March 27, 2015

Puisi-Puisi Pengaruh Islam Dalam Persuratan Melayu - Mathnawi


BBB, 04 Jamadil Akhir 1436 = 25 Mac 2015 (Khamis):
Selain dari puisi syair dari pengaruh Arab yang masuk di dalam persuratan Melayu, terdapat beberapa puisi yang lain yang masuk ke dalam persuratan Melayu sebagaimana syair melalui Islam, tetapi ianya tidak boleh dikaitkan dengan Arab, kerana bentuk puisi lain dari syair tidak didapati di dalam bahasa Arab, tetapi ianya masuk melalui Islam yang antaranya ada pengaruh Parsi atau tumbuh di dalam rahim peradaban Islam itu sendiri.


Zaman Acheh terutama abad ke 17 adalah zaman yang prolifik dengan keilmuan dan persuratan Islam. Di Acheh lahir penulis-penulis seperti Bukhari al-Jauhari, Hamzah Fansuri, Shamsuddin Al-Sumatrani, Nuruddin al-Raniri dan Abdul Rauf Singkel. Di dalam karya-karya ilmiah mereka turut terbawa puisi-puisi. Antara karya yang banyak membawa beberapa jenis puisi ke dalam bahasa Melayu, ialah karya Taj al-Salatin (1603) karya Bukhari al-Jauhari sebuah karya ketatanegaraan di samping Bustan al-Salatin oleh Nuruddin al-Raniri. Taj al-Salatin bermaksud Mahkota Raja-Raja tebal dengan pengaruh Islam dan terpengaruh dengan beberapa karya kenegaraan Islam seperti Al-Taj fi Akhlak al-Muluk (Mahkota Akhlak Raja-Raja). Kandungan karangan ini ialah peraturan dan panduan bagi pemerintah, pegawai dan juga rakyat jelata bagi sebuah negara yang berasaskan Islam. Karangan ini diungkap dengan bahasa dan intuisi ketasawufan. Ini adalah bersesuaian dengan Acheh adalah merupakan pusat keilmuan Islam di dalam abad ke 17, khususnya mengenai ilmu tasawuf sama ada yang bersifat falsafah dan sunni. Tasawuf adalah membicarakan bidang kerohanian dan seni jiwa yang halus. Bagi seorang yang mempunyai cita rasa seni, mendalam tasawuf lebih mempertajamkan sentuhan seni rohani yang tinggi dan kiranya ianya mengungkapkan puisi, maka ianya mampu menghasilkan karya seni puisi yang tinggi. Bukhari al-Jauhari ialah seorang ilmuan tentang ketatanegaraan dan dalam masa yang sama adalah seorang yang menguasai dan menghasilkan puisi-puisi kerohanian. Lantaran itu di dalam Taj al-Salatin kedapatan di sana sini ungkapan-ungkapan puisi yang tinggi mutunya. Antara puisi yang kedapatan di dalam Taj al-Salatin ialah `Mathnawi`. Mathnawi puisi yang memuji, menghargai, melahirkan kekaguman terhadap tokoh. Bentuknya aa dua-dua baris yang bersamaan pada akhir ayat yang juga memberi makna bagi puisi mathnawi – dua, dua itu. Biasanya di dalam mathnawi itu disebut tokoh yang disanjung. Terdapat beberapa puisi mathnawi di dalam Taj al-Salatin antaranya tentang Sayyiduna Abu Bakar al-Siddiq sahabat yang awal membenarkan Rasulullah s.a.w. juga yang awal masuk syurga bersama Rasulullah s.a.w. Mathnawi yang dikemukakan berasaskan Hadith Rasulullah s.a.w. Tentang Sayyiduna Abu Bakar Baginda bersabda bermaksud:
``Orang terawal membenarkan daku ialah Abu Bakar al-Siddiq dan orang yang awal masuk bersamaku ke dalam syurga ialah Abu Bakar al-Siqqiq``, lalu diikuti mathnawi:
Mathnawi Abu Bakar
Bahawa yang pertama percaya padaku Abu Bakar jua,
Dan bahawa yang pertama masuk syurga sertaku Abu Bakar r.a. jua
Mathnawi Abu Bakar itu yang pertama ashab cahaya
Segala mihrab Amirul Mu`minin itu namanya
Khalifah itu pun lagi adanya
Imam muslimin ialah air syurga
Ia jualah pada antara ashab itu
Adalah ia terbesar dan termulia qari Islam itu
Daripadanya dan sifat Islam itu.
(Bukhari al-Jauhari, Taj al-Salatin, Selenggaraan Khalid Hussein, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1966: 3).
Tentang keadilan Sayyiduna `Umar Ibn al-Khattab juga dimathnawikan selepas disebut sabda Nabi s.a.w. tentang Umar bermaksud:
``Kebenaran diucap dari lidah Umar``. Dan mathnawi berkenaannya ialah:
Umar
Umar yang adil dengan perinya,
Nyatalah pun adil sama sendirinya.
Dengan adil itu anaknya dibunuh,
Inilah `adalah yang benar dan sungguh,
Dengan bedah antara isi alam,
Ialah yang benar pada siang malam;
Lagipun yang menjauhkan segala sharr,
Imamul haq dalam padang mahshar,
Barang yang Hak Ta`ala katakan itu,
Maka katanya sebenarnya begitu.
(Bukhari al-Jauhari, hlm. 3 -4) & (S.Takdir Alisjahbana, Puisi Lama, Zaman Baru Limited, Petaling Jaya, Selangor, 1965: 117).
Tentang Sayyiduna `Uthman Rasulullah bersabda bermaksud:
``Setiap Nabi ada kawan di syurga, dan kawanku (di syurga) ialah `Uthman.``
Mathnawi Uthman
Akan seorang Nabi ada baginya teman,
Syurga dan teman aku Uthman (r.a),
Mathnawi Amirul Mu`minin Uthman,
Yang menghimpunkan Al-Qur`an.
(Bukhari al-Jauhari, Taj al-Salatin, hlm. 4).
Berhubung dengan Sayyiduna `Ali karramallahu wajhah Rasulullah s.a.w. bersabda bermaksud:
``Aku Bandar Ilmu dan `Ali adalah pintunya.`` berhubung dengan mathnawi `Ali:


