August 16, 2020

 

KATALIS  DAN  FORMULA

(Fikrah Bangi:  633),

BBB:   26 Zulhijjah 1441H. = 16 Ogos 2020M. (Ahad).

 

Telah disebutkan, bahawa pengalaman yang pahit selalu memberi pengajaran yang berkesan bagi seseorang, bahkan bangsa yang mengalaminya. Ianya ibarat ubat yang mujarrab yang dapat memulih dan memberi keaktifan baru yang mengalaminya.

Bagi kita, bahkan dunia, pengalaman pahit yang sedang dialami, ialah serangan Covid-19 yang menjadikan semua panik dengan penularan wabak dan kematian yang begitu tinggi. Setakat 14.8.2020  statistik menunjukkan kematian akibat dari wabak tersebut di seluruh dunia ialah 751,,448 kematian dengan Amerika sebuah negara dianggap termaju mengalami kematian sejumlah 168.777 .  Diikuti negara-negara seperti Brazil, India, Rusia dan negara-negara yang lain. Malaysia turut mengalami wabak berkenaan dan mengalami 125 lematian dan dianggap antara negara terbaik yang berjaya mengawal wabak berkenaan yang masih menular di dunia ini.

Apa yang hendak ditekankan, peristiwa pahit dan dari satu segi menonjolkan kewibawaan Malaysia ini hendaklah dijadikan sebagai katalis bagi Malaysia bangkit bergerak maju  dan menjadi titik bergerak ke arah memperbaiki diri dan meningkat dari segi kemajuan.

Masa ini adalah  sesuai dengan  tempoh  era kemerdekaan yang telah dilalui lebih dari setengah abad itu. Dalam hal ini Malaysia perlu berlomba dengan negara-negara lain yang sama mengalami keperitan akibat dari wabak Covid-19.

Pembaharuan yang perlu dilalui ialah, bagaiama  kaedah pemulihan ekonomi yang terjejas dengan teruk itu. Kaedah pengajian yang menuntut penyesuaian dengan  perubahan, tetapi seharusnya dapat mempertahan, bahkan seharusnya meningkatkan kualiti. Kaedah penyesuaian komunikasi setempat dan antarabangsa yang menghadkan pergerakan, tetapi memperkembangkan hubungan secara maya atas talian. Kaedah bekerja juga berubah. Hubungan dan kehadiran secara langsung berkurang dan diambilalih oleh hubungan secara internet dan digital. Malaysia hendaklah bergerak dengan mempelopori semua bidang-bidang baru untuk sama diterokai. Perubahan ini banyak bergantung dari segi kemajuan pada generasi baru. Tumpuan hendaklah diberi keutamaan bagi memajukan mereka sebagai front liners bagi perlumbaan kemajuan.

Ancaman Covid-19 hendaklah dijadikan katalis bagi kebangkiyan, tetapi nilai-nilai positif di dalam kehidupam hendaklah diambil sebagai  nilai dan kemajuan yang mencorakkan identiti  dan jati diri negara bangsa. Nilai-nilai dimaksudkan antaranya sebagaimana terumus di dalam Rukun Negara. Keharmonian masyarakat yang berbilang kaum. Perlumbaan sihat antara mereka di dalam mengejar kemajuan. Sifat tolong menolong dan  gotong  royong yang subur di dalam masyarakat tradisi  dikembangkan ke dalam konsep kejiranan, NGO, sukarelawan dan  berbagai agensi yang mementingkan kebajikan.

Faktor-faktor penyatuan masyarakat hendaklah diberi keutamaan. Sepert  ipenggunaan bahasa kebangsaan yang telah berjaya memajukan masyarakat dan hendaklah dipertingkatkan melalui pengajian keilmuan. Tokoh-tokoh dan watak yang  memajukan masyarakat serta pejuan-pejuang tanahair perlu dikenangfi dan dihayati generasi sebagai teladan dan aspirasi perjuangan. Menjadikan  fenomena tanahair yang menarik sebagai tontoban yang membangkitkan cinta dan kasih sayang kepada negara. Gemar melancong ke lokasi-lokasi tempatan dapat memupuk cintakan tanahair. Pertandingan sukan juga dapat digunakan sebagai kaedah menyatukan masyarakat dan  memupuk pertandingan secara sihat.

Pendek kata visi dan misi baru hendaklah diwujudkan di dalam memupuk  suasana penghidupan baru pasca Covid-19. Inspirasi dan semangat baru ditiupkan ke dalam  dada warga negara yang  semuanya menerima kesan Covid-19 dan masing-masing dengan sedar mau melangkah ke era baru yang penuh cabaran. Cabaran-cabaran  seharusnya menjadi katalis kemajuan.

 

Sekian.

No comments:

Post a Comment