June 18, 2017

DERMAWAN DAN YANG MURAH HATI


BBB,  22 Ramadhan 1438H. =  17 Jun 2017M. (Sabtu):
Mencerminkan watak seseorang yang tidak lokek dan tidak seperti diibaratkan sebagai tangkai jering. Dia mudah memberi pertolongan terutamanya dari segi kewangan dan barangan. Dia tidak semestinya seorang yang kaya.  Sifat sedemikian bukan dibuat-buat, tetapi adalah timbul dari didikan dan kesedaran sosial dan kemasyarakatan yang tinggi. Watak mulia ini wujud di dalam masyarakat, bahkan menjadi identiti bagi individu dalam masyarakat dan menjadi legenda. Contoh tokoh seperti Hatim  Al-T*a`i yang menjadi legenda  - pemurah, dalam masyarakat `Arab.
Membicarakan tentang dermawan dan pemurah hati ini Al-Qushairy bertolak dari firman Allah yang bermaksaud:
``Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin ke atas diri mereka itu, walaupun mereka sebenarnya memerlukan apa yang mereka berikan itu.`` (Al-Hashr: 9).
Dari segi Hadith: Mengkhabarkan kami `Ali bin Ahmad bin `Abdan, berkata, mengkhabarkan kami Ahmad bin  `Ubaid, berkata, bercakap kepada kami Al-Hasan bin al-`Abbas, berkata, bercakap kepada kami Sahl, berkata, bercakap kepada kami Sa`id bin Muslim daripada Yahya bin Sa`id daripada Muhammad bin Ibrahim daripada `Alqamah daripada A`ishah r.`anha berkata, bersabda Rasulullah s.a.w., ``Pemurah dekat dengan Allah Ta`ala, dekat dengan manusia, dekat dengan syurga dan jauh daripada neraka. Dan bakhil adalah jauh daripada Allah Ta`ala, jauh daripada manusia, jauh daripada syurga dan dekat dengan neraka. Dan orang jahil yang pemurah lebih dikasihi Allah Ta`ala daripada hamba (`abid) yang bakhil.`` (Hadith riwayat Al-Tirmidzi, Al-Bayhaqi dan Al-T*abrani).
Berkata Al-Ustadz, ``Tidak ada beza di atas lisan keilmuan antara sifat menderma dan pemurah dan tidak disifat oleh Al-Haqq Subhanahu wa Ta`ala di antara pemurah dan terbuka (samahah) kerana tiada hentinya (tauqif). Dan hakikat dermawan bahawa tidak payah baginya untuk menderma. Dan di kalangan kaum ada yang berpendapat, pemurah (al-sakha`) berada pada susun yang pertama, kemudian baru diikuti dermawan selepasnya dan kemudian terkesan mudah memberi (al-ithar).
Siapa yang memberi setengah dan mengekalkan setengah dia adalah orang yang pemurah.
Siapa yang membelanjakan lebih banyak dan mengekalkan bagi dirinya sesuatu, maka dia adalah dermawan. Dan siapa yang terkesan oleh situasi dharurah mendorongnya menderma, maka dia adalah orang yang terkesan.
Dari segi terdorong kepada sifat dermawan juga dipengaruhi oleh sekitaran. Masyarakat yang berpendidikan agama dan menyedari tentang pahala menderma dan murah hati lebih terdorong bagi membuat kebajikan dari masyarakat yang tidak terdedah kepada pendidikan dan suasana hidup keislaman. Mereka mudah menderma bila ada keperluan-keperluan seperti membina masjid, surau, mendirikan madrasah, membantu pelajar miskin dan anak-nak yatim.
Tanpa pendidikan dan kesedaran, maka agak sukar untuk memupuk jiwa sebagai orang yang suka menderma.
Sesungguhnya firman Allah bermaksud:
``Diumpamakan orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah ialah seumpama sebiji benih yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai, tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi seratus biji.. Dan ingatlah Allah akan melipatgandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah Amat Luas Rahmat KurniaNya, lagi meliputi ilmu pengetahuanNya. (Al-Baqarah: 261).
 Bagi orang bakhil pula hatinya ibarat tanah yang kering kontang yang tidak menerima tumbuhan.. Berkata Bishr bin al-Harith,
``Menunggu dari orang bakhil  yang kontang hatinya, mengeraskan hati dan jiwa yang mengharapkan.``
Dan aku mendengarnya berkata, ``Tidak mendapat Al-Ustaz Abu Sahl ditangannya yang dia berinteraksi dengan orang lain, melainkan apa yang didapat dihamburkan ke bumi untuk dipungut oleh orang yang berhajat kepadanya dan dia berkata, ``Dunia lebih bahaya dari semata melihatnya, lantaran tangan kita lebih baik berada di atasnya, lantaran sabda Rasulullah s.a.w. bermaksud:
``Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah.``
Adalah dikatakan, menangis Amirul Mu`nin  `Ali bin Abi Talib, r.a. pada satu hari. Maka ditanya mengapa sebab dia menangis, maka katanya, ``Sudah seminggu aku tidak didatangai tetamu, maka aku takut bahawa Allah Ta`ala menghina aku.``
Dan berkata Ibrahim bin al-Junayd, ada empat perkara yang tidak sayugia bagi yang mulia melupakannya, walaupun dihadapan seorang amir, iaitu berdiri dalam majlis bagi menghormati bapanya, khidmat kepada tetamu, khidmat kepada orang alim yang dia  belajar darinya dan  bertanya apa yang dia tidak tahu.``
Contoh sifat pemurah dapat dihayati dari cerita Hatim al-T*a`i.
Diceritakan tentang sifat pemurah Hatim sampai kepada salah seorang Raja Rum (Qaisar). Raja ini ingin mengetahui sendiri sifat pemurahnya. Raja mengetahui Hatim mempunyai kuda tunggangan yang baik. Raja menghantar perutusan untuk meminta Hatim menghadiahkan kudanya ini kepada raja. Tiba perutusan disambut oleh Hatim, tetapi pada masa itu kebetulan tiada pembantunya untuk keluar mencari makanan bagi meraikan perutusan yang belum dikenalinya siapa dia. Oleh kerana mau meraikan tamu ini, Hatim meyembelih kuda yang disayangi itu bagi jamuan perutusan.
Setelah makan, Hatim bertanya tujuan perutusan yang datang. Perutusan itu memberitahu, bahawa dia adalah  orang suruhan Raja Rum untuk kemungkinan mendapat kuda Hatim.
Hatim dengan agak keciwa menyatakan. Kalau dia ketahui tujuan kedatangan, sudah pasti tidak di sembelih kuda berkenaan. Dan menggantikan dengan binatang yang lain.
Dengan peristiwa perutusan itu memahami dan menyaksikan sendiri betapa pemurahnya Hatim dan perkara ini diceritakan kepada raja yang mengutusnya berjumpa dengan Hatim.  (Diwan Hatim al-T*a`i. Dar Sadir, 1401H./1981M.: 24).
Kata `Abdullah al-Mubarak, ``Pemurah diri lebih baik tidak menghendaki apa yang ada pada tangan orang lain daripada membelanjakan apa yang ditangan sendiri.``
Aku mendengar al-Shauykh Aba `Abd al-Rahman berkata, aku mendengar  Aba Bakr al-Razi berkata, aku mendengar Al-Daqqaq berkata,  ``Tidaklah pemurah dengan memberi kepada yang tidak cukupan keperluan, tetapi pemurah ialah dengan memberi kepada yang ketiadaan dan memerlukan.
Demikian berbagai pendapat mengenai dermawan dan yang murah hati.

Sekian.

No comments:

Post a Comment