May 31, 2020

UNIVERSITI SWASTA TEMPATAN YANG LAIN


UNIVERSITI SWASTA  TEMPATAN YANG LAIN
(Fikrah Bangi: 574),
BBB:  08 Syawal 1441H. = 31 Mei 2020M. (Ahad).
Mendirikan sebuah universiti memerlukan perancangan yang rapi dan memerlukan peruntukan yang tinggi. Misalnya dari mendapat kampus, infra-struktur, persediaan tenaga pakar yang bermutu, pentadbiran yang profesional  dan pelajar-pelajar yang berkelayakan. Tidak jarang ada perancangan yang dibuat, tapi kekurangan misalnya dari segi kewangan, maka  universiti tidak berjaya didirikan. Walau bagaimana ada yang mempunyai perancangan yang baik dan berjaya. Antaranya:
1`)  Lim Kok Weng University
Adalah sebuah universiti swasta di negara ini yang berjaya. Ianya didirikan oleh toloh pendidikan individu yang bernama Tan Sri Lim Kok Weng yang kampus asalnya bertempat di Putra Jaya dan menerima pelajar tempatan dan antarabangsa. Menawarkan keilmuan di dalam berbagai bidang pengajian ditawarkan  seperti sastera, sains, ekonomi, engineering. Terkenal di dalam bidang arts design. Kemajuan universiti yang mendapat kemasukan pelajar antarabangsa mendorong Tan Sri Lim Kok Weng menubuhkan cawangan universitinya di berbagai negara. Peranannya diterima dan diiktiraf oleh  berbagai pihak. Ianya mengharumkan nama Malaysia di dalam bidang pelajaran ke peringkat antarabangsa. Ianya adalah contoh pengajian swasta yang baik yang terkenal pada peringkat antarabangsa.
2)  International Medical University
Dari namanya menunjukkan bahawa ianya sebuah universiti perubatan yang julung kali ditubuhkan di negara ini. Sebuah universiti perubatan tentulah memerlukan peruntukan yang tinggi. Perlu kampus dan peralatan yang mahal. Perlu hospital dan lebih dariitu memerlukan tenaga pengajaryang profesional. Universiti ini tentulah bukan saja bagi pelajar tempatan, tetapi terbuka kepada pelajar antarabangsa. Belajar di pengajian perubatabn ini memerlukan perbelanjaan yang tinggi. Universiti ini masih baru dan kita tunggu perkembangan dan berharap maju jaya dan dapat menarik pelajar antarabangsa dan menampilkan nama Malaysia yang berkemampuan menawarkan pengajian bersifat internasional dan bakal membawa nama baik Malaysia di dalam bidang [erubatan, bahkan menjadi  sebahagian  yang dapat meletakkan Malaysia sebagai hub-pengajian pada peringkat antarabangsa.
3) First City University
Ia adalah nama universiti swasta yang baru dan mengiklankan dirinya bagi mendapat pelajar. Universiti ini  mempunyai kampus bertempat di  Bukit Utama, Bandar Utama Kuala Lumpur. Tentulah penganjur universiti ini mereka yang  mempunyai cita-cita tinggi di dalam bidang pelajaran. Tentulah ianya menawarkan berbagai bidang pengajaran sesuai sebagai sebuah universiti. Sebagai universiti swasta yang biasanya bersifat komersil, tentulah bayarannya tinggi, tetapi jika ianya dapat menunjukkan prestasi yang baik, tentulah ianya akan dapat pelajar-pelajar yang baik yang ditaja oleh berbagai pihak.
4. Universiti Nilai
Sebagaimana namanya, universiti ini terletak di Nilai, Negeri Sembilan. Sebuah tempat yang banyak mempunyai institusi pengajian universiti. Pemimpin universiti ini pernah diketua Bekas Profesor dari Universiti Malaya -= Profesor Tengku Bahrain, seorang yang dinamilk di dalam bidang pendidikan. Wal;au bagaimana perkembangan universiti ini tidak begitu menonjo; sebagaimana peringkat awal. Mungkin universiti ini sudah stabil dari segi kemajuannya.
5.  Management And Science University
Sebuah universiti di Kuala Lumpur. Sebagaimana namanya universiti menawarkan pengajian dalam bidanga management dan sains. Pelajarnya bersifat tempatan dan antarabangsa..
6. Sunway University.
Sebuah universiti yang baru dan terletak di Petaling Jaya
7.  Universiti Islam Malaysia
Nama universiti ini tidak begitu dikenali. Ianya merupakan universiti yang diharapkan o;eh alimnai=alumnai Kolej Islam Kelang yang ditubuhkan sejak 1956, Alumnai-alumnaimya mengharapkan sebuah Universiti Islam Malaysia ditubuhkan sebagai puncak bagi pengajian Kolej Islam Malaysia yang merupakan pengajian tertinggi terawal di negara ini, sejak sebelum merdeka lagoi.  Bila desakan mendirikan universiti Kebangsaan, nama universiti Islam diharapkan, tetapi nama sebenarnya ialah Universiti Kebangsaan Malaysia, dan Fakulti Islam diberi tempat, bukannya sebagai sebuah universiti Islam. Kelahiran UIAM di Gombaj dianggap olej sebahagian dari alumnai,bukan lanjutan dari Kolej Islam, lantaran itu sebahagian dari alumnai Kolej Islamm antaranya Tan Sri Dr. Yusof Nor dan kawan-kawan sekolej Islam berusaha bagi mendirikan Universiti Islam Malaysia.  UIM ini didirikan di Cyber Jaya, Selangor yang diketuai oleh Dr Yusof Nor.
Walau bagaimana UIM ini berbeza dari kebiasaan universiti yang biasa. Ianya tidak mempunyai pelajar bagi ijazah pertama. Pelajar-pelajar yang diterima ialah bagi peringkat sarjana dan Ph. D. Jadi pengajian lebih bersifat  research. Kegiatan universiti tidak begitu menonjol dan tidak banyak publisiti yang diketahui. Mungkin bidang utama adalah berkenaan Islam dan cabang-cabang yang berhubung dengannya. Kita tidak begitu mengenali profesor dan pensyarah dari universiti itu, tetapi dikatakan UIM mempunyaitunjangan kewangan yang kukuh dari harta milik Kolej Islam, termasuklah kampusnya di Petaling Jaya. Kita berharap UIM akan meluaskan pebngajian dan menawarkan pengajian bagi semua peringkat dan dalam berbagai bidang. Diharapkan jua UIM akan mengeluarkan graduan terkenal di dalam bidang keilmuan dan khigmat kemasyarakatan.
Sekian.

No comments:

Post a Comment