August 2, 2020

CABARAN PENUBUHAN MALAYSIA


CABARAN  PENUBUHAN  MALAYSIA
(Fikrah Bangi:  624),
BBB:   12 Zulhijjah 1441H. = 02 Ogos 2020M. (Ahad).

Suasana pada tahun 1960an adalah berbeza dari suasana kini. Pertarungan ideologi amat ketara pada masa itu baik dari segi dalaman dan luar negara. Malaya pada masa itu menghadapi tentangan komunis yang diharamkan. Pergerakan ini berlaku sejak dari 1940an selepas berakhirnya Perang Dunia Kedua. Komunis yang dianggap sebagai  golongan kiri mengambil pendekatan menentang penjajahan di Malaya pada masa itu berjuang menentang British pada masa itu secara mengangkat senjata. Pergerakan yang diketuai Cheng Peng yang diharamkan mengambil pendekatan bergerak secara haram antaranya di hutan dan di kawasan yang mereka dapat menyusup. Antara tindakan mereka membunuh Pesuruhjaya British di Malaya Sir Efward Gent secara ambush  dalam convoi  perjalanan. Selepas kemerdekaan Tunku Andul Rahman  mengadakan pertemuan dengan Cheng Peng dan rakan-rakannya di Baling dan menawarkan mereka perletakan senjata, tetapi ditolak oleh Cheng Peng. Gugatan komunis di Malaya berterusan hingga 1960an. Gugatan komunis juga berlaku di Sabah dan Serawak yang menentang kedudukan British di sana.
British tidak mau kawasan tanah jajahan  berada di bawah pengaruh ideologi yang menentangnya, terutama komunis. Usaha oleh Tunku Abdul Rahman dan pemimpin-pemimpin seperti di Singapura, Sabah dan Sarawak dan  juga Brunei, diharap dengan penubuhan Malaysia dapat mempersatukan  bekas tanah jajahannya dan mrnolak dari pengaruh ideologi komunis. Pengaruh ideologi komunis berada berdekatan. Misalnya komunis menjadi  sebahagian dari ideologi di Indonesia di bawah pimpinan Sukarno dengan ideologi Nasakom =Nasional, Islam dan komunis. Indonesia menentang penubuhan Malaysia dan menganggapnya sebagai usaha imprialis bagi mengekalkan pengaruhnya  di sini.
Walau bagaimana dengan adanya Amerika di Filipina di bahagian utara dan Australia serta New Zealand di bahagian selatan, Indonesia berfikir panjang untuk menceroboh dengan adanya pertahanan dari negara-negara tersebut jika diceroboh.
Pada bahagian utara Vietnam di bawah pimpinan  komunis diketuai pimpinan Ho Chi Minh sedang berjuang menentang Amerika bagi mencapai kemerdekaan bagi negara Vietnam.  Komunis Vietnam tidak bersendirian, bahkan mendapat sokongan dari China Komunis di bawah pimpinan Mou Tze Tomg yang anti imprialis Amerika, termasuk British.
Pada tahun 1060an dunia adalah terbahagi kepada  dua blok utama, iaitu negara  bebas yang dikenali dengan negera demokrasi dan komunis – terdapat sebuah blok lagi dikenali sebagai Blok Berkecuali..
Negara komunis di bawah pengaruh Rusia dan China komunis, manakala Blok Demokrasi di bawah pengaruh Amerika, British dan negara-negara Eropah. Kepada komunis mereka ini dipanggil imprialis. Dua blok ini berusaha menguasai pengaruh.
Penubuhan Malaysia dilihat antaranya dapat melindungi kawasan di Malaysia dari pengaruh komunis yang lama mengancam Malaya. Dari pertarungan antara ideologi besar Malaysia mendapat keselamatan misalnya dengan adanya perjanjian pertahanan dengan Australia dan New Zealand dan beradanya Amerika di Filipina dan sedang bertahan di Vietnam.
Walau bagaimana  selepas penubuhan Malaysia, ianya tidak terlepas dari gugatan  selain dari mendapat tentangan dari golongan kiri dalam negara, tentangan diterima dari negara jiran, iaitu Indonesia dan Filipina.
Penubuhan Malaysia tidak semudah diharapkan, tetapi menghadapi cabaran-cabaran dalaman dan luaran.
Sekian.

No comments:

Post a Comment