April 30, 2015

Hudaibiyah Tanah Barakah-Bersejarah. Perjanjian Pembuka Jalan Kepada Pembukaan Kota Makkah


Hudaibiyah. 25 Jamadil Akhir 1436 = 15 April 2015 (Rabu):
Tanah Hudaibiyah adalah tanah padang pasir yang agak luas dan terbuka dengan terdapat di sana sini pokok-pokok kurma dan pokok-pokok yang tahan panas. Di kejauhan bukit bukau bergondol. Semasa masuk menuju ke Masjid Hudaibiyah dalam imaginasi Penulis terbayang Rasulullah s.a.w. bersama sahabat-sahabat dan pengiring-pengiring berjumlah ribuan orang berhimpun di sini, sambil menunggu kepulangan perutusan mewakli Rasulullah ke Makkah untuk mendapat keputusan dan kebenaran mengunjungi Baitullahil Haram bagi menunaikan umrah.
Destinasi di Hudaibiyah ini ialah Masjid al-Hudaibiyah. Masjid al-Hudaibiyah kini, ialah bangunn yang baru yang ciri seni binanya seperti Masjid Quba`, Ja`ranah dan Tan`im yang ketiga-tiga menjadi miqat bagi menunaikan umrah. Seni bina Masjid Hudabiyah dari segi bangunannya mengambil seni bini Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Menara bagi semua masjid berkenaan adalah mengambil bentuk menara-menara Masjid Nabawi dan menara-menara Masjidil Haram.


Apabila rombongan jamaah tiba ke lokasi, selain dari menuju kepada Masjid al-Hudaybiyah, Penulis tertarik kepada runtuhan Masjid al-Hudaybiyah yang lama tidak jauh dari Masjid al-Hudaibiyah yang baru yang kesan dari runtuhan purba ini dikekalkan sebagai  monumen purba yang pernah diguna oleh Rasulullah s.a.w. para sahabat dan pengikut-pengikut. Penulis terlebih dahulu menyaksi runtuhan masjid ini dari pergi ke Masjid al-Hudaibiyah. Kehadiran adalah tiada tekanan, kami datang menziarah dan tidak berumrah, sebaliknya ke masjid bagi solat sunat tahiyyatul Masjid dan solat duha.
Di dalam runtuhan bangunan purba ini (masjid) terdapat beberapa bilik dan ruang terbuka bagi Jamaah. Mungkin kelokasi dan bangunan yang menjadi persinggahan dan rundingan. Pada bulan Zulkaedah akhir tahun ke 6 H. Rasulullh mengumumkan akan menunaika umrah. Kalangan sahabat muhajirin dan Ansar ramai mau menyertai iaitu sejumlah 1,400 orang lelaki dengan membawa 70 ekor unta. Turut dibawa senjata (tanpa memakainya). Nabi Muhammad s.a.w. dan sahabat bermiqat di Zulhulaifah (Bi`r Ali) berniat umrah dalam rangka menuju ke Makkah. Berita Nabi Muhammad dan pengikut-pengikut mau menunaikan `Umrah sampai kepada kaum Quraisy, mereka tidak membenarkan dan rombongan tertahan di Hudaibiyah.


