March 10, 2015

Persuratan Awal Selepas Menerima Islam Dan Penggunaan Tulisan Jawi


BBB, 18 Jamadil Akhir 1436 = 09 Mac 2015 (Isnin):


Walaupun tulisan Jawi terawal mula digunakan di Terengganu, tetapi setakat ini tiada bukti dalam masa berdekatan selepas penggunaan tulisan Jawi, diwarisi hasil persuratan, khususnya bersifat keagamaan  di  negeri Terengganu. Sebagaimana dikatakan bahawa tulisan Jawi pertama dilahirkan di Terengganu ini sebenarnya penggunaannya tidak terhad di Terengganu, tetapi di dalam masa berdekatan meluas penggunaannya di kawasan Alam Melayu, khususnya di tempat-tempat awal menerima Islam. Salah sebuah negeri yang terawal menerima Islam ialah Pasai. Bukti menunjukkan ialah terdapatnya catatan pada batu nisan Sultan Malikul Salih bertarikh 1297M. Tarikh ini lebih awal dari tarikh Batu Bersurat Terengganu. Tarikh pada batu nisan ialah tarikh meninggalnya  Sultan Malikul Salih. Ini bererti tarikh pengislaman adalah lebih awal daripada itu.
Malikul Salih yang nama asalnya ialah Merah Sulu yang memerintah negeri Samudera Pasai dikatakan telah bermimpi di datangi seorang tua yang mengajar dalam mimpinya mengucap dua kalimah syahadah menerima Islam. Keesokan harinya tiba kapal membawa pendakwah Shaykh Ismail bersama Faqir Muhammad mengajarkan Malikul Salih hal ehwal Islam dan melantik beliau sebagai Raja bagi kerajaan Samudera Pasai. Berikut dari itu turut menerima Islam kawasan-kawasan yang berdekatan dengan Samudera Pasai, bahkan meluas ke seluruh Sumatera.
(Abdullah Haji Musa Lubis,Hikayat Raja-Raja Pasai, Pustaka Antara, Kuala Lumpur, 1963: 27-37).
Hikayat Raja-Raja Pasai adalah karya pertama bertulisan Jawi lahir di negeri Pasai selepas menerima Islam, bahkan adalah karya terawal diketahui dihasilkan selepas kedatangan agama Islam dan penerimaan tulisan Jawi.  Ini bermakna penerimaan dan penggunan tulisan Jawi popular dan berkembang di Pasai dan di kawasan-kawasan yang telah menerima Islam. Hikayat Raja-Raja Pasai menceritakan sejarah pembukaan samudera Pasai yang dikaitkan dengan  Sultan Malikul Salih menerima Islam. Penceritaan dalam bahasa Melayu yang mudah sebagai karya pertama dihasilkan. Sebagai karya lama, maka ianya banyak mengandungi unsur mitos dan legenda di samping mengandungi fakta-fakta benar.
Bahasa di dalam Hikayat Raja-Raja Pasai yang menceritakan tentang pengislaman Pasai adalah bahasa Melayu. Pengkaji-pengkaji meletakkan Hikayat Raja-Raja Pasai sebagai karya sejarah tertua. Menurut Liaw Yock Fang, di dalam bukunya, Sejarah Kesusasteraan Melayu Klasik 2, bahawa:
``Hikayat Raja-Raja Pasai adalah hasil sastera sejarah yang tertua. Ia menceritakan peristiwa-peristiwa yang berlaku antara 1250-1350, iaitu dari zaman Malikul Salih hingga sampai ditaklukkan oleh Majapahit pada tahun 1350.``
(Liaw Yock Fang, Sejarah Kesusasteraan Melayu Klasik 2, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1993: 89).
Jika di Terengganu memulakan tulisan jawi dengan tulisan pada Batu Bersurat, maka dari Pasai yang sezaman dengan pengislaman Terengganu dan mempunyai hubungan rapat dengan Terengganu dari segi penyibaran agama Islam dan penulisan (Terdapat Kampung Pasai dan kuburan orang Pasai di Hulu Terengganu yang menandakan hubungan rapat dari segi dakwah keislaman dan perniagaan), maka Pasai meninggalkan warisan dari segi persuratan, bahasa dan pensejarahan melalui Hikayat Raja-Raja Pasai. Dalam proses dakwah keislaman, pada zaman Terengganu dan Pasai sudah tentulah banyak pengajaran keislaman yang disampaikan oleh guru-guru dan pendakwah-pendakwah di kedua-dua tempat. Yang menjadi pertanyaan sekian lama pengajaran telah disampaikan pada kedua-dua tempat ini, apakah bahan-bahan pengajaran – maksud kitab-kitab atau bahan-bahan penulisan yang digunakan bagi menyampaikan pengajaran keislaman, baik kepada pihak istana atau di kalangan orang ramai. Yang sudah pasti pendakwah-pendakwah ini tentulah membawa naskhah atau naskhah-naskhah Al-Qur`an atau dalam bentuk Muqaddam di dalam menyampaikan dakwah mereka. Adalah dijangka pada masa itu sudah ada kertas-kertas diguna, walaupun bukan bahan yang lumrah dan mudah didapati, lantaran membuat kertas sudah digunakan sejak zaman kerajaan Baghdad dalam hubungan dengan negeri Cina yang kaedah membuat kertas dipelajari dari sana.
Adalah dijangka bahwa pengajaran agama Islam dan penggunaan bahasa Melayu berjalan secara serentak dengan cara tidak formal. Bermaksud pengajaran keilmuan Islam diajar oleh guru-guru pada pengajian di istana, masjid dan pusat-pusat pengajian dengan berpandukan antara tek-teks keilmun di dalam bahasa Arab. Pengajian ini merupakan pengajian peringkat tinggi, guru-guru adalah kalangan orang alim yang antaranya datang dari luar sebagai pendakwah. Guru-guru selaku pendakwah adalah memahami bahasa Arab dan mampu mengajar berpandukan teks-teks di dalam bahasa Arab yang diterjemah secara spontan. Kaedah pengajaran sedemikian masih dilakukan di dalam pengajian-pengajian, khususnya secara tradisi.
Pada peringkat rendah, anak-anak dihantar mengaji Al-Qur`an secara beramai-ramai kepada guru Al-Qur`an. Semasa mengajar disertai pengajaran keilmuan-keilmuan Islam secara asas. Mereka juga diajar mengenal huruf dan menulis keilmuan berhubung dengan tajwid, tauhid, fiqh dan akhlak. Dengan cara ini dalam mana pada peringkat tinggi bagi kalangan orang tua mempelajari agama di masjid dan di surau, manakala anak-anak mengaji Al-Qur`an di rumah-rumah guru-guru Islam. Dengan cara ini keilmuan Islam dan kaedah menulis dapat diperluaskan ke tengah masyarakat.
Walaupun kaedah pengajian dan pembelajaran di atas dapat disifatkan sebagai tradisional dan kurang menggunakan peralatan mengajar, maka di dalam konteks zaman tradisi, ia sebenarnya  merupakan satu pendekatan baru di dalam pendidikan ibu bapa dan anak-anak di dalam menyampaikan keilmuan yang dapat menjadi panduan dan amalan yang sebenarnya jauh lebih maju dari zaman tradisi dan lama yang tidak tahu menulis dan membaca. Islam membawa perubahan radikal kepada masyarakat dari kejahilan kepada celik keilmuan yang menjadi panduan hidup mati seseorang Islam.

Sekian.

No comments:

Post a Comment