November 22, 2016

PERSOALAN MELIHAT TUHAN - ADA KHILAF PENDAPAT


BBB, 21 Safar  1438H. = 21 November  2016M. (Isnin):
Persoalan  perbezaan pendapat antara kalangan ahli `aqidah dengan kaum sufi mengenai soal-soal `aqidah ini, walaupun dilihat kurang releven – sepatutnya bagi bidang tasawuf, haruslah ditumpu pengarangnya terhadap bidang tasawuf, namun dilihat dengan  pandangan kedua golongan yang tidak begitu dibicarakan oleh pihak  yang lain,  secara sekaligus pula ianya menjadi identiti bagi pengarang dan kitabnya yang berjudul `Al-Ta`arruf li Madzhab Ahl al-Tasawwuf.`
Berhubung dengan tajuk, `Ru`yat Allah` atau  `Meliaht Allah` adalah menjadi tajuk yang penting di dalam bidang `aqidah dan pendapat-pendapat mengenainya.
Bagaimnanakah dengan isu melihat  Allah ini ?
Persoalan ini memang tersebu t di dalam Al-Qur`an dan Al-Hadith. Antara ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Pada hari akhirat itu muka (orang-orang yang beriman) berseri-seri, melihat kepada Tuhannya.`` (Al-Qiyamah:  22-23).
Dan ayat yang lain bermaksud:
``Untuk orang-orang yang berusaha menjadikan amalannya baik, dikurniakan segala kebaikan serta satu tambahan yang mulia (iaitu melihat dzat Allah  `Azza wa Jalla di dalam syurga), dan air muka mereka pula (berseri-seri), tidak diliputi oleh sebarang kekeruhan dan kehinaan. Mereka itulah ahli syurga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.`` (Yunus: 26).
Juga ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Dan tatkala Nabi Musa datang pada waktu yang telah kami tentukan itu, dan TuhanNya berkata dengannya, maka Nabi Musa (merayu denganNya) berkata, ``Wahai Tuhanku ! Perlihatkanlah kepadaku (akan dzatMu yang Maha Suci itu) supaya aku dapat memandang kepadaMu.``
Allah berfirman, ``Engkau tidak sekali-kali akan sanggup melihatKu, tetapi lihatlah ke gunung itu,, maka jika ia tetap berada pada tempatnya, nescaya engkau akan dapat melihatKu.  Maka tatkala Tuhannya  `tajalli` (menzahirkan kebesaranNya) kepada gunung itu, (maka) tajalliNya menjadikan gunung itu hancur lebur dan Nabi Musa pun jatuh pengsan. Setelah ia sedar semula, berkatalah ia , ``Maha Suci Engkau (wahai Tuhanku) aku bertaubat kepadaMu  dan akulah orang yang awal pertama beriman (pada zamanku)``. (Al-A`raf: 143).
Berhubung dengan melihat Allah Ta`ala kata Sharih bagi Matan Jauharat al-Tauhid sebagai pandangan Sunni berkata:
Dan setengah daripada ja`iz kepada Allah Ta`ala pada hukum akal  dan wajib percaya pada shara` bahawa melihat akan Allah  Ta`ala dengan mata kepala dalam akhirat, tetapi tiada dengan kayfiyat yang baharu dan tiada inhisar ya`ni dihinggakan bagi segala orang yang mu`min, kerana dalilnya itu barang suatu yang ja`iz lagi dita`liqkan ia dengan barang suatu yang mumkin, maka imkan ia wujudnya pada hukum dan wajib tentu adanya ia pada dalil shara` yang wajib percaya ia dengan dia, maka yakinkanlah hatimu dengan perkataan itu.``
Adapun melihat Allah bagi Nabi kita Muhammad s.a.w. kata Sharih Matan Jauharat al-Tauhid:
``Dan bagi Nabi kita Muhammad s.a.w. itu telah hasil ru`yah kepada Dzat Allah Ta`ala dalam mi`raj ia ke langit, ya`ni ru`yah kepada Dhat Allah Ta`ala.``
Di samping pendapat di atas terdapat pendapat yang bercanggah, iaitu Mu`tazilah yang berpegang pada rasional akal yang berpendapat, tidak mungkin berlaku melihat Allah dengan mata kepada, kerana hamba yang lemah dan fana tidak mungkin berdepan apa lagi melihat yang Abadi`.
Adapun dari kaum sufi, bahawa mereka sepakat secara jama`ah, bahawa Allah  Ta`ala boleh dilihat  dengan mata kepala pada hari akhirat. Bahawasanya Ia dilihat oleh orang mu`minun, tetapi tidak oleh orang kafir, sebagaimana bukti dari ayat-ayat Al-Qur`an di atas. Mereka juga berpendapat harus dilihat dengan akal dan mereka mewajibkan secara pendengaran.
Adapun yang mengharuskan dengan akal, kerana Ianya maujud dan setiap yang maujud, harus dilihatnya, lantaran Allah meletakkan  melihatNya. Kalaulah tidak boleh dilihat, maka tidaklah diminta oleh Nabi Musa a.s. sebagaimana ayat al-Qur`an di atas.
Di samping ayat Al-Qur`an terdapat Hadith Nabi yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan Jama`ah bahawa Rasulullah s.a.w.bersabda  bermaksud:
``Sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan kamu sebagaimana kamu melihat bulan mengambang (al-badr).``
Mereka juga berpendapat bahawa Allah tidak dapat dilihat dengan mata kepala di dunia, lantaran dunia adalah fana` dan tidak mungkin berlaku pertemuan antara Yang Baqa` dengan yang fana` di dunia.
Kaum sufi bersalahan pendapat adakah Nabi s.a.w. melihat Allah pada malam Isra`-Mi`raj.  Pendapat jumhur kalangan mereka itu, bahawa Rasulullah s.a.w. tidak melihat dengan mata kasar Baginda. Ianya tidak mungkin berlaku bagi sebarang makhluk di dunia. Berhubung dengan hal ini `Aishah r.`anha  berkata, ``Siapa menyangka bahawa Nabi Muhammad s.a.w. melihat Tuhannya, maka sesungguhnya dia berdusta.``
Antara mereka yang berpendapat tidak mungkin melihat Tuhan di dunia ini ialah  Al-Junayd,  Al-Thauri  dan Abu Sa`id al-Kharraz.
Namun ada kalangan sufi berpendapat, Rasulullah s.a.w. melihatNya pada malam Isra`-Mi`raj. Baginda diistimewa dengannya sebagaimana diistimewakan Nabi Musa dengan bercakap (Kalam) dengan Allah. Ini sebagaimana dikhabarkan oleh Ibn `Abbas, Asma` dan Anas r.`anhum. Kalangan sufi yang sependapat demikian ialah Abu `Abdullah al-Qurashiyy, Al-Shibli dan yang lain.
Kata setengah daripada mereka, Baginda melihatNya, tetapi bukan dengan mata kasar berdasarkan ayat Al-Qur`an bermaksud:
``Tidak berdusta hati dengan apa yang dilihat.`` (Al-Najm: 11).
Tiada kelainan pendapat di kalangan kaum sufi. Pendapat-pendapat mereka adalah sebagaimana pendapat-pendapat kalangan Sunni juga.

Sekian.

No comments:

Post a Comment