November 11, 2016

DEKLAMASI DAN APRESIASI - AL-SIMA` BAHAN TASAWUF


BBB, 10 Safar 1438H. = 10 November 2016M. (Khamis):
Sesuatu yang tertulis, atau sesuatu bahasa yang tersusun yang mau diucapkan adalah bertujuan untuk dibaca dan difahami pembaca  atau didengar oleh pendengar berkenaan agar dimengerti, difahami  atau dihayati oleh pendengar berkenaan. Peranan membaca, mendengar, memahami dan menghayati adalah penting yang di dalamnya bukan setakat menyampaikan maklumat dan meminta sama dihayati, bahkan memberi respond terhadap apa yang dibaca, didengar, difahami dan dihayati pihak berkenaan dengan misalnya mengambil pengajaran, memuji, bahkan mengeji.
Keadaan yang sama berlaku pada ungkapan-ungkapan ketasawufan sama ada bersifat prosa (nathar) atau puisi selain daripada dibaca secara bersendirian, maka di dalam aspek tasawuf yang dinamakan `Al-Sima`  yang kita terjemahkan secara bebas ialah `Deklamasi dan Penghayatan` atau apresiasi. Mungkin ianya adalah mencontohi Al-Qur`an bahawa ianya dibaca secara perseorangan, bahkan ditilawah oleh seseorang dan didengari oleh yang lain baik secara perseorangan atau jamaah. Amalan sedemikian dilakukan oleh Rasulullah dalam mana adakala Baginda meminta  sahabat Baginda membaca Al-Qur`an bagi Baginda mendengar dan menghayatinya.
Di dalam Al-Luma`  Al-Sarraj memberi ruang yang panjang membicarakan tentang  `Al-Sima`  seperti mempunyai suara yang elok untuk membaca petikan-petikan tertentu yang memberi pengajaran dan penghayatan kepada pendengar. Al-Sarraj memberi tafsiran bagi ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Allah menambahkan pada ciptaanNya apa yang dikehendaki.`` (Fatir: 1)
Dimaksudkan penambahan ialah dari segi keelokan akhlak dan suara bagi membaca atau memperdengarkan sesuatu.
Menurut Al-Sarraj bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda bermaksud: ``Allah tidak membangkitkan seorang Nabi, melainkan mempunyai suara yang elok.`` (Al-Hadith).
Keelokan suara dapat dimaklumi dan diceritakan bahawa Nabi Daud `a.s. mempunyai suara yang elok dan apabila ia membca Al-Zabur hadir mendengarnya oleh jin, manusia, binatang liar, dan burung. Dan adalah Banu Isra`il  berhimpun mendengar dan mengapresiasi pembacaan Nabi Daud.
Dan dikatakan Nabi Musa juga diberi suara yang elok dan dia diibaratkan sebagai diberi seruling dari seruling-seruling Nabi Allah Daud., lantaran kerana keindahan suaranya.
Dari Mu`adh bin Jabal, Rasulullah s.a.w. bersabda,  ``Sekiranya engkau tahu engkau akan mendengar dengan penuh hati dan perhatian.`` –bacaan.
Rasulullah s.a.w. sendiri bersabda bermaksud: `` Hiasilah bacaan Al-Qur`an kamu dengan suara kamu yang indah.``
Sesungguhnya mendengar tilawah Al-Qur`an adalah dari amalan yang baik. Tilawah dapat diikuti melalui musabaqah, pembacaan tahfiz, melalui siaran-siaran alat-alat letronik, bahkan dapat diikuti dari masjid surau sebelum menjelangnya waktu-waktu solat. Mendengan tilawah Al-Qur`an hendaklah  menurut adab-adab yang sesuai pada tempat-tempat sesuai.
Deklamasi atau pembacaan dan apresiasi  bahan-bahan ketasawufan adalah majlis mendengar tentang pembacaan bahan-bahan yang bersifat tasawuf. Cara deklamasi dan pendengaran atau apresiasi adalah tidak sama dengan majlis-majlis membacaca puisi yang diadakan di rumah-rumah puisi, budaya dan padang terbuka. Pembacaan bahan-bahan tasawuf seharusnya di dalam majlis yang murni bersifat quddus dan lebih mendekatai Allah.
Bagi pendeklamasian bahan-bahan tasawuf ada keperluan-keperluan:
1)       Tempat
Hendaklah pada tempat dan majlis yang sesuai seperti di dalam dewan yang bersifat majlis ilmu atau di ruang tempat ibadat dan pengajaran atau di tempat terbuka.  
2)      Ada Khalayak
Mereka hendaklah kalangan yang mencintai bidang kerohanian dan juga ahli-ahli seni dan sasterawan yang meminati aspek-aspek kerohanian. Mereka  ada persediaan bagi menanggapi bahan-bahan yang disampaikan
3. Pemilihan bahan-bahan yang hendak disampaikan.
a) Membaca secara langsung kitab-kitab tasawuf yang mendalam dari segi kandungan dan indah dari segi karangan. Misalnya Hikam-Hikam Ibn `Ata` Allah dan sharh terhadapnya. Misalnya Kitab Iqaz al-Himam fi Sharh al-Hikam oleh  Ahmad bin Muhammad bin `Ajibah al-Hasani. Atau langsung mengambil kitab Ihya` `Ulum al-Din oleh Al-Ghazali mana-mana bahagian yang sesuai sebagai teks pembacaan
b) Membaca dari ungkapan-ungkapan tokoh sufi  sama ada ungkapan prosa secara ringkas dan padat seperti dari al-Junayd, Sari Al-Saqati, Dhu al-Nun al-Misri dan begitu ramai lagi
c) Membaca puisi-puisi sufi terkenal seperti dari ungkapan Rabi`ah al-`Adawiyyah, Hafiz, Jalaluddin Rumi, Iqbal dan begitu ramai lagi yang puisi-puisi mereka begitu indah mendalam.
d) Membaca tentang tokoh-tokoh sufi yang sebahagian  cerita tentang diri mereka begitu menarik seperti  Abu Dzar al-Ghifari,, Bilal bin Rabah, Mu`adz bin Jabal, Salman al-Farisi. Abu al-Dada`, Rabiah al-`Adawiyyah dan ramai lagi.
e) Bahan-bahan Yang bersifat Anekdot
Terdapat karya-karya yang menghimpunkan anekdot-anekdot yang ucapan ringkas atau cerita ringkas dari kalangan sufi tetapi memberi maksud yang mendalam . Contoh anekdot yang dihimpun oleh – Idris  Sahah dan berbagai-bagai lagi
5)  Pembaca
Hendaklah pembaca yang berkelayakan, memahami apa yang dibaca, mempunyai suara yang menarik dan boleh melagukan bahagian-bahagian yang patut dilagukan.  Dari pembacaan yang menarik dan suasana yang kondusif boleh  menjadikankan suasana syahdu, memberi keinsafan kepada pembaca dan mendorong kepada rasa kehalusan rasa, mesra, taqwa dan kasih sayang.
Dalam suasan kini yang mempunyai peralatan canggih dan ruang yang menarik deklamasi dan penghayatan bahan-bahan kerohanian dapat diadakan dengan lebih menarik. Ianya satu dari kaedah dakwah dan mendidik jiwa dengan elemen kerohanian.
Al-Sarraj nampaknya dengan secara sedar akan kepentingan `Al-Sima` tentang memahami dan menghayati bahan-bahan tasawuf melalui majlis pendengaran yang secara terkini ialah  secara deklamasi dan apresiasi.

