November 7, 2016

ADAB MURID, SHAYKH DAN GALAKAN MENCARI ILMU


BBB, 06 Safar  1438H. =  06 November  21016 (Ahad):
Adalah banyak persoalan adab yang dibicarakan oleh Al-Sarraj, maka selepas membicarakan adab-adab yang utama dipilih intisari beberapa adab yang lain. Antaranya:
1)      Adab Murid
Melibatkan bidang rohani, memerlukan didikan dan bimbingan  dari pihak pembimbing yang dikenali dengan guru, murabbi  atau Shaykh – sama ada berada dalam kumpulan atau jamaah atau berada di dalam  institusi pendidikan seperti madrasah dan sebagainya. Murid hendaklah mengikuti  dan mematuhi apa yang diajar atau dididik guru, sementara itu guru juga seharusnya menjaga adab yang boleh diikuti dan diteladani.
Berkata Abu Sa`id al-Kharraz r.h.t.a. daripada adab murid dan tanda kebenaran kemahuannya bahawa dia berkeadaan lemah lembut, mengasihani, sanggup mengalami kesusahan (belajar). Dia redha dengan ketentuan Tuhan dan dengan gurunya bagai anak yang baik dan mempunyai hubungan baik dengan berbagai pihak. Dia berusaha beradab dengan adab para awliya` dan al-siddiqin. Dia memohon dan bertawakkal kepada Allah.
Berkata Sahl bin `Abdullah, kerisauan murid di dalam hatinya ialah bagi mendirikan  segala yang fadhu, isrtighfar daripada dosa dan mohon selamat daripada angkara makhluk.
Ditanya Yusuf al-Husayn, r.h.a. Apa alamat murid ? Katanya, meninggalkan pergaulan yang merosakkan, waspada dari bahaya, baik dengan kawan, mengamal yang diketahui, belajar apa yang tidak diketahui, jangan terlibat dengan yang tidak berkenaan. berusaha dengan apa yang dijanji Allah dan jauhi dari yang dilarang.
2. Adab Shaykh (Guru)
Shaykh hendaklah berlemah lembut dengan sahabat dan memesrai mereka itu, bahkan melayan mereka dengan baik. Dihikayatkan daripada Al-Junayd  r.h.a.  berkata kepada sahabat-sahabatnya:
``Kalau aku tahu solat dua raka`at itu lebih afdhal daripada aku duduk bersama kamu, nescaya aku tidak duduk bersama kamu.``
Shaykh juga hendaklah kasihan belas kepada sesama kalangan murid yang diistilahkan sebagai fuqura` (kalangan sufi).
Dihikayatkan  tentang Bish al-Hafi, bahawa dia terketar-ketar lantaran berada di dalam kesejukan, maka ditanya, mengapa dengan keadaannya (kesejukan), maka katanya, ``Aku teringat kepada kalangan fuqara` yang tidak mempunyai sesuatu (lebih dari kesejukan). Aku tidak ada sesuatu untuk menolong mereka itu sebagaimana aku suka kalau aku dapat menolong mereka itu dengan diriku.  Bermaksud Shaykh mengambil perhatian terhadap yang lain, khususnya kalangan fuqara`.
Shaykh atau guru selain dari mengajar dan membimbing murid – termasuk kalangan sufi dia juga perlu memberi nasihat untuk kebaikan mereka.
Daripada  Ja`afar al-Khuldi berkata.  Masuk seorang lelaki menemui Al-Junayd r.h.a. Dia menyerahkan segala miliknya dan mau bersama kalangan fuqara` dengan keadaan faqir. Maka aku mendengar Al-Junayd berkata kepadanya, ``Jangan habiskan apa yang ada bersamamu. Simpanlah untuk keperluan masa depan. Keluarkanlah yang lebih, tapi berwaspada. Utamakan menuntut yang halal. Berwaspada dengan perbelanjaan.
3. Perlangsungan Majlis Ilmu
Keutamaan penuntut ialah mencari ilmu dan mendapat tarbiah guru atau shaykh. Sebahagian dari masa yang dihabisi adalah berada di dalam majlis ilmu.
Berkata Abu Nasr al-Sarraj, `Aku mendengarn Ahmad bin `Ali al-Wajihi berkata, aku mendengar Aba Muhammad  al-Jariri r.h.a berkata,``Duduk bermuzakarah membuka peluang mengingatkan  dan duduk nasihat menasihati membuka ruang untuk diikuti.``
Berkata Abu Yazid r.h.a., ``Siapa yang tidak mengambil manfaat dari diamnya yang bercakap nescaya dia tak dapat mengambil manfaat dari apa yang dicakap !
Berkata Al-Junayd, seseorang seharusnya tidak melampaui kalam dari apa yang dipegang.
Dihikayat dari Abi Muhammad al-Jariri berkata, Seseorang yang didominasi keinsafan dan adab tidak melangkaui kewajaran dan melebihi dari yang disoal.
Daripada adab mencari ilmu mestilah ada kecintaan oleh pencari terhadap ilmu dan jujur di dalam pencariannya. Kata Al-Junayd r.h.a. ``Jikalau ada ilmu di muka bumi, di bawah langit ini yang lebih mulia dari ilmu yang kita ketahui, nescaya aku berusaha untuk mencarinya dan mencari yang mengetahuinya sehingga aku mendapatinya. Begitu juga jika ada tempat yang lebih semarak ilmu dari tempat kita, nescaya aku berusaha bersama sahabat untuk mendapatnya.
Berkata Abu Sulaiman al-Darani r.h.t.a., ``Kalau aku tahu di Makkah ada seorang yang dapat memberitahuku tentang ilmu ma`rifat, nescaya aku usaha ke arahnya, walaupun berjalan kaki memakan jarak beribu farsakh sehingga aku mendapatnya.
Semangat sedemikian berlaku kepada pengumpul dan perawi Hadith seperti Imam al-Bukhari yang bila mengetahui ada penghafal Hadith yang beliau  belum  mengetahui, maka dia sanggup pergi dan mencari penghafal tadi, walau sejauh mana, lantaran bagi mendapat Hadith berkenaan.
Seorang pelajar  yang berada pada majlis ilmu seharusnya tidak menunjukkan kepandaiannya mengatasi gurunya. Contoh Sahl bin `Abdullah pernah ditanya mengenai masalah keilmuan yang dihadhirinya, tetapi dia tidak menjawab, tetapi selepas dari itu, ia menjawab Maka ditanya kepadanya, mengapa pada permulaan disoal tidak berjawab, tetapi kemudian dijawab. Sebabnya ada yang lebih tahu daripadanya, kerana pada masa Dhu al-Nun al-Misri hadhir. Dia menghormatinya dan sepatutnya persoalan dituju kepadanya.
Demikian antara petikan yang berhubung dengan murid, guru atau shaykh dan perkara-perkara yang berhubung dengan keilmuan yang walaupun kelihatan tradisional, tapi indah, menarik dan beradab.

Sekian.

No comments:

Post a Comment