August 7, 2020

 

KERJASAMA SERANTAU DAN ANTARABANGSA

(Fikrah Bangi:  628),

BBB:  17 Zulhijjah 1441H. = 07 Ogos 2020M. (Juma`at).

 

Sebagai sebuah negara merdeka Malaysia mempunyai polisi dan dasar luarnya sendiri berdasarkan kepentingan negara. Prioriti yang diutamakan ialah bekerjasama  dengan jiran terdekat. Malaysia tidak mempuntai masalah bekerjasam dengan jiran terdekatnya iaitu Singapura dan Brunei. Kedua-dua negara mempunyai kepentingan ekonomi dan keselamatan dan terus bekerjasama hingga kini.

Sebagai sebuah negara bekas jajahan British, pada peringkat permulaan Malaysia banyak memberi perhatian kepada negara-negara di dalam Komanwel British.  Tunku Abdul Rahman memberi perhatian yang tinggi menentang dasar apartheid yang diamalkan  penduduk kulit putih terhadap penduduk asal ku;it jitam di Afrika Selatan. Perjuangan Tunku dapat dikatakan berjaya, apabila pemimpin setempat, iaitu Mandela dapat membebaskan Afrika Selatan dari dasar apartheid dan merdeka.

Selepas tamatnya  konfrantasi Indonesia terhadap Malaysia dan tekanan Filipina terhadap Malaysia berhubung dengan tuntutan  Filipina terhadap isu Sabah, hubungan biasa terjalin dengan Indonesia dan Filipina, tetapi tidak wujud kerjasama istimewa antara  negara-negara serumpun. Kerjasama dengan Indonesia berlaku di dalam bidang bahasa,  pendidikan dan  ekonomi, tetapi tidak menonjol dengan Filipuna  di dalam bidang keselamatan, terutama berhubung dengan ancaman lanun terhadap kedua negara.

Dasar  Luar Malaysia dilihat pragmatik dan lebih bebas apabila Malaysia  bersama-sama beberapa negara Asia tenggara menubuhkan Association of Souteast Asia (ASA) yang terdiri dari negara-negara Thailand, Singapura, Philipine, Brunei dan Indonesia, tetapi ASA kemudian dibesarkan dan ditukarkan kepada Asean, termasuk di bawahnya Kemboja, Lous dan Vietnam Asean adalah  kerjasama negara-negara tersebut di dalam bjdang ekonomi,  perdagangan, sukan, pelancongan, bahkan keselamatan. Misalnya   Asean sepakat menolak tuntutan China terhadap lautan  selatan China yang melibatkan keselamatan dan kepentingan Asean. Pimpinan negara Asean digilirkan dari sebuah negara kepada negara  yang lain di dalam Asean.. Kerjasama Asean adalah kerjasama yang mantap dan kerjasama ini terus diperbaiki dan dipertingkatkan.

 

Sebuah kerjama sejak zaman Tunku, ialah kerjasama antara negara-negara di perlembangan Pasifik yang terdiri dari negara-negara Asean di atas dan negara seperti Australia, New Zealand  dan Jepun. Apec (Association of Pacific Economy Countries) amat menekankan dari segi ekonomi dan sering bersidang dari negara ke negara.

 

Sebuah lagi  kerjasama yang dicadabgkan oleh  Tunku ialah Organisation of Islamic Countries  (OIC).

Kesatuan ini adalah terdiri dari negara-negara Islam seluruh dunia termasuklah Pakistan, Arab Saudi, Mesir, Turki dan lain-lain. OIC menumpukan kerjasama di dalam bidang pelajaran, ekonomi dan pelancongan. Kepimpinan digilirkan dari negara ke negara. Antara hasilnya ialah penubujan universiti Islam seperti di Malaysia, Pakistan dan sebagainya. Promosi pelamcongan masih berjalan dengan baik dan kerjasamna di dalam bidang ekonomi terus berjalan. Walau bagaimana keaktifan OIC bergantung pada kepimpinan yang digilirkan, tetapi OIC semakin kurang aktif dan kegiatannya makin kurang kedengaran.

Malaysia terus aktif dalam hubungan luar dan di dalam orgamisasi seperti Asean, Apec dan OIC.. Diharap Malaysia terus aktif di dalam berbagai organisasi yang memberi faedah bagi kepentingan negara dan hubungan antarabangsa.

 

Sekian.

No comments:

Post a Comment