May 7, 2020

\PENGAJIAN TINGGI HASIL DESAKAN DAN CADANGAN


PRNGAJIAN TINGGI HASIL DESAKAN DAN CADANGAN
(Fikrah Bangi: 555),
BBB:  14 Ramadhan 1441H. = 07 Mei 2020M. (Khamis).

Selepas didirikan Universiti Malaya di Lembah Pantai, Kuala Lumpur (1959). Pertumbuhan universiti  dilihat bukan menurut jadual perkembangan diatut secara jangka pendek dan panjang., bahkan kerajaan pada masa itu tidak dilihat membangunkan sebuah universiti menurut Dasar Pelajaran. Selepas penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan rasmi sepeuluh tahun selepas meredeka dari tahun 1057-1067 (ditangguh dua tahun – 1059), maka  dalam tempoh tersebut sepatutnya sudah diwujudkan Universiti kebangsaan, tetapi tiada perancangan konkrit bagi pembinaan. Ini menyebabkan timbul desakan-desakan dari pejuang-pejuang bahasa, NGO-NGO, kerajaan agak liat, tetapi terpaksa mengikut desakan selepas berlakunya  `konflik kaum` dan secara tidak bersedia kampus Universiti Kebangsaan diwujudkan dengan meminjam Kampus Maktab Perguruan di Jalan Pantai, Kuala Lum,pur. UKM didirikan atas desakan ini rasmi dibukakan pada 18 Mei 1970.
Selepas dari didirikan UKM,beberapa universiti  didirikan atas cadangan. Misalnya  Kolej Pertanian  di Serdang  dicadangkan dinaik taraf pada tahun 1973  menjadi Universiti Pertanian Malaysia. Dalam masa yang hampir sama, dalam mana konsep sains begitu popular dibincangkan, maka dicadangkan sebuah universiti sains didirikan, maka terdirilah universiti atas nama Universiti Sains Malaysia.
Hasrat mau didirikan universiti Islam, tetapi tidak jadi, sebaliknya menjadi satu fakulti sahaja di UKM yang dinamakan Fakulti Islam. Namun hasrat mendirikan universiti Islam tidak padam. Usaha dan cadangan  terus dilakukan agar universiti Islam didirikan. Sekumpulan tenaga yang kebanyakan dari UKM telah mengusahakan penubuhan   universiti yang dikenali dengan Universiti Islam Antarabangsa Malasia (UIAM) bertempat  di Gombaj, Selangor (dengan tajaan beberapa negara Islam).
Penubuhan pengajian tinggi  secara cadangan pada 1980an  juga berlaku dengan cadangan sekumpulan yang tenaganya berasal dari UKM. Mereka kebanyakan dari tenaga Fakulti Ekonomi UKM. Universiti yang menekankan ekonomi dan pentadbiran didirikan di Sintok, Kedah.
Dalam tempoh antara 1980 – 2000 beberapa universiyi lagi timbul. Antaranya penaikan taraf dilakukan terhadap Kolej Teknik menjadi Universiti Teknologi,diJalan Semarak Kuala Lumpur. Penaikan taraf juga dilakukan terhadap Maktab Perguruantertua di Tanjung Malim menjadi Universiti Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak.
Dalam tempoh berkenaan disedari,  bahawa pentingnya didirikan universiti di Sabah dan Sarawak – tidak hanya tertumpu  di Kuala Lumpur, maka peneroka awal bagi mendirikan Universiti Sabah juga datangnya dari UKM. Peneroka di Universiti Sabah ini lebih ramai datangnya  dari Fakulti Sains Sosial, lantaran itu pada peringkat awal orientasi universiti ini lebih kepada Sains Sosial
Jika Sabah mendapat sebuah universiti, maka Sarawak juga wajar sama mendapat sebuah universiti. Pembinaan universiti di Sarawak  adalah berasaskan cawangan UPM yang telah dibuka di sana, cawangan  UPM ini ditingkatkan kepada universiti dan tenaga awal di universiti ini lebih ramai datangnya dari UPM< Serdang.

Selepas 2000  sebahagian besar universiti  yang ada sekarang selain dari yang disebutkan di atas ditubuhkan atas cadangan dari kalangan yang membuat cadangan , misalnya Universiti Multi Media adalah dari kalangan yang melihat perlunya universi yang berorientasikan multi Media yang ditubuhkan di Cyber Jaya. Beberapa universiti ditubuhkan oleh agensi koperat seperti UNITEN oleh  Tenaga Nasional, di Bangi, Petronas mendirikan universitinya di  Tronah Perak dan Mara meningkatkan kolej-kolej kepada tahap Universiti, menjadi Universiti Mara dan yang di bawah tajaannya beberapa institute bertukar  menjadi Universiti Kuala Lumpur. Beberapa universiti ditubuhkan atas nama negeri dan antaranya dibiayai oleh kerajaan negeri.
Sebahagian lagi pertumbuhan universiti adalah bersifat swasta dan juga merupakan cawangan-cawangan bagi universiti luar negara.
.Kini terdapat lebih dari tiga puluh universiti di negara ini,tetapi kelihatan perkembangan pengajian tinggi di negara ini tidak teratur. Sudah tentu banyak perbezaan pendekatan, kandungan pengajaran dan orientasi berbagai universiti berkenaan. Sejauhmanakah dikawal atau dipantau oleh kerajaan. Apakah tidak ada visi dan misi  pengajian tinggi dari piuhak kerajaan ?
Sekian.

No comments:

Post a Comment