November 1, 2016

IBADAT SEBAGAI SEBAHAGIAN DARI TASAWUF: ADAB-ADAB BERWUDHU`


BBB, 30 Muharram 1438H. =  31 Oktober 2016M. (Isnin):
Di dalam pendekatan tasawuf Sunni, maka persoalan fiqh, khususnya yang berhubung dengan ibadat adalah merupakan  sebahagian, keperluan, bahkan kewajipan di dalam bertasawuf. Tanpanya tidak sempurna bahkan tidak bermakna bertasawuf. Ianya juga sebagaimana akidah, tanpa akidah, bahkan tidak sempurna akidah, maka tidak bermaknalah bertasawuf. Semuanya seharusnya lengkap melengkapi. Akidah yang betul adalah merupakan perbersihan dari segi pegangan yang bersifat akli dan rasional, tasawuf yang menekankan persoalan hati-rohani adalah penekanan dan pembersihan dari segi dalaman. Maka demikian juga dengan persoalan fiqh, khususnya ibadat  yang betul adalah bersifat amalan yang bersifat luaran, maka kesempurnaan ibadat adalah keperluan bagi kesempurnaan tasawuf, bahkan amalan tasawuf adalah juga praktik dari segi ibadat.
Kesedaran dari segi menjadikan ibadat sebagai komponan bagi pendekatan tasawuf disedari dan dengan sengaja diambil dan menjadi pendekatan bagi tasawuf Sunni. Kalau kita lihat pendekatan ini dijadikan secara langsung, yakni bidang fiqh  sebagai sebahagian daripada bidang tasawuf seperti pendekatan yang dibuat oleh Abu Talib al-Makki (m.367H.) dengan kitabnya yang berjudul Qut al-Qulub. Pendekatan ini disempurnakan oleh Al-Ghazali (m.505H./1111M.) di dalam kitabnya yang berjudul  Ihya` `Ulum al-Din. Di dalam kitabnya ini persoalan ibadat dari segi solat, zakat, puasa, haji dan paktik-praktik ibadat yang lain yang bersifat sunat dan sebagainya menjadi sebahagian dari pendekatan tasawuf Al-Imam Al-Ghazali. Beliau menamakan komponan ibadat ini sebagai rub`u al-Ibadat di dalam kitab beliau berkenaan.
Jadi apa yang mau ditekankan di sini, bahawa Al-Sarraj dengan penuh  sedar dan sengaja menjadikan aspek ibadat adalah sebagai keperluan di dalam pendekatan dan penyempurnaan tasawuf. Cuma tidak seperti Abu Talib al-Makki dan Al-Ghazali membicarakan aspek-aspek berkenaan sebagai pembicaraan kitab fiqh, tetapi Al-Sarraj melihatnya secara `Adab` dari aspek-aspek ibadat, kerana pembicaraan secara fiqh perse adalah merupakan bidang yang patut dibicarakan sebagai pendekatan fiqh.
Sebagaimana kitab-kitab fiqh memulakan pembicaraan  dengan keperluan dari segi kesempurnaan bertaharah, maka demikianlah  Al-Sarraj membicarakan pada bahagian permulaan ialah adab-adab yang berhubung dengan taharah – termasuk wudhu`. Maka kata Al-Sarraj:
``Seawal-awal adab yang diperlukan bagi wadhu` dan bahagain taharah ialah perlu kepada ilmu dan mempelajarinya dan mengetahui yang mana fadhu dan yang mana sunat, apa yang dituntut, apa yang makruh, apa yang disuruh dengannya , apa yang disunat dan apa yang digemar padanya dari segi fadhilat.``
Kata Al-Sarraj lagi, dari segi tafsil dan lebih detail lagi, pembelajaran bukan setakat ilmu dan soalan, tetapi hendaklah secara perbahasan dengan memberi perhatian agar ianya muwafakat dengan kitab dan Sunnah. Iaitu dengan mengikut yang terbaik dan lebih sempurna.
