March 9, 2015

Tradisi Persuratan Melayu Bermula Dengan Tulisan Jawi


BBB, 17 Rabiul Akhir 1436 = 08 Mac 2015 (Ahad):


Tradisi persuratan Melayu ialah bermula dengan tulisan Jawi yang mengambil dari huruf-huruf Al-Qur`an. Pengambilan dari huruf-huruf Al-Qur`an ini hasil dari pengajian terhadap Al-Qur`an dan hukum hakam Islam. Apabila menerima Islam, mereka dikehendaki menunaikan perkara-perkara yang fardu (wajib), terutama solat yang perlu kepada pembacaan. Misalnya perlu kepada pembacaan Fatihah, tahiyyat dan lafaz-lafaz yang lain. Pengajaran boleh diajar secara lisan sahaja, tetapi kurang berkesan dari segi pengajaran. Pada peringkat awal adalah diajar mengenali huruf-huruf Al-Qur`an terutama bagi bacaan Fatihah dan huruf-huruf pada ayat lazim yang biasa dibaca di dalam solat. Ini membawa kepada pengenalan huruf, ejaan dan baris-baris bagi bacaan. Pengenalan ini membawa kepada pengejaan kata-kata di dalam bahasa Melayu, terutama bagi hukum hakam keagamaan. Seterusnya membawa kepada aplikasi pengejaan kata-kata di dalam bahasa Melayu yang memulakan tradisi persuratan dalam bahasa Melayu. Adalah menarik bahawa pengenalan dan pembelajaran bukan setakat huruf-huruf dan pembacaan, tetapi kaedah menulis itu diambil dari `surah – surat` di dalam Al-Qur`an, iaitu surah-surah sebanyak 114 dalam Al-Qur`an. Surat dari surah ini bermakna `menulis` - persuratan`. Adalah menjadi kebiasaan pengarang-pengarang kitab memulakan karangannya ``Hamba menyurat suratan ini`. Demikian begitu rapatnya tradisi persuratan Melayu dengan Al-Qur`an dan Islam.
Tentang permulaan tulisan jawi, sebagaimana telah maklum hingga ke zaman Samudera Pasai, walau pun sudah menerima Islam pada abad ke 14M, tetapi ternyata hingga ke akhir abad tersebut, nampaknya tulisan jawi belum digunakan di sana. Ini terbukti dari Batu Nisan Minye Tujuh bertarikh Jumaat 14 Zulhijjah 791H./1389M. tidak menggunakan tulisan jawi, tetapi masih menggunakan tulisan Pallava, manakala tulisan pada Batu Nisan Sultan Malikul Salleh (697/1297 atau 707/1307)  adalah menggunakan bahasa Arab.
Tulisan Jawi terawal ialah pada Batu Bersurat Terengganu bertarikh Jumaat 4 Rajab 703H. bersamaan 22 Februari 1303M. Kemasukan tulisan Jawi ke Terengganu adalah bersama dengan kedatangan pendakwah-pendakwah yang biasanya juga sebagai peniaga-peniaga Islam. Kehadiran pendakwah-pendakwah ini tidak berasingan dari kehadiran pendakwah-pendakwah lain dari gelombang awal kehadiran mereka seperti ke Pasai, Perlak dan Jolo yang dalam tempoh berhampiran.
Adalah dijangka mengapa tulisan Jawi mula digunakan terawal di Terengganu, ini ialah kerana di kawasan Sumatera sudah ada tulisan yang dipinjam dari tulisan Pallava seperti di Minye Tujuh itu, manakala di Terengganu, masih belum ada penggunaan tulisan dan sudah tentulah pendakwah yang hadir ke Terengganu dari kalangan yang mahir menulis dan maklum berkenaan tulisan berkenaan termasuk huruf-huruf yang  digunakan di dalam tulisan Urdu dan Parsi. Pada masa berkenaan pengaruh kerajaan Moghul yang dipengaruhi Parsi bertapak di Benua kecil India. Penulisan pada Batu Bersurat ini tentulah atas kemahuan Raja Mandalika yang tertarik dengan agama Islam.