Pihak Rasulullah menghantar perutusan ke Makkah bagi merundingkan kedudukan. Namun perutusan yang diketuai oleh Sayyiduna `Uthman bin Affan tidak muncul kembali, sebaliknya timbul khabar angin, bahawa Sayyiduna `Uthman dibunuh. Dengan tindakan pihak Quraysy ini Nabi mengisytiharkan perang. Semua pemimpin dan pengikut-pengikut membai`ah Rasulullah s.a.w dan bergerak menuju ke Makkah. Berita pergerakan tentera pasukan Islam menuju ke Makkah bagi menuntut bela ini sampai kepada pemimpim Quraisy menimbulkan kegerunan di hati pemimpin Qurayisy seperti Abu Sufyan dan memaklumkan Sayyiduna Uthman tidak dibunuh, tetapi ada didalam jagaan   mereka.   dan menghantar perwakilan untuk berunding dan membuat perjanjian. Pihak Quraisy menghantar perutusan diketua Suhayl bin `Amru. Di dalam  rundingan  dicapi. Antaranya:
1)      Gencatan senjata hendaklah berlangsung selama 10 tahun.
2)      Sesiapa datang dari Makkah ke Madinah, tanpa izin ibu bapanya hendaklah dihantar kembalj
3)      Sesiapa datang dari Madinah masuk ke Makkah, tidak dibenarkan keluar.
4)      Bagi yang lain dari Makkah dan Madinah bebas keluar masuk Makkah dan Madinah
5)      Rsulullah tidak dibenarkan menunaikan haji pada tahun ini, tetapi boleh menunaikannya pada tahun depan, tetapi dalam tempoh tiga hari sahaja.
Perjanjian ini menyebabkan ramai sahabat tidak bersetuju, termasuk Sayyidua Umar bin al-Khattab dan menyifatkan perjanjian sebagai berat sebelah. Namun Rasulullah mengetahui sifat seterunya yang munafik, tidak berpegang teguh pada janji. Dan perkara ini memang terjadi apabila berlakunya beberapa pertikaian kaum dan puak membuat pihak Quraisy melanggar perjanjian yang membuka jalan bagi tentera Islam masuk ke Makkah pada tahun 8H/629M. Nabi Muhammad s.a.w. dengan satu ketiumbukan tentera seramai 10,000  tentera masuk ke Makkah. Ini menggerunkan pihak musuh termasuk Abu Sufyan yang terpaksa menerima Islam.


Penduduk Makkah berada di dalam panik melihat tentera Islam yang datang dan menjangka mereka akan mengambil tindakan membalas dendam, tetapi jangkaan mereka meleset, sebaliknya keamanan ditawarkan kepada mereka. Muamalah dan diplomasi yang ditunjukkan oleh Nabi dan tentera Islam    memukau mereka dan lebih menyegerakan mereka menerima Islam. Dengan itu sekatan yang dilakukan oleh kafir Quraysy dari menunaikan umrah dan haji terungkai dengan sendiri. Ayat Al-Qur`an mengisyaratkan peristiwa bermaksud:
``Sesungguhnya Allah membenarkan kepada Rasulnya dengan mimpinya dengan kebenaran. Selagi mereka akan masuk ke Masjidil Haram insya Allah dengan aman tenteram dengan  menyukur kepala dan mengguntingkan rambut mereka dalam keadaan tiada ketakutan. Allah Mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui. Dia menyediakan pembukaan yang hampir.`` (Al-Fath: 27)
Perjanjian Hudaibiyah merupakan peristiwa penting selepas Hijrah al-Rasul s.a.w. Tujuan asal untuk umrah membuka jalan kepada Perjanjian Hudaibiyah dan perjanjian ini pula membuka jalan kepada Fath Makkah yang menyempurnakan dakwah Islam di kedua-dua Tanah Suci dan melepaskan Makkah dari cengkaman kafir Quraisy. Pembukaan Makkah menghancurkan keegoan kafir Quraisy yang selama ini mempertahankan kedudukan mereka atas dasar taassub kepimpinan yang diwarisi dari zaman Jahiliyyah. Mereka sedar tentang kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. Dengan pembukaan Makkah tiada ada apa yang dapat mereka pertahankan, bahkan kepimpinan mereka, khususnya Abu Sufyan yang selama ini merupakan musuh ketat Islam turut menerima Islam.
Kesan sejarah Kota Hudaibiyah masih wujud yang merupakan penyaksi Perjanjian Hudaibiyah yang membawa kepada pembukaan Kota Makkah, namun pada satu pihak Hudaibiyah sendiri sedang membangun dengan bertambahnya kawasan kependudukan dan kediaman. Di samping kepesatan pembangunan kota ini terus menjadi destinasi kunjungan bagi yang mau melihat kesan sejarah penting yang dilalui Rasulullah s.a.w. di samping menjadi salah satu miqat bagi mereka yang menunaikan haji, maupun umrah.

Sekian.                                                   

No comments:

Post a Comment