August 9, 2020

 

KEGIATAN KEISLAMAN ZAMAN TUNKU

(Fikrah Bangi: 629),

BBB:  19 Zulhijjah 1441H. = 09 Ogos 2020M. (Ahad).

 Satu bidang yang dapat ditonjolkan padsa zaman Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman ialah kegiatan keislaman. Antara idea asal yang dicetuskan oleh Tunku mulai 1960an ialah Musabaqal al-Qur`an. Pertandingan tilawah al-Qur`an bermula dari peringkat nasional dan mendapat sambutan peserta-peserta yang mewakili negeri yang disaring bermula dari peringkat daerah-daerah di negeri-negeri  Kemudian dikembangkan kepada peringkat antarabangsa. Biasanya peringkat antarabangsa ini tidak lebih baik dari peringkat nasional, kerana sering johan pada peringkat nasional dapat memenangi sebagai johan pada peringkat antarabangsa,. Hasil pertandingan ini melahirkan qari dan qariah terkenal seperti Haji Ahmad Pergau, Ismail Hashim, Faridah Mohd Saman, Rugayah Sulong, Hajah Rahmah dan ramai lagi. Johan antarabangsa turut dimenangi seperti wakil dari Indonesiam Thailand, Iran, Mesir dan sebagainya.. Musabaqah ini terus popular dan berterusan hingga kini yang sudah melebihi 60 kali.

Hasil dari pertandingan ini  menjadikan pengajian Qur`an di negara ini terus popular. Lahirnya berbagai tahfiz, Kini bersama pengajian al-Qur`an diadakah pertandingan hafaz al-Qur`an.. Bersama musabaqah al-Qur`an dan tahfiz berkembang sama ialah pengajian di dalam berbagai bidang keislaman. Pengajian terhadap al-Qur`an ini dipelajari pada peringkat pra-persekolahan, di sekolah dan pengajian-pengajian timggi. Dengan yang demikian menyemarakkan perkembangan keislaman.

Satu kegiatan yang berlaku pada zaman Tunku, ialah dakwah keislaman.. Pada zaman Tunku dan Tun Mustafa dari Sabah berlaku kegiatan dakwah di kalangan pemimpin yan tidak berlaku hingga kini. Lantaran itu kita dapati beberapa tokoh penting pada zamannya masuk Islam seperti  Omar Yoke Lim dan isteri,  Tahir Tan,  Tun Fuad Stephen dari Sabah dan beberapa yang lain.

Pada zaman Tunku tertubuhnya PERKIM – Persatuan Kebajikan Islam berfungsi sebagai Pusat Dakwah dan sebuah bangunan hasil dari sumbangan Presiden Muammar Ghadafi Presiden Libya didirikan di Kuala Lumnpur dan pusat ini masih berfungsi hingga kini. Hasil dari kegiatan dakwah oleh Tunku,ramai mereka yang menganut agama Islam. Sabah misalnya dulu dikenali negeri yang didominasi oleh Kristian, kini lebih meninjo; dengan Islam.

Dakwah yang diasas oleh Tunku berkembang dan melahirkan Yayasan Dakwah Islamiyah (Yadim), Institut Kajian Islam (IKIM) dan pengajian dakwah pada berbagai peringkat hingga ke universiti-universiti.

Selain dari memberi  perhatian kepada bidang dakwah, Tunku juga memberi perhatian kepada pembinaan masjid. Masjid Negara yang seni binanya bersifat tempatan adalah didirikan pada zaman Tunku sebagai Perdana Menteri Malaysia. Tunku juga banyak memberi peruntukan bagi membina masjid di berbagai negeri dan daerah. Ada satu yang agak kontroversi padsa zaman itu, peruntukan bagi membina masjid ini antaranya dari wang Loteri Kebajikan Masyarakat. Akibatnya peruntukan ini ditolak oleh sebahagian tempat dan ada masjid yang didirikan dari wang loteri ini enggan digunakan dan setengahnya terbiar.

Pada zaman Tunku, mereka yang menunaikan haji masih menggunakan kapal laut dan berikutnya ditubuhkan Lembaga Tabung Haji atas cadangan Prof. Ungku Aziz dari Universiti Malaya . Tempat bertolak ke Makah ialah sama ada dari Pulau Pinang atau Pelabuhan Kelang. Walau bagaimana kebajikan jama`ah Haji telah dibincangkan antaranya melalui Organisation of Islamic Countries (OIC) yang diasaskan oleh Tunku dan perkhidmatan haji mengalami proses pembaikan. Antaranbya mula menggunakan perkhidmaan udara.

Pada zaman Tunku Abdul Rahman menonjol kegiatan keislaman terutama dari segi dakwah dan tilawah al-Qur`an yang kesannya hingga kini.

 

Sekian.

No comments:

Post a Comment