November 25, 2016

SOAL PAKSAAN ATAU PENYERAHAN ?


BBB,  24 Safar 1438H. = 24 November 2016 (Khamis):
Abu Bakar al-Kalabadzi memilih persoalan `Jabr` yang menjadi pegangan kaum Jabariyyah, bagaimana pagangan kalangan kaum sufi berhubung dengan `Jabr` berkenaan. Jabr sebagaimana yang dipegang oleh kaum Jabariyyah adalah bertentangan peganagan kaum Mu`tazilah. Bagi kaum Jabariyyah bahawa manusia tidak mempunyai daya dalam menentukan perbuatannya sebaliknya  terpaksa  dan semuanya terserah kepada kehendak Allah semata-mata tanpa ikhtiar dari hamba, manakala kaum Mu`tazilah pula berpendapat, manusia adalah melakukan perbuatannya dengan kuasa yang Allah beri kepadanya.
Menurut Abu Bakar al-Kalabadzi, tidak ada `jabr`, melainkan ada dua yang bertentangan, iaitu menyuruh atau memaksa membuat sesuatu perbuatan dan yang menentang atau mengingkari perbuatan, maka dia menjabarkan suruhan ke atasnya
Makna `ijbar` menurut Al-Kalabadzi, ialah  pelaku tidak menyukai melakukan  apa yang disuruh dia lakukan dan membencinya dan terpaksa meninggalkan apa yang disukainya. Maka dia memilih melakukan apa dibencinya. Kalaulah tidak dipaksa dan diijbar kepadanya, nescaya dia akan membuat apa yang ditinggalkan kerana terpaksa, tetapi disukai.
Sebagai contoh pandangan falsafah Greek yang negatif terhadap kehidupan, bahawa kehidupan adalah  sebagai satu paksaan. Dibandingkan sebagaimana mythology Sisiphus, yang melihat kehidupan adalah sebagai paksaan dari pihak Tertingga, hidup sebagai kerja paksaan sebagai dipaksa menggolek batu dan kaki bukit ke puncaknya, apabila hampir tiba ke puncak, maka batu tersebut menggelonsor turun balik, dan terpaksa di diguling menolak balik ke atas, begitulah berulang-ulang secara negatif, jemu dan tiada hujungnya. Bermaksud kehidupan manusia adalah sebagai paksaan, terpaksa bekerja, makan minum, tidur bangun berulang-berulang dan tiada hentinya hinggalah dan diteruskan oleh orang yang lain, begitulah berterusan. Ertinya hidup adalah paksaan, bukan dari kemahuan dan pilihan !
Pandangan negatif terhadap hidup ini tentulah amat bercanggah dengan Islam, bahawa kehidupan seharusnya diterima secara kesyukuran kerana merasa nikmat iman dan hidayah ke jalan lempang. Sebagaimana firman Allah bermaksud:
``Dan kamu wahai orang-orang beriman hendaklah bersyukur kerana Allah menjadikan iman itu perkara yang kamu cintai serta diperhiaskannya di dalam hati kamu. Dan menjadikan kekufuran dan perbuatan fasiq serta perbuatan durhaka pula perkara-perkara yang kamu benci. Mereka yang bersifat demikian, ialah orang-orang yang tetap menurut jalan lurus.`` (Al-Hujurat: 7).
Mereka yang memandang hidup secara negatif, adalah mereka yang sakit jiwa dan mental, mereka perlu kepada tarapi yang bersifat rohani dan pendedahan tentang kepentingan dan nikmat ilmu. Lantaran dengan ilmu dapat memahami segala fenomena dan kejadian yang mengkagumkan dan mententeramkan akal fikiran. Dari segi kerohanian ialah mendapat ketenangan jiwa yang dengan keduanya dapat ditumpahkan rasa kehambaan pada Yang Maha Pencipta yang merupakan juga kenikmatan yang tiada tara.
Di dalam Islam tidak ada sifat putus asa dari rahmat Allah. Firman Allah bermaksud:
``Katakanlah  (wahai Muhammad), ``Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri (dengan perbuatan-perbuatan ma`siat),  janganlah kamu berputus asa daripada  rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah jua yang amat Pengampun, lagi amat Mengasihani``  (Al-Zumar: 53).
Satu dari aspek Jabr ialah  melihat kehidupan sebagai paksaan sebaliknya,  bahawa manusia  tidak perlu bertindak, tetapi mengambil sikap `Penyerahan`  sepenuhnya, lantaran katanya, tridak ada daya usaha bagi manusia, segala di dalam ketentuan Allah, manusia  di dalam kehidupan seperti bulu yang dihembus angin dan dibawa angin ke arah di mana dan ke mana dia bergerak, atau sebagai debu pada permukaan padang pasir, bila dia disentak angin dan dibawa ke mana sahaja dan jatuh di mana saja bila kematian angin dan bakal bergerak bila angin bertiup kembali. Falsafah pegangan sedemikian juga amatlah negatif, tiada daya dan kemahuan. Sudah tentulah pandangan sedemikian memundurkan, hatta untuk berbuat kebajikan juga, tiada  naluri dan daya kemahuan.
Manusia hendaklah bersifat positif. Kata Al-Kalabadzi, Allah menjadikan baginya ikhtiar, istihsan, iradah dan iman. Manusia tidak mengetahui apa yang akan berlaku pada masa hadapan baginya. Tugas baginya memilih bagi membuat kebaikan dan kebajikan, kerana ia jalan baik dan indah memberi faedah bagi diri dan orang ramai dan juga alam keilingan.
Firman Allah bermaksud:
``Demikianlah, Kami memperelokkan pada (pandangan) tiap-tiap umat akan amal perbuatan mereka.`` (Al-An`am: 107).
Berhubung dengan persoalan yang telah dibicarakan kata Ibrahim al-Laqani di dalam Matan Jauharah dan sharahnya:
``Tiada hamba itu dengan dikerasi semata-mata seperti i`tiqad orang Jabariyyah dan tiada hamba  itu  dengan pilihan sendirinya seperti i`tiqad orang Qadariyyah, kerana dalil nass Kitab dan Hadith Nabi s.a.w. dan ijma` segala `ulama` ahlu millah al-Islam dan dalil aqli yang telah tersebut semuanya di dalam segala kitab yang mut*awwalat.  Dan tiada sekali sebenar yang maujud lain daripada Allah Ta`ala itu memberi bekas dengan perbuatan atau dengan adatnya atau dengan kuatnya. Dan jikalau memberi pahala Allah Ta`ala akan kita, maka sungguhnya dengan fadhl Allah Ta`ala. Dan erti fadhl itu, iaitu recana daripada memberi rahmat Allah Ta`ala akan hambanya dengan ikhtiar, tiada dengan ijab seperti i`tiqad orang Mu`tazilah. Dan jikalau menyiksa Allah Ta`ala akan hambanya sanya dengan adilnya yang khalis dan erti adil itu menjadikan barang suatu dalam tempatnya dan Maha Suci Allah Ta`ala daripada z*ulm, kerana bahawasanya barang suatu daripada mumkinat semuanya itu makhluk Allah Ta`ala.
Demikian penjelasan Abu Bakar al-Kalabadzi tentang pegangan kaum sufi berhubung dengan perbuatan manusia yang sikap, pendirian dan pegangan mereka adalah selari dan sama dengan pegangan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah.

Sekian.

No comments:

Post a Comment