November 13, 2016

KREATIVITI, ESTETIKA `ALAMI DAN ROHANI - KONOTATIF


BBB, 12 Safar 1438H. =  12 November 2016 (Sabtu):
Kreativiti adalah sifat yang dianugerah oleh Yang Maha Berkuasa terhadap manusia. Ianya bertolak dari kesedaran idea untuk mencipta dan mengolah  sesuatu dengan elemen tambahan yang bersifat kreatif secara seni yang lebih menarik dari sesuatu yang asal yang bersifat biasa. Kreativiti berlaku pada elemen alami dan rohani.  Ianya merupakan penambahan terhadap sesuatu yang asal ini. Kreativiti berlaku terhadap minda dan pengungkapan bagi menyampaikan sesuatu yang bersifat kreatif hingga menjadikannya berlainan dari yang asal, antaranya bersifat kepelbagaian dan bercabang makna. Ini berlaku misalnya, bagi contoh yang dekat terhadap idea dan bahasa yang mau digambarkan secara kreatif, maka terhasillah ia sebagai hasil kreativiti dengan ungkapan bahasa yang memberi perlapisan makna dan bercabang. Contoh dapat diambil dari estetika alami dari ungkapan fragmen puisi  berikut:
Suara
1
Di malam kembara ini
Kudengar suara roda keretapi
Dan suara injin kapal
Bertemu
Di belakang rumahku
Kaki-kaki hujan membawa
Suara seorang jipsi
Yang kehilangan kudanya
Suara  seorang pendaki
Yang kehilangan gunungnya.
(Latiff Mohidin, Suara, Puisi Pemenang Hadiah Sastera Malaysia, 1973).
Puisi alami di atas amat kreatif, imaginatif dan konotatif sifatnya. Lihat, suara roda keretapi dan injin kapal bertemu di belakang rumah, bukan realiti berlaku, tetapi menggambarkan ingatan penyair dengan alam kembaranya. Ertinya makna bukan makna luaran, tetapi bersifat konotatif yang memberi makna yang lebih dari satu menurut kewajaran untuk ditafsirkan. Lihat juga ungkapan ``Kaki-kaki hujan`, kehilangan kuda, kehilangan gunung`, bukan bermaksud hilang dari segi realiti, tetapi terhenti dari kecintaannya mengembara. Pokoknya ungkapan-ungkapan Latifff amat kreatif, tinggi daya estetik dan bersifat konotatif. Ungkapan-ungkapan seni  `alami ini  tidaklah menimbulkan masalah, kerana ianya tidak melibatkan soal  agama, khususnya hukum hakam dan akidah.
Tetapi konsep seni alami ini  juga berlaku kepada seni  rohani yang bersifat kreatif, imaginatif dan konotatif. Perkara ini dibicarakan juga oleh Al-Sarraj di dalam bukunya Al-Luma`. Baik bagi bidang kreatif alami dan rohani, pada satu peringkat tiba kepada ungkapan-ungkapan yang disifatkan sebagai shatahat yang makna luaran lain dan dalaman lain. Perkara ini tidak menimbulkan masalah bagi persoalan yang berhubung dengan seni alami, tetapi bermasalah jika melibatkan  kepada perkara akidah. Misalnya puisi sufi yang dipetik  oleh Al-Sarraj berhubung dengan maksud berlapisan makna dan kontoversi sifatnya. Puisi berkenaan bermaksud:
Wahai orang yang  aku cinta dan orang yang aku cinta aku
Maka apabila engkau melihat aku adalah melihat kita
Kita adalah dua roh daripada satu jasad
Adakah tidak Allah mencipta badan kita.
Ungkapan di atas adalah keluar dari jiwa mereka yang kemabukan  rasa dan cinta. Ianya dapat diberi  beberapa maksud tafsiran. Pertama memaksudkan kepada dua kekasih alamiah – manusia, tetapi ianya boleh dimaksudkan dengan faham wahdatul wujud yang bercanggah dengan faham Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah. Demikian juga dengan ungkapan Hamzah Fansuri yang mengatakan bahawa:
Hamzah Fansuri  di negeri Makkah
Mencari Tuhan di Baitul Ka`bah
Dari Barus ke Kudus terlalu payah
Akhirnya mendapat di dalam rumah !
Ungkapan di atas walaupun dapat ditafsirkan atau ditakwilkan kepada menemui Tuhan secara kefahaman akal melalui pengajian (ilmu) , tapi ia mencerminkan faham wahdatul wujud Hamzah Fansuri
Kedua-dua petikan puisi di atas, jelas dari aliran wahdatul wujud yang tidak selari dengan faham Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah.
Namun begitu ada ungkapan-ungkapan dari tokoh sufi Sunni yang memberi konotasi makna, lantaran itu perlu diberi tafsiran.
Sesungguhnya di dalam Al-Qur`an  sendiri terdapat ayat-ayat yang mutashabihat,  seperti firman Allah bermaksud:
``Allah jualah yang memiliki timur dan barat,maka ke mana saja kamu arahkan wajahmu, maka arah yang diredhai Allah.`` (Al-Baqarah: 115)
``Dan Kami lebih dekat kepadaNya dari urat leher.`` (Qaf: 16)
Dan ayat bermaksud:
``Dan Dia bersama kamu di mana kamu berada.`` (Al-Hadid: 4).
Ertinya di dalam Al-Qur`an ada ayat-ayat mutashabihat yang mempunyai makna bercabang bersifat konotatif dan perlu kepada takwil dan huraian.
Aspek-aspek ini juga menjadi aspek pembelajaran kerohanian di dalam tasawuf yang perlu kepada  kefahaman dan huraian yang teliti.

Sekian.

1 comment:

  1. Assalamualaikum.wr.wb. perkenalkan nama saya Ibu Anita Tki Malaysia, saat menulis ini saya teringat memory masa lalu.saya sangat tergugah hati melihat coretan hati yang Ibu tulis. saya jadi teringat tentang masa-masa sulit dulu,karena iktiar dan usaha , seolah2 menjadi dendam bukan lagi motivasi, cuma satu tujuan saya pada saat bagaiman caranya untuk bangkit..singkat kata berbagai macam iktiar dan cara yang saya lalui, mengingat pada saat itu hutang saya 1,2m yang tidak sedikit, belum lagi bunga renternir yang bertambah. karena usaha, kesungguhan hati, akhirnya menemukan jalan /solusi . saya percaya ALLAH ITU TIDAK DIAM MAHA PENYAYANG , cobaan itu bukan lah ujian tapi hadiah yang tersilmut untuk kebahagiaan yang sebenar2nya. Sudah banyak para normal yg kami mintai angka togel dan uang gaib cuma Ki Witjaksno yg berhasil alhamdulillah itu betul-betul terbukti tembus. jika anda ingin seperti saya silahkan hubungi Ki Witjaksno:+62852_2223_1459. ingat kesempatan tidak akan datang untuk yang kedua kalinya
    KLIK-> PESUGIHAN TOGEL

    ReplyDelete