Dilihat dari segi keperluan kepada ilmu ini, maka perlu kepada pembelajaran. Misalnya untuk mendirikan solat ada kewajipan. Keperluan dan syarat-syarat. Seseorang tidak boleh mendirikan solat tanpa membersihkan dirinya terlebih dahulu. Lantaran itu bagi setiap kitab fiqh, pengarangnya biasanya memulakan pembicaraan berhubung dengan `Taharah`. Tanpa taharah tidak boleh mendirikan solat. Dibicarakan keperluan untuk taharah. Bila seseorang itu perlu bertaharah, menurut keperluan sama ada perlu mengangkat hadath kecil atau besar. Bila mau mengangkat hadath perlu kepada air. Perlu mengerti apakah jenis-jenis air yang boleh digunakan bagi mengangkat hadath kecil dan besar. Perlu memahami  bagaimana mengangkat hadith kecil dan besar sebagaimana disebut di dalam Al-Qur`an (Al-Ma`idah: 6) dan huraian-huraian terhadapnya
Dari segi kesempurnaan wudhu` ialah menyempurnakan syarat iaitu  sebelas syarat dengan menggunakan air mutlak, yakin dengan kemutlakan air, Islam, mumayyiz, mengekalkan niat, suci daripada haidh dan nifas, tiada ada pada anggotanya perkara yang boleh mengubahkan air, tiada ditaklikkan pada niat,  tiada sesuatu yang menegahkan air sampai kepada anggotanya, mengetahui akan kayfiyatnya seperti tiada dii`tiqadnya akan fardhu yang mu`ayyan dan sebagainya dan mengalirkan air pada anggotanya yang dibasuh. (Sabil al-Muhtadin).
Adapun  rukun wudhu` yang enam perkara, iaitu niat, membasuh muka, tangan, menyapu kepala, membasuh kaki dan tertib.
Dan daripada adab wudhu` juga ialah melakukan perkara yang sunat. Sunatnya adalah banyak antaranya: Bersugi, berta`awwuz dan berbasmalah, membasuh dua tangan, berkumar-kumar, menigai dari segi membasuh, menyapu kedua lubang telinga, menyelati jari-jari,muwalat, tidak meminta orang  lain menyucurkan air pada aggota tanpa keuzuran, menggerakkan cincin ketika membasuh jari, menggosokkan anggota, jangan bercakap-cakap dan membaca do`a pada tempat-tempat berkenaan dan sebagainya. Sebagaimana ada yang sunat bagi wudhu`, maka demikian juga ada yang makruh yang patut ditinggalkan perlakuannya seperti melebih-lebih pada menggunakan air, tidak mendahulukan kanan dan sebagainya (Sabil al-Muhtadin).
Kata Al-Sarraj daripada adab wudhu` dengan melakukan yang wajib dan sunat,katanya, ``Aku melihat jama`ah mereka itu selalu memperbaharui wudhu` bagi setiap solat – fardhu, bahkan mereka itu mengambil wudhu` sebelum masuk waktu solat dan apabila mereka selesai daripada wudhu` mereka mendirikan solat – sunat dalam masa terluang dari wudhu` hingga kepada solat berjamaah – fardhu.
Dan daripada adab mereka  berterusan dalam taharah dalam persafiran dengan alasan mereka tidak mengetahui ajal yang sebenar, sebagaimana firman Allah Ta`ala bermaksud:
``Maka apabila tiba ajal mereeka tidak terlewat walau sesaat dan tidak juga mendahului.`` (Al-A`raf: 34).
Berbagai pendapat juga dipetik oleh Al-Sarraj bahawa kalangan mereka mengamalkan, setiap kali mereka  hendak tidur  adalah dengan berwudhu`.
Demikianlah antara adab-adab dari segi berwudhu` yang merupakan sebahagian dari pada taharah. Dengan ruang yang terhad, Al-Sarraj tidaklah membicarakan secara detai berhubung dengan wudhu`sebagai sebahagian daripada taharah.

Sekian.

No comments:

Post a Comment