May 30, 2020

PENGAJIAN TINGGI SWASTA


PENGAJIAN TINGGI  SWASTA

Bagi mengemaskan pengajian tinggi di negara ini, perlu dikenali pengajian-pengajian tinggi yang ada di negara ini. Telah dibicarakan pengajian-pengajian tinggi kerajaan  (IPTA) di negara ini.
Tetapi  selain daripadsa lebih dari dua puluh IPTA di negara ini, terdapat pengajian-pengajian tinggi swasta. Pengajian ini terbahagi kepada dua, iaitu swasta dalam negara  dan swasta dari luar negara. Kedua-duanya dapat menyemarakkan perkembangan pengajian tinggi di negara ini.  Kita percaya semuanya berdaftar dan mendapat kelulusan dari pihak kerajaan. Cuma dapat dipersoalkan tentang kualiti,  arah dan pembawaan bagi setiap universiti. Apakah ianya dipantau dan adakah ianya menurut dasar dan polisi negara. Apakah ianya semata-mata bersifat komersil dan tidak mengikuti aspirasi negara, misalnya menjadikan negara hub pendidikan bertaraf dunia dan bersama membawa imej negara kepada   pelajar yang menjadi duta bagi negara kepada dunia – terutama bagi pelajar dari luar negara.
Terdapat lebih dari sepuluh buah pengajian swasta dalam negara yang setengahnya agak lama dan setengahnya lebih baharu. Kebanyakan universiti berkenaan adalah bertempat di Luala Lumpur – Ibu Negara  Antaranya
1``) Universiti Tun Abdul Razak
Nama universiti ini diambil dari nama Tun Abdul Razak bin Hussein Perdana Menteri Malaysia yang kedua. Pengajian yang ditawarkan ialah sastera, ekonomi dan pentadbiran. Bertempat di Kuala Lumpur dan kebanyakan pelajar adalah tempatan, termasuk  ijazah luar kampus.
2) Universiti Tengku Abdul Rahman
Nama universiti ini diambil dari nama Perdana Menteri Malaysia Pertama  - Tunku Abdul Rahman. Universiti ini adalah ditaja oleh Parti MCA. Walaupun ianya terbuka bagi seluruh rakyat Malaysia, tetapi pelajarnya ramai dari kalangan kaum Cina. Bidang ditawarkan berbagai-bagai.
3. Out Campus University
OUP universiti ini bersifat pengajian untuk pelajar secara luar campus. Pusatnya antaranya di Bandar Baru Bangi. Ianya dipimpin antaranya dari bekas tenaga pengajar, antaranya dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Pengajar-pengajar pergi dari satu pusat ke pusat yang lain yang ditubuhkan di banyakj tempat. Kini kaedah on Line memudahkan pengurusan dari segi pengajaran. Pengajian melibatkan sastera, ekonomi, pengajian Islam dan pentadbiran.
4. Management And Science University
Universiti ini agak baharu, bertempat di Kuala Lumpur. Sebagaimana nama universiti, tumpuan pengajian ialah bidang pentadbiran dan Sains dalam erti yang luas. Menerima pelajar tempatan dan luar negara.
5) Sunway University
Univerity yang lebih baharu dan terletak di Petaling Jaya, Kuala Lumpur. Menawarkan pengajian berbagai untuk pelajar di dalam dan luar negara.
Bersambung.

(Fikrah Bangi 573),
BBB:  07 Syawal1441H. = 30 Mei 2020M. (Sabtu).

No comments:

Post a Comment