Apa yang menarik dari segi penggunaan tulisan jawi ini selain dari menggunakan sepenuhnya abjad-abjad dari huruf al-Qur`an, terdapat sama huruf-huruf tambahan dari 28 huruf Arab, sebagaimana tambahan di dalam tulisan Urdu dan Parsi yang juga menggunakan huruf-huruf Al-Qur`an. Huruf-huruf tambahan yang dimaksudkan ialah:   Ga, Cha, Nga, Nya. Ini bermakna pendakwah yang mengajar tulisan berkenaan seorang yang luas pengetahuan dan mungkin mengetahui bahasa Parsi yang juga mempunyai hubungan dengan tulisan Parsi . Walau bagaimana pada dasarnya tulisan pada Batu Bersurat ini tidaklah begitu arkaik dan tiga begitu sukar untuk membaca dan memahami. Kaedah ejaan adalah lebih mengikut bunyi dan tidak begitu terpengaruh dengan cara meletak baris di dalam bahasa Arab
Kandungan pada Batu Bersurat ini adalah mengenai:
Pengakuan Keesaan Allah dan Rasulullah s.a.w. adalah Pesuruh-Nya
Perisytiharan perjalanan hukum Islam di Hulu Terengganu oleh Raja Mandalika yang memerintah Terengganu pada masa itu
Hukum hutang piutang
Hukum kesalahan berzina
Hukum orang yang bermukah
Hukum orang bersaksi palsu
Kerwajipan mematuhi undang-undang
Bahasa yang digunakan di dalam Batu Bersurat adalah teratur. Di samping kata-kata yang masih sama sebagaimana digunakan pada masa kini, terdapat isilah-istilah yang agak arkaik seperti:
Dewata Mulia Raya  (Memaksudkan Tuhan), derma meraksa, buhumi (bumi), Tamra (kawasan), sanakala, tugal, balacara, bujan (bujang), hembelang (rejam), sepaha (satu perempat).
(Misbaha (Muhammad Salleh bin Haji Awang), Mengkaji Sejarah Terengganu, Kuala Terengganu, tt: 33-35).
Melihat kepada kaedah tulisan yang diperturunkan pada Batu Bersurat Terengganu adalah licin dan berperaturan, ini dapat difahamkan  kaedah menulis ini telah berlaku lebih awal yang agak lama. Bermaksud kaedah tulisan telah lebih digunakan di dalam pengajaran agama Islam antaranya bertempat di istana Raja Mandalika dan masjid/surau juga sudah digunakan dalam pentadbiran. Pendek kata penulisan bagi perisytiharaan sesudah penyebaran agama Islam telah meluas dan diterima sehingga membolehkan perisytiharaan dibuat. Penulisan-penulisan sudah tentulkah diguna di tempat lain sebelum kaedah penulisan yang dikenali itu diperturunkan pada Batu Bersurat Terengganu. Ini bererti pengislaman Terengganu lebih awal dari tarikh pengisytiharan. Perisytiharan adalah merupakan hari penting, formal dan bersejarah, maka diperintah Raja Mandalika menulis perisytriharaan Batu Batu Bersurat Terengganu. Menulis atas Batu Bersurat adakah perkara besar dan agak rumit, hanya perkara penting dan atas kehendak pihak pemerintah, maka ianya dilakukan. Misalnya seperti Batu Bersurat di Minye Tujuh, Batu Nisan Sultan Malik al-Salih dan seumpamannya.
Adalah dijangka, walaupun tulisam Jawi ini bermula di Terengganu, bahawa dalam masa yang dekat turut digunakan di dalam dakwah dan penyibaran agama Islam di tempat-tempat lain di rantau alam Melayu, kerana selepas daripada itu, tulisan jawi ini digunakan, bukan setakat  di dalam pengajaran agama Islam. Tetapi di dalam pentadbiran, bahkan dapat dikatakan dengan kedatangan Islam dan penggunaan tulisan Jawi, maka bermulanya tradisi persuratan dalam bahasa  Melayu. Melalui tulisan ini kitab-kitab ditulis, tulisan ketatanegaraan dihasilkan, bahkan bahan-bahan sastera turut dituliskan dalam tulisan jawi, termasuk bahan sastera yang dipengaruhi zaman Hindu.

Sesungguhnya tulisan Jawi adalah tulisan yang diwarisi dari Islam dan perlu dipertahankan. Sebahagian besar dari persuratan ilmu keislaman dan tradisi budaya Melayu terakam di dalam tulisan Jawi. Tulisan Jawi adalah budaya dan identiti Melayu yang amat berharga.
Sekian.


No comments:

Post a Comment