Mathnawi `Ali
(Akulah Bandar ilmu dan Ali pintunya)                                                                          
Mathnawi `Alilah yang membongkar
 pintu Kota Khaibar
Ali jugalh wasi  Mustafa
Lagi ialah Haidar Wali Murtada.
(Bukhari al-Jauhari, hlm. 4-5).
(Catatan: Terlalu banyak kesilapan dilakukan oleh penyelenggara dan terlalu sukar untuk mencari kesahihan).
Sebuah lagi mathnawi ialah yang berjudul:
Budi
Dengarlah olehmu hai yang budiman,
Budi itulah sungguh pohon ahsan,
Kerana ahsan itu puri budilah,
Jika lain maka lain jadilah,
Orang yang berbudi itu kayalah,

Yang bukan berbudi itu papalah,
Jikalau kau dapat arta alam ini,
Dan budi kurang padamu di sini,
Bahawa ke sini jua namamu,
Dan segala ke sinipun adamu,
Jika kamu mau menjadi kaya,
Mintalah budi bagimu cahayai,
Hai Tuhanku, Bukhari yang biasa,
Minta selamat budi sentiasa,
Sudah Tajul Salatin fii akhir
Dan Bukhari dengan Taju itu faqir,
Seribu syukur pada Tuhannya.

Yang menanugerhkan tolongannya,
Pada Bukhari yang Taju itu ada,
Bahawa pada raja gembira itu pada,
Menjadi hakim kerajaan arti
Dan nyatalah raja yang baik pekerti,
Sedang ada mahkota di kepalanya,
Dan artipun hendaklah dinyawanya,
Isi perbendaharaannya lahir
Terindah dan sekaliannya jauhar,
Apatah gerangan sekarang kau kata,
Melihat hartanya artilah semata ?
Bukhari kan ingatkan pangkat itu.
Maha benar daulatlah daulat itu,
Dan syukur akan kurnia Shah Alam,
Sambil katakan begitu siang malam.
(S.Takdir Alisjahbana, Puisi Lama, hlm. 118-119).
Demikianlah konsep puisi mathnawi yang memuji tokoh yang disusun secara dua-dua baris aa, bb, cc dan seterusnya. Dalam mathnawi terdapat tokoh yang disanjung dan kadang-kadang penggubah turut menyertakan namanya.
Dengan mathnawi yang masuk ke dalam persuratan Melayu melalui Islam memperkayakan persuratan 

No comments:

Post a Comment