kasih sayang, maka demikian melihat kepada warisan bahasa yang kita sedang guna dengan penuh mesra, betapa tidak dengan bahasa tersebut kita mula dididik ibu menggunakan kata, kita bersama-sama anak-anak sebaya mulai bercakap dengan bahasa yang pelat, bermain di laman bersama kawan-kawan permainan tradisi main galah panjang, larian bola katak, lumba upih dan sebagainya yang kadang-kadang berlari ke alur sungai mandi lantaran kepanasan di luar pengetahuan orang tua. Semuanya ini dari satu segi adalah proses sosialisasi di kalangan kawan-kawan sebaya di samping memupuk kemahiran berbahasa.
Demikianlah proses kecintaan terhadap bahasa terus terbina melalui pendidikan dan pelajaran. Secara kebetulan kecintaan berkenaan terpupuk selari dengan pihak pembela bahasa dan agensi-agensi berwibawa adalah memperjuangkan pembinaan bahasa. Kemudian turut menyemarak sama mendukung pembukaan Universiti Kebangsaan Malaysia.  Namun antara harapan terbinanya keunggulan bahasa dan pendiikan melalui bahasa berkenaan ada kebimbangan tatkala terlihat semacam ada pengabaian terhadapnya dan tiada kesungguhan oleh agensi-agensi dan institusi-institusi pendidikan yang seharusnya semakin memperkasakannya, kecintaan yang terpupuk terhadap bahasa adalah amat mencabar. Usaha pembinaan bahasa selama setengah abad amat singkat dan bahasa yang dicintai belum mantap. Dari setengah abad berkenaan hanya tiga dekad pertama menampakkan kesungguhan dan keberhasilan, manakala selebih berikutnya menampakkan hilang kesungguhan, tiada plan strategik diketengahkan yang menjadi landasan panduan perlaksanaan. Usaha-usaha yang baik yang dulu dilakukan diabaikan dan banyak bidang yang boleh diteroki tidak dilakukan.
Kita bertanya, kemanakah perginya kerjasama serantau MABBIM (Majlis Bahasa Brunei, Indonesia dan Malaysia) yang menjadi mekanisme pembinaan bahasa Nusantara serumpun itu ? Sepatutnya badan ini menjadi lebih perkasa dan berwibawa bagi pembinaan bahasa serumpun berkenaan. Banyak  kegiatan yang dapat dilaksanakan bagi kepentingan bersama. Ada harapan agar bahasa senusantara ini menjadi bahasa perantaraan antara negara-negara Asean, tetapi apakah langkah positif yang diambil ? Kerjasama antara pusat-pusat pengajian tinggi di antara negara-negara di Nusaantara dulu pernah berlaku, tetapi kini kurang kedengaran. Tidakkah wajar kerjasama secara berstrategik dan bermatlamat unggul perlu diterus dan dipertingkatkan ? Adakah Kementerian Pelajaran merasakan ini tidak penting, sedangkan cakap-cakap mau meletakkan pendidikan di Malaysia bertaraf dunia diwar-warkan ? Tidakkah wajar wibawa pendidikan pada peringkat Nusantara dan Asean juga perlu diberi perhatian ?
Berbicara mengenai pendidikan, khususnya pengajian tinggi, bukan maksud kita medium pengajian semestinya di dalam bahasa Melayu atau Nusantara semata-mata, di dalam kehidupan moden yang dunia tiada sempadan, kita perlu bersifat terbuka dan peka perlu mengantarabangsakan diri, terutama di dalam berkemahiran berbagai bahasa, tetapi di dalam masa yang sama kita perlu peka dan menjaga kepentingan `rumahtangga` kita, nilai dan budaya kita dengan penuh cinta. Dalam kata lain bersikap antarabangsa tidak bererti membiar dan mengabaikan pemilikan kita yang berharga yang menjadi identiti dan jati diri kita. Pengantarabangsa dan kecintaan terhadap nilai dan budaya kita seharusnya serentak dan beriringan, bahkan menjadi keutamaan.
Bercakap berkenaan dengan kegiatan institusi yang menjaga tentang perkembangan bahasa dan sastera, menurut penilaian kita dari luar, bukan saja MABBIM yang dikendalikan oleh DBP bagi pihak kerajaan Malaysia tidak berjalan, tetapi kegiatan-kegiatan badan-badan bahasa dan sastera, persatuan-persatuan penulis peringkat negeri dan daerah seperti tidak kedengaran. Dengan demikian kegiatan-kegiatan bahasa dan sastera yang dilakukan oleh badan-badan dan persatuan turut tidak berjalan. Hadiah-hadiah dan insentif yang biasanya dijalankan oleh badan dan persatuan tidak lagi berjalan, jika ada satu dua kegiatan bagai tidak bermaya. Mengapakan berbagai majalah yang membicarakan soal bahasa, sastera, budaya, seni, bahkan agama dan juga majalah bagi peringkat sekolah rendah dan menengah yang dulu dengan mudah didapati dipasaran, kini tiada kedapatan lagi. Sesungguhnya penerbitan-penerbitan nadi bagi kegiatan bahasa dan sastera. Dengan tiada penerbitan ruang bagi penulis-penulis menulis dan lebih penting kegiatan-kegiatan bahasa dan sastera kehilangan ruang.
Yang menjadi pertanyaan mengapakan selepas 1990an segala yang berhubung dengan kegiatan bahasa dan sastera semacam hilang dan lumpuh ? Ini termasuk fakulti-fakulti, institut dan jabatan yang menyemarakkan perkembangan bahasa dan sastera kini semacam layu dan kurang kedengaran ? Sindrom apakah yang menyebabkan semuanya terbantut dan lumpuh ? Tidak jelas ke manakah dasar pelajaran hendak dibawa. Semakin majukah kita atau sebenarnya tidak ke mana !
Apa yang dilihat negara kita tidak mempunyai falsafah yang dituju, setiap hari  kita disebok dan dimabukkan oleh berita perebutan kuasa oleh orang-orang politik dan jenayah oleh orang-orang yang tentunya hilang pedoman. Kita seharusnya lebih banyak membicarakan tentang ilmu dan kebahasaan bagi mendidik masyarakat berpegang pada kebenaran, mendidik mereka dengan nilai-nilai kemanusiaan agar mereka menjadi orang budiman dan berpegang pada agama agar mereka benar-benar orang-orang beriman.

Sekian.

No comments:

Post a Comment