Sekian.

1 comment:

  1. Assalamualaikum.wr.wb. perkenalkan nama saya Ibu Anita Tki Malaysia, saat menulis ini saya teringat memory masa lalu.saya sangat tergugah hati melihat coretan hati yang Ibu tulis. saya jadi teringat tentang masa-masa sulit dulu,karena iktiar dan usaha , seolah2 menjadi dendam bukan lagi motivasi, cuma satu tujuan saya pada saat bagaiman caranya untuk bangkit..singkat kata berbagai macam iktiar dan cara yang saya lalui, mengingat pada saat itu hutang saya 1,2m yang tidak sedikit, belum lagi bunga renternir yang bertambah. karena usaha, kesungguhan hati, akhirnya menemukan jalan /solusi . saya percaya ALLAH ITU TIDAK DIAM MAHA PENYAYANG , cobaan itu bukan lah ujian tapi hadiah yang tersilmut untuk kebahagiaan yang sebenar2nya. Sudah banyak para normal yg kami mintai angka togel dan uang gaib cuma Ki Witjaksno yg berhasil alhamdulillah itu betul-betul terbukti tembus. jika anda ingin seperti saya silahkan hubungi Ki Witjaksno:+62852_2223_1459. ingat kesempatan tidak akan datang untuk yang kedua kalinya
    KLIK-> PESUGIHAN TOGEL

    ReplyDelete