June 24, 2017

ADAB LEBIH HALUS DARI AKHLAK

BBB,  28 Ramadhan 1438H.. =  23 Jun 2017M. (Juma`at):
Adab adalah sebahagian dari akhlak, tetapi lebih halus dari akhlak, ianya mencerminkan nilai yang halus yang menjadikan seorang yang beradad itu  dipandang lebih sopan. Nilai-nilai murni meningkatkan manusia pada pencapaian peradaban yang tinggi. Biasanya kemajuan peradaban disertainya dengan peningkatan tamadun. Kemajuan sering berganding antara tamadun dan peradaban. Tamadun lebih ketara dari segi fizikal, manakala peradaban ketara dari segi nilai. Peradaban dan tamadun adalah berlaku pada manusia dengan kehidupan kelilingannya.
Al-Qushairy dalam membicarakan tentang adab ini merujuk kepada firman Allah yang bermaksud:
``Penglihatannya tidak berpaling dari apa yang dilihatnya dan tidak melampauinya.`` (Al-Najm: 17).
Ditafsirkan Nabi beradad berdepan dengan Allah.``
Juga firman Allah yang bermaksud:
``Wahai orang-orang beriman  kawallah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakrnya adalah manusia  dan batu-batu.`` (Al-Tahrim: 6).
Menurut tafsir Ibn `Abbas bahawa ``Quu  anfusakum`  bererti, `Beri kefahaman kepada mereka  dan peradabkan mereka.
Dan  dari segi Hadith:
Mengkhabarkan kami `Ali bin Ahmad al-Ahwazi berkata, mengkhabarkan kami Abu al-Hasan al-Saffar al-Basri berkata, bercakap kepada kami Ghanam berkata, bercakap kepada kami `Abd al-Samad bin al-Nu`man berkata, bercakap kepada kami `Abdul Malik bin `Umair daripada Mus*`ab bin Shaibah daripada A`ishah daripada Nabi s.a.w. bahawasanya Baginda bersabda (bermaksud):
``Haqq anak terhadap ububapa dengan memberinya nama yang baik an elok tempat susuan (makan minum) dan memperelokkan adabnya.``
Dan dihikayatkan daripada Sa`id bin al-Musayyab bahawasanya dia berkata, ``Siapa yang tidak kenal dengan Allah `Azza wa Jalla pada dirinya dan tidak beradab dengan suruhanNya dan laranganNya adalah tidak beradab sebagaimana sepatutnya.``
Dan adalah diriwayatkan daripada Nabi s.a.w., bahawasanya Baginda bersabda bermaksudL:
``Bahawasanya Allah `Azza wa Jalla mengadabkan daku, maka eloklah adabku.``(Dikeluarkan oleh  Al-Baihaqi).
Dan hakikat  adab ialah perhimpunan berbagai jenis kebajikan, maka adab ialah perhimpunan sifat-sifat kebaikan dan menjadi tempat-tempat adab, iaitu nama bagi kesemua.
Aku mendengar Al-Ustadz Aba `Ali  al-Daqqaq berkata, ``Hamba sampai dengan ketaatannya ke syurga dan dengan adabnya pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta`ala.
Aku mendengar Aba Hatim al-Sijistani, berkata, aku mendengar Aba Nas*r  al-Sarraj berkata, aku mendengar Ahmad bin Muhammad al-Bas*ri berkata, aku mendengar Al-Jalajili al-Bas*ri  berkata mewajibkan kepada  kewajipan iman, maka siapa yang tidak ada iman, maka tiada tauhid baginya dan beriman mewajibkan kewajipan shari`ah, siapa yang tidak ada shari`ah baginya, maka tiada iman baginya dan tidak ada tauhid. Dan shari`ah kewajiban yang mewajibkan adab. Siapa yang tiada  adab baginya tiada shari`ah baginya dan tidak beriman dan tidak ada tauhid.``
Berkata Ibn `At*a`, ``Adab adalah himpunan segala keindahan dan kebaikan. Maka dikatakan apa maknanya ? Iaitu engkau beramal kepada Allah Ta`ala dengan adab-adab sama ada secara sembunyi atau nyata. Dan jika engkau sedemikian engkau adalah seorang beradab (adib).
Diriwayatkan oleh Ibn Sirin, bahawasanya dia disoal, manakah satu adab yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta`ala, maka katanya, ma`rifat dengan RububiyyahNya, beramal dengan taat kepadaNya dan bersyukur di atas segala yang menyenangkan dan sabar di atas segtala kesusahan.
Dan berkata Yahya bin Mu`adz, ``Orang yang mengetahui tentang adab, tetapi dia meninggalkannya, maka dia menempah kecelakaan. Dan katanya (Yahya), siapa beradab dengan adab Allah Ta`ala, maka jadilah dia ahli mahabbah Allah Ta`ala
Berpuisi  Al-Shaykh Abu `Abdullah r.a. tentang kepentingan adab, khususnya bagi anak dagang:
Berhias  anak dagang bila bertandang
Tiga adab bila mendekati seseorang
Pertamanya elok adab kedua baik akhlak
Ketiga di tempat orang perkara ragu dielak.

Dapatlah disimpulkan, bahawa  adab adalah pelengkap bagi akhlak. Jikalah diibaratkan membina rumah perlu ada aturan yang membolehkan bangunan didirikan, maka selepas sempurna keperluan  bangunan, maka ianya perlu dihiasi pada bahagian luar dan dalam yang menyempurnakan bangunan. Demikianlah ibarat diri seseorang perlu berakhlak dengan akhlak-akhlak yang baik yang  mengukuhkan keberadaan seseorang itu, tetapi untuk lebih sempurna ianya perlu   dihiasi dengan nilai-nila murni dan baik yang dimaksudkan ialah adab.
Dengan akhlak dan adab menyempurnakan diri an shakhsiah seseorangt.

Sekian.

No comments:

Post a Comment