March 4, 2015

Seni Keilmuan Meningkatkan Kualiti Dilihat Dari Skema Takmilah


BBB, 12 Rabiul Akhir 1436 = 03 Mac 2015 (Selasa):
Ilmu adalah kebenaran dan Ilmu juga  boleh bersifat seni lantaran ianya mengkagumkan, menikmatkan, mempertunjukkan dan mententeramkan. (Di sini ilmu sebagai satu subjek dengan menyifatkannya maka ianya bergerak ke aspek nilai - estetik). Dalam kata lain keilmuan dapat dilihat sebagai satu seni – Seni Akli.
Dalam konteks apa yang telah dibicarakan tentang `Ilmu` dan dilihat dari skema Takmilah, maka `Ilmu` adalah berada pada tapak `Akliah` bersebelahan dengan tapak `Nilai` yang berada pada tapak tengah – tegak,  yang tapak tengah ini bersebelah dengan tapak yang boleh kita kenali sebagai individu (tokoh), kelompok atau masyarakat. Ketiga aspek pada tapak ini melalui berbagai faktor seharusnya dinamik mengalami `pergerakan kualiti` yang dari segi idealnya tiba kepada satu puncak yang sama yang merupakan puncak dari segi piawaian Takmilah. Takmilah sempurna hanya berlaku pada `Insan Kamil` yang Kamil dari segi Ilmu (Akliah) Nilai (Rohani/Akhlak) dan tokoh (Insan Kamil/Khalifah/Rabbani).


Dilihat kepada Skema Takmilah Yang Sempurna di atas bahawa Rasulullah s.a.w adalah Tokoh Insan Kamil/Khlifah/Rabbani menguasai ilmu secara lengkap yang bergerak ke Piawaian tertinggi Takmilah , iaitu Al-Qur`an. Dari pergerakan nilai bahawa Baginda adalah Insan sempurna dari segi akhlak dan kerohanian sebagaimana digambarkan Al-Qur`an yang bermaksud:
Dan sesungguhnya Engkau (Muhammad) mempunyai akhlak yang agung ( Al-Qalam: 4  )
Dan  ``Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu menjadi ikutan yang baik (Al-Ahzab: 21).
Dan akhlak Baginda disifatkan oleh Saidatina A`ishah, ``Bahawa akhlak Baginda ialah Al-Qur`an.``
Dalam keadaan biasa puncak pada piawaian Takmilah ini tidak dapat dicapai, walau macam mana, pergerakan kualiti, meskipun tidak sempurna, maka ia adalah sempurna dalam ketidaksempurnaan.
Pergerakan kualiti ke arah Takmilah adalah pergerakan yang tidak mudah. Ambil contoh dalam mentakmilah diri pengkarya dia seharusnya melengkapkan diri dari segi keilmuan. Bayangkan melengkapkan diri secara pengajian formal hingga ke peringkat pengajian tertinggi,  memakan masa berdekad. Untuk menjadi seorang yang benar ilmuan dan mau menjadi tokoh, katakan penulis dia tidak saja mempelajari ilmu secara formal, tetapi perlu membaca, mencari pengalaman dan mendalam aspek-aspek kemanusiaan, falsafah dan kerohanian. Dia mesti mempelajari kaedah penulisan yang baik, menulis dengan baik dan mendapat pengiktirafan.  Walau apapun faktor keilmuan faktor utama dalam perjalanan kualiti Takmilah.  Pada ilmuan, ilmu itu adalah sesuatu yang indah, lazat dan sumber utama bagi ilham. Ilmu sebagai sesuatu yang benar, ia juga sebagai pancaran seni yang benar berkenaan.
Dari satu segi Pengkarya juga serentak dengan peningkatan kualiti keilmuan yang meningkatkan diri untuk berkelayakan sebagai penulis mapan, jika bidangnya ialah kreatif dia mesti mengalamai sentuhan estetika, hasil dari penggarapan kalbunya dengan aspek-aspek kemanusiaan yang dialami dalam hidup baik dialami dirinya atau oleh orang lain, ia sepatutnya dikentalkan lagi dengan aspek-aspek kerohanian yang mempertajamkan persepsi dan meghaluskan seni dan daya ciptanya. Pendeknya pergerakan kualiti ke arah Takmilah baik dari aspek ilmu, hati-rohani jalannya panjang dan berlapis-lapis pengalaman dan paling sukar mencapai lazat dan manisnya ilmu yang sukar dipisah dari diri yang mencintai ilmu dan sentuhan seninya. sebagaimana kata Sayyiduna Ali k.w. `Banyak nikmat yang dapat dikecapi, tetapi tiada nikmat dapat mengatasi nikmat ilmu.`` (Nahju al-Balaghah).  Dengan ilmu bergerak ke wilayah estetika dan pada akhirnya ilham, pengalaman, sentuhan seni diperturunkan kepada peringkat penghasilan secara kreatif, inovatif dan bermutu. Ianya memberi manfaat kepada khalayak dan masyarakat.


Apa yang dibincangkan ialah perjalanan kualiti kepada Takmilah pada peringkat individu. Ia boleh dilihat pada peringkat kelompok. Katakan sejumlah ahli akademik mau menonjolkan sebuah jabatan atau institusi menjadi institusi terkenal di tanahair yang memberi perhatian bagi meningkatkan `budaya negara`. Sudah tentulah kelompok intelektual ini secara kolektif memilih nilai-nilai budaya Malaysia yang menarik dan bermutu. Ini diperkukuh dengan membuat kajian, menerbitkan kajian di dalam penerbitan buku-buku dan jurnal-jurnal terkenal. Dari satu segi dengan keasyikan kajian dalam bidang masing-masing tersentuh dan terangkat dengan nilai-nilai dan aspek-aspek seni budaya yang dikaji. Apa yang dikaji, dinilai, dirasa, dihayati dengan rasa keharuan, keunggulan dengan ciri estetika ini didedah kepada masyarakat  agar  mereka sama menghayati, merasa keunggulan  seni dan nilai budaya masyarakat. Penemuan kajian adalah merupakan keunggulan dapatan yang bukan saja dikagumi, tetapi menjadi daya tarikan kepada berbagai pihak – tempatan dan luaran sama datang menghyatinya.
Keadaan yang sama dapat dikiaskan pada peringkat negara, apa jenis masyarakat yang hendak dilahirkan. Misalnya masyarakat maju berintegriti, bernilai dan beretika seharusnya mempunyai skema dan acuan yang releven . Sudah tentu ada kepelbagaian dan kelompok bakal dilahirkan. Misalnya kelompok intelektual, pentadbir bermutu, golongan usahawan dan peniaga berdaya, ahli-ahli politik matang dan berwawasan, petani berjaya dan pekerja-pekerja mahir. Mereka ini sesudah melalui pendidikan formal yang teratur dilalui oleh semua pihak secara terarah, kemudian setiap kelompok atau segmen masyarakat di atas seharusnya digarap dan dicanai di dalam bidang-bidang berkenaan secara kreatif sehingga mencapai Takmilah yang pada puncaknya bersatu mendukung aspirasi ``Masyarakat Maju, Bernilai Unggul, Berdaya Kreatif``.
Apa yang mau ditampilkan bahawa membina individu dan masyarakat hendaklah melalui ilmu dan nilai. Ilmu secara objektif dan ilmu yang menikmatkan. Ilmu membentuk warga masyarakat yang berintegriti dan berperibadi. Mereka juga hendaklah dipupuk dengan jiwa kreatif dan inovatif. Bagi memupuk masyarakat berilmu, bernilai dan beretika serta berdaya kreatif, maka falsafah pendidikan dan latihan  (teori dan amali)  negara hendaklah dirangka sedemikian rupa oleh gabungan pakar-pakar sehingga dapat mencapai objektif yang unggul dan berwawasan.

Sekian.No comments:

Post